17 juni: Zomerfeest Maarsseveen-Molenpolder

Hoera! We hebben weer een zomerfeest, op zaterdag 17 juni 2023

Het bestuur van de bewonersvereniging nodigt jullie uit op zaterdag 17 juni voor het zomerse Zomerfeest van de bewonersvereniging. En natuurlijk rapporteren wij dan ook kort over onze werkzaamheden.

Plaats: Staatsbosbeheer, Westbroeksebinnenweg 5, Tienhoven

Wij willen onze buurtgenoten leren kennen en meer ‘buurt’ worden. Dat kan met een gezellig samenzijn. Er is een drankje en een heerlijk falafelhapje. Gratis!We kunnen ook weer een of twee tochtjes met de fluisterboot maken. Er is beperkt plek, maar je kunt gratis mee.

Programma

 • 15.30 uur: de poort gaat open
 • 16.00-16.20 uur: bijpraten door het bestuur
 • 16.20 uur: gezelligheid, elkaar ontmoeten
 • 17.30 uur Falafel eten en nog meer drankjes
 • 19.00 uur: Einde

We hopen op een gezellig en mooi samenzijn!

Geplaatst in Activiteit in de buurt, Zomerfeest | Een reactie plaatsen

Nieuws van het bestuur

Het bestuur is op 30 mei weer bij elkaar gekomen. Dit is onder andere besproken: 

 • De voorbereidingen voor het Zomerfeest op 17 juni zijn in volle gang. De uitnodigingen worden huis aan huis bezorgd, de hapjes en drankjes en mooi weer zijn besteld. Zie het bericht op de site!  Ontmoeten wij u daar?
 • Gluren bij de buren: zodra het programma bekend is, zullen wij dit delen via onze kanalen.
 • Het bestuur heeft de gemeente een brief gestuurd over de zeer slechte staat van de Nedereindsevaart. Nog geen inhoudelijke reactie gehad. 
 • Op 20 juni houdt de gemeente een avond voor bewonersorganisaties, met als thema Verkeer. Een afvaardiging van ons bestuur zal er zijn. Als er nieuws is, koppelen wij dit uiteraard aan u terug. 
 • De Herenweg wordt weer geasfalteerd. Er zijn grote vraagtekens bij de capaciteit van de riolering die er nu weer onder verdwijnt… Maar kennelijk neemt de gemeente de gok. Het bestuur vraagt na bij de gemeente na wanneer de Gageldijk definitief geasfalteerd wordt. 
 • Het Soenda-festival in Utrecht zorgde voor veel geluid in ons gebied. Het enige wat daartegen gedaan kan worden, is melden! Dat geldt overigens voor overlast van alle evenementen: de gemeente kan natuurlijk niets doen als er geen informatie is. 
Geplaatst in bestuur, Bewonersvereniging | Een reactie plaatsen

11 juni: open dag Gravingen

(Bericht van Gravingen)

Op zondag 11 juni is de traditionele open dag van alle naturistenterreinen in Nederland, waar Gravingen ook aan meedoet. Natuurlijk vooral gericht op mensen die belangstelling hebben om zich bij ons aan te sluiten, maar wij vinden het ook leuk om jullie als goede buren te ontvangen en laten zien wat een mooi natuurgebied wij achter die poort hebben opgebouwd. Mede dankzij onze buren beheren we tegenwoordig een gebied van 15 hectare met vooral natte natuur.

Tussen 12 en 4 uur zal onze poort voor je openstaan. Staat er toevallig niemand loop dan door de poort en alsmaar rechtdoor tot je ons ziet. Adres: Westbroekse Binnenweg 15a, 3612 AE Tienhoven

https://www.zonenleven.nl/gravingen

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden Gageldijk

Geplaatst in Gageldijk | Een reactie plaatsen

Excursies Staatsbosbeheer

Excursie Molenpolder

Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder en geniet van de rust en de stilte van de natuur. Met een fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit oude veengebied. Speur samen met de gids naar de dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, purperreiger en zonnedauw, en loop onderweg een stukje op het “drijvend land”. Een bijzondere ervaring! De kosten bedragen € 12 voor volwassenen en € 6 voor kinderen.

Kijk voor meer informatie, kosten, data en voor het boeken van een vaartocht op:https://www.staatsbosbeheer.nl/varenvechtstreek.

Deze excursie is ook met een groep te boeken (maximaal 11 personen). Neem hiervoor contact op metexcursiesutrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Excursie Fort op de Ruigenhoekse Dijk

Ga mee met de gids van Staatsbosbeheer en ontdek Fort op de Ruigenhoekse Dijk! Het fort is rond 1870 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gids vertelt je alles over het fort en hoe de soldaten hier vroeger leefden. Maar ook over de bomen en planten rond het fort, en hoe die een rol speelden bij de verdediging van het fort. Tegenwoordig voelen bijzondere diersoorten zich hier thuis, zoals de das en de ijsvogel.

Kosten bedragen € 7 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Voor data en tijden, meer info en boeken:https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/groene-hart-vechtstreek/ontdek-fort-ruigenhoek.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden Herenweg

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het asfalteren van de Herenweg. Zie de bewonersbrief van de gemeente 👇🏻.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg, Riolering | Een reactie plaatsen

Resultaten enquête en voortgang asfaltering en herinrichting Maarsseveensevaart

Nadat we een uitnodiging tot overleg met de gemeente hadden ontvangen, heeft het bestuur van bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder een enquête doen uitgaan naar de aan- en omwonenden van de Maarsseveensevaart. Er zijn 50 formulieren bezorgd en de brief is op onze website geplaatst. Van de 50 bezorgde formulieren zijn er 33 reacties ingevuld terug ontvangen. Er zijn 2 reacties via de website binnengekomen. In totaal dus een respons van 70%!

Reacties op de enquête

In de 35 reacties gaven 24 omwonenden aan enorme overlast van het geluid te hebben, 7 gaven aan wel last van geluid te hebben, 1 gaf aan dat zijn perceel te ver van de weg gelegen is om er last van te hebben. Drie omwonenden hebben het geluid weliswaar niet genoemd in hun reactie via de mail, maar stil asfalt werd dan soms toch wel als verbeterpunt aangegeven. 

Van de 35 reacties gaven er 25 aan de snelheid, waarmee gereden wordt op de Maarsseveensevaart, een enorm gevaar te vinden en 10 gaven er aan de snelheid wel een gevaar te vinden. Er was niemand die de snelheid geen gevaar vond opleveren.  

We zijn verrast door de hoeveelheid verbeterpunten die zijn aangedragen. Ook zijn er enkele punten aangedragen, die bewoners juist als niet gewenst beschouwen. 

Op 18 april 2023 zijn Hans en Anneke van het bestuur samen naar het overleg met de gemeente geweest. Alle resultaten, verbeterpunten en ongewenste maatregelen zijn overhandigd en ook digitaal gestuurd, zodat elk ingebracht punt afgewogen kan worden door de deskundigen die het conceptplan voor de herinrichting van de Maarsseveensevaart gaan maken. 

Verkeerstelling en voortgang aanpassing

De gemeente informeerde ons over de resultaten van de verkeerstelling, die een paar weken geleden is gehouden. Gebleken is dat er per etmaal 5300 auto’s (waarvan 8% vrachtverkeer) over de Maarsseveensevaart rijden. Verder blijkt dat de Maarsseveensevaart niet is aangepast toen het maximum van 60 km. per uur van kracht werd. Omdat de Maarsseveensevaart nog steeds de breedte heeft van een weg waar 80 km. gereden kan worden, rijden mensen dus ook vaak 80 km. per uur of zelfs harder. De wegbreedte moet dus in elk geval worden aangepast.

Helaas bleek dat het aanbieden van het plan aan de gemeenteraad is vertraagd omdat er meer boringen moeten worden gedaan naar de plekken waar de weg gefundeerd moet worden. Omdat dit grote invloed heeft op de begroting moeten die boringen eerst worden afgewacht. Om toch nog in 2023 te kunnen beginnen met de aanbesteding, is afgesproken dat het schetsontwerp van de herinrichting alvast wordt gemaakt en nog voor de zomervakantie met de bewonersverenigingen wordt besproken en dat er dan kort na de zomervakantie een bewonersbijeenkomst gehouden zou kunnen worden. Wanneer iedereen dan akkoord gaat met het ontwerp kan de begroting worden aangeboden aan de gemeenteraad en zou alles nog in oktober 2023 rond kunnen zijn en de aanbesteding kunnen beginnen. We hebben de hoop uitgesproken dat er verder geen uitstel meer zal ontstaan. In de eerste plaats omdat iedere aanwonende d.m.v. de huis-aan-huisbrief en omwonenden via de website de kans heeft gehad zijn of haar mening te geven door het inleveren van de enquête. En in de tweede plaats omdat we de gemeente dringend hebben gevraagd bij elk aangedragen verbeterpunt een afweging te maken of dit meegenomen kan worden. Uiteraard kan niet alles worden gerealiseerd in het plan, maar we verwachten op de bewonersbijeenkomst een weloverwogen beslissing van de gemeente bij elk ingebracht verbeterpunt. Zodat we niet met vraagtekens blijven zitten.

Geplaatst in Maarsseveensevaart | Een reactie plaatsen

Nieuws van het bestuur

Het bestuur van de bewonersvereniging is weer bij elkaar gekomen. De belangrijkste punten waren:

 • Oproepen voor een bestuurslid van de Gageldijk hebben geen reacties opgeleverd. We laten het voor nu, belangstellenden blijven welkom!
 • Nieuwe leden: lidmaatschap kost een euro, op de website staat het rekeningnummer. Nieuwe leden kunnen zich zo aanmelden.
 • Een afvaardiging van het bestuur heeft met de verkeersmedewerkers van de gemeente gesproken over de Maarsseveensevaart. De besluitvorming over de herinrichting heeft vertraging opgelopen door onderzoek naar de fundering van de weg. Het plan komt niet in mei, maar naar verwachting in oktober in de raad. De enquête van het bestuur heeft veel reacties opgeleverd, de gemeente neemt deze mee. Na de zomervakantie organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst.
 • Het bestuur vraagt bij de gemeente na wanneer de schade aan de Nedereindsevaart wordt hersteld. Er staan wel borden om te waarschuwen voor de afgebrokkelde wegdelen.
 • Zet vast in je agenda: het Zomerfeest is dit jaar op zaterdag 17 juni. Locatie is waarschijnlijk weer Staatsbosbeheer, meer nieuws volgt.
 • Gluren bij de buren. Er zijn vier aanmeldingen voor locaties en één voor een optreden. Aanmelden kan nog, zie het bericht hierover op deze website!
 • Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen. De besluitvorming over de herziening heeft flinke vertraging opgelopen. De gemeente verspreidt een wijkbericht, zie ook verder op deze site.
 • Riolering Herenweg / Gageldijk: de werkzaamheden worden afgerond, de gemeente denkt dit kwartaal te kunnen asfalteren.
Geplaatst in bestuur | 1 reactie

Wijkbericht gemeente

Stukken bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2e herziening naar gemeenteraad

Het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2e herziening heeft van 9 april 2021 t/m 20 mei 2021 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad is nu aan zet om het bestemmingsplan vast te stellen. Op 9 mei 2023 wordt het bestemmingsplan besproken in de vergadering van de commissie Fysiek Domein. Daarna gaat het voor vaststelling naar de gemeenteraad.

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Tags: | Een reactie plaatsen

Petitie Stop de vierde route

Graag brengen wij deze petitie onder de aandacht van de bewoners van ons gebied: https://www.stop4deroute.nl/ , tegen de toevoeging van deze vliegroute van en naar Schiphol.

Geplaatst in geluidsoverlast | 4 reacties