Nieuws van het bestuur

Het nieuwe bestuur van de bewonersvereniging is aan de slag! Na onze vergaderingen delen wij met een korte digitale nieuwsbrief en via de website wat er speelt.

Bestuur en organisatie

 • Het bestuur bestaat uit Heike Brusius (voorzitter), Erik Zeldenrijk (penningmeester, bestemmingsplannen), Liesbeth Tettero (secretaris, communicatie), Anneke Hofland (verkeer) en Hans Roozenburg (sociale activiteiten). Op de website stellen zij zich binnenkort nader voor.
 • Er is een vacature voor een bestuurslid van de Gageldijk. Heb je interesse of ken je iemand die dat heeft? Laat het weten!
 • Meedenkers en hulptroepen zijn altijd welkom! Aanmelden kan via contact@maarsseveenmolenpolder.nl.

Verkeer

 • In mei komt als het goed is het plan voor de herinrichting van de Maarsseveensevaart in de gemeenteraad. Wij vragen wanneer en hoe de bewoners hierbij betrokken gaan worden om hun input te geven, bij voorkeur met een bewonersbijeenkomst.
 • Op de Nedereindsevaart zijn borden geplaatst om te waarschuwen voor slecht wegdek. Onbekend is wat er aan dit wegdek gedaan gaat worden en wanneer, dat vragen wij na.
 • Er worden verkeersmetingen gedaan in de hele gemeente, behalve op de Westbroekse Binnenweg, de Oudedijk, de Nedereindsevaart en het drukste deel van de Maarsseveensevaart. Wij vragen de gemeente om hier ook te meten.
 • De afsluiting van de Huydecoperweg leidt tot meer verkeer op de Westbroekse Binnenweg en Oudedijk (omleiding vanaf Westbroek) en de Gageldijk en Herenweg (omleiding vanaf Utrecht) en daarmee ook op de Maarsseveensevaart. De gemeente heeft op onze vraag om maatregelen voor de verkeersveiligheid afwijzend geantwoord. Op ons bezwaar hierop is geen reactie gekomen.

Sociale activiteiten

 • Idee is om met onze wijk aan te sluiten bij Gluren bij de Buren op 2 juli as. en bij het tweejaarlijkse Tienhoven Toont. We onderzoeken of en hoe dit kan.
 • Bewoners willen café De Molenpolder in beheer nemen als dorpshuis. Wij hebben helaas geen inzicht in de behoefte in de buurt maar juichen dit initiatief natuurlijk van harte toe!

Communicatie
We gaan de website actualiseren, digitale nieuwsbrieven zoals deze versturen en incidenteel huis-aan-huis nieuwsbrieven verspreiden.

Overig
We gaan na wat de plannen van de gemeente zijn om AED’s te installeren.

Geplaatst in bestuur | Een reactie plaatsen

16 april: kampioenschap Kanoclub

Op zondag 16 april is bij de Utrechtse Kanoclub de kanoslalom Holland Cup. Dit betekent dat er vanaf einde van de ochtend tot eind van de middag meer activiteit zal zijn rond de kanoclub en de parkeerplaats aan de plas. De club zal bezoekers en deelnemers attenderen op parkeren op de parkeerplaats. Meerdere deelnemers zullen ook bij de parkeerplaats hun boot in het water leggen en van daar naar de kano slalombaan varen. Vragen of opmerkingen: voor niet-urgente zaken is de UCK bereikbaar via varen@utrechtsekanoclub.nl en voorzitter@utrechtsekanoclub.nl. Bij urgente zaken via 06-28140317, even langslopen kan natuurlijk ook.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

Maatregelen chaletwoning Tienhoven opgeheven

Bericht van de gemeente
Naar aanleiding van een explosie bij een chaletwoning in Tienhoven op zondag 3 juli jl. heeft de burgemeester verschillende maatregelen genomen in het belang van de veiligheid van bewoners en omwonenden en de handhaving van de openbare orde. Zo werd de chaletwoning op last van de burgemeester gesloten en werd cameratoezicht ingesteld. Omdat de veiligheid en de openbare orde op dit moment niet meer in gedrang zijn, kan het cameratoezicht worden opgeheven. De woningsluiting werd al eerder opgeheven.De chaletwoning waar het cameratoezicht voor was ingesteld is verkocht, de bewoner is vertrokken en de nieuwe eigenaar zoekt nu een huurder. De camera is per 1 maart verwijderd.

Tips of vragen
Heb je informatie over de eerdere explosie? Neem dan contact op met de politie, via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Heb je vragen over de eerdere woningsluiting in Tienhoven, bel ons dan via 14 036 of stuur een mail naar veiligheid@stichtsevecht.nl.
Geplaatst in Veiligheid | Een reactie plaatsen

Afsluiting Burgermeester Huydecoperweg

Vanaf 27 februari is de Burgermeester Huydecoperweg richting de Ring Utrecht i.v.m. een grootschalige aanpassing van het hogedruk gasnet van de Gasunie afgesloten. Dit is door de aannemer gecommuniceerd met de bewoners in de buurt. Hoe de aannemer het woord buurt geïnterpreteerd heeft weten wij niet. Onze aan de Westbroekse Binnenweg en Oudedijk wonende bestuursleden hebben in ieder geval geen informatie ontvangen.

Als bewonersvereniging maken wij ons zorgen over het dagelijkse sluipverkeer dat komt vanuit Westbroek richting de ring Utrecht. Dit sluipverkeer zal naar verwachting de Westbroekse Binnenweg en de Oudedijk als uitwijk gaan gebruiken. Ook vermoeden wij, dat de Nedereindsevaart illegaal gebruikt gaat worden en de Maarsseveensevaart drukker wordt. Daarom hebben wij de gemeente Stichtse Vecht gevraagd, of zij maatregelen nemen op de genoemde wegen zoals (snelheids)controles of het tijdelijk verlagen van de snelheidslimiet. Het antwoord is “nee”. Dat er overlast zal ontstaan door de wegafsluiting is volgens de gemeente niet te vermijden en de gemeente vertrouwt erop dat de weggebruikers zich aan de regels houden en geen gefrustreerd rijgedrag gaan vertonen, omdat “hun” sluiproute dicht is. Bij het optreden van problemen kunnen wij gebruik maken van een melding via Fixi. Als bestuur zijn wij heel benieuwd hoe dat opgevolgd gaat worden. Ook hebben wij onze teleurstelling kenbaar gemaakt, dat onze zorgen blijkbaar niet serieus genomen worden.

Wij hebben de gemeente in het verleden al diverse keren erop gewezen, dat het voor voetgangers langs de Westbroekse Binnenweg en de Oudedijk i.v.m. het ontbreken van een stoep heel gevaarlijk is om daar te lopen. Als aanwonenden zien wij dagelijks (te) hard rijdende weggebruikers. Drie jaar geleden heeft een medewerker van de gemeente op uitnodiging van ons bestuur de situatie in de ochtendspits onderzocht. Hij heeft de situatie toen al als onprettig tot gevaarlijk ervaren. Een flitscamera is blijkbaar vanwege de goedkeuringsprocedure van Rijkswaterstaat onhaalbaar. Er werd wel een snelheidsdisplay “Smiley” In het vooruitzicht gesteld om weggebruikers op de 50 Km/h attent te maken. Alleen kwam de snelheidsdisplay nooit. Moeten wij echt wachten op een eerste dodelijk ongeluk?

Als voetganger en fietser ben je, zeker als je in de donkerheid of schemering met donkere kleren loopt en geen verlichting bij de hand hebt erg kwetsbaar. De maximale toegestane snelheid van 50 km/per uur is in feite onbegrijpelijk. De verwachte toename van het verkeer tijdens de wegafsluiting zal deze situatie maar verergeren. Laat ons daarom er heel bewust van zijn dat voorzichtig rijden en het dragen van verlichting alleen maar belangrijker wordt.

Geplaatst in Verkeer | 2 reacties

Werkzaamheden Herenweg en Gageldijk

Maandag 13 februari start de gemeente met onderhouds- werkzaamheden aan de riolering op de Herenweg. De werkzaamheden zullen maximaal vijf werkdagen duren, ijs en weder dienende. De Herenweg is die week afgesloten voor doorgaand verkeer, maar voor bewoners en ondernemers is wel doorgang mogelijk.

Vanaf maandag 20 februari gaat Stedin werkzaamheden verrichten ter hoogte van Gageldijk 29. Er wordt een halve rijbaan afgesloten. De directe omgeving wordt door Stedin geïnformeerd.

Geplaatst in Gageldijk | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Brief aan wethouder Wisseborn over verkeer Maarsseveensevaart Herenweg

Edelachtbare heer,

Nadat ik een brief aan de gemeente had gestuurd over de geluidsoverlast in en naast het stiltegebied, te hoge geluidsbelasting op meerdere gevels van huizen en veel te hard rijden op de Maarsseveensevaart, heeft er op 19 december 2022 een gesprek plaats gevonden met de heren J. W. Nieuwenhuizen en E. Meijers. Tijdens dit prettige gesprek bleek dat niet voldaan kon worden aan onze verwachting dat er in 2023 een nieuw stiller wegdek met tegelijkertijd snelheidsbeperkende maatregelen zou komen aan de Maarsseveensevaart. Verteld werd dat dit punt in mei 2023 op de agenda van de gemeenteraad geplaatst zou worden en dat pas na instemming door de raad het project kon worden opgestart. Eén van de problemen om te starten zou het budget zijn.
Intussen ben ik in januari 2023 toegetreden tot het bestuur van Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder, waar ik me voornamelijk zal bezighouden met Verkeer en Veiligheid. Dat is ook de reden dat ik nu namens de Bewonersvereniging bij u op dit onderwerp in ga. Ik begreep tijdens de ledenvergadering van onze vereniging dat de informatie die ik op 19 december 2022 gekregen heb, overeenstemde met datgene wat gebiedsregisseur José van Vliet hierover meedeelde.

Het zou dus even afwachten worden tot de raadsvergadering van mei, waar we zouden kunnen inspreken. Want op voorstel van de gemeente was er al in 2019 een enquête onder de bewoners gehouden over de verkeersplateaus die er op alle toegangswegen naar de Maarsseveensevaart zouden kunnen worden geplaatst, waardoor de snelheid beperkt en de veiligheid vergroot zou worden. Helaas is er door de gemeente niets met de positieve uitkomst van deze enquête gedaan en staat dit punt ook niet specifiek genoemd in de ”Plannen voor Maarsseveen, Molenpolder en het buitengebied vanaf 2023”.
Nu lezen we in de VAR dat de politiek recent is bijgepraat over de toekomst van het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. De bedoeling zou volgens het artikel zijn om gemotoriseerd verkeer te weren, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Dit project zou een prijskaartje van enkele miljoenen euro’s hebben.

Wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat het plan al zover is dat er zal worden proefgedraaid, terwijl hierover geen enkel overleg is geweest of uitleg is gegeven aan onze bewonersvereniging. In uw ”Plannen voor Maarsseveen, Molenpolder en het buitengebied vanaf 2023” wordt immers erkend dat er al vanaf 2016 een probleem is vanwege het vele en te hard rijdende verkeer over het zeer luidruchtige asfalt van de Maarsseveensevaart. Dit wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt door bewoners van Nw. Loosdrecht, Breukeleveen en Tienhoven, die de Zuilense Ring naar de A2 nu eenmaal via de Maarsseveensevaart en/of de Herenweg moeten bereiken. Wanneer het Zandpad ook nog autoluw wordt gemaakt helemaal tot Nieuwersluis, moeten de inwoners van Nw. Loosdrecht, Breukeleveen en Tienhoven, die Breukelen of andere langs de Vecht gelegen plaatsen willen bereiken, dan dus ook helemaal om rijden via de Maarsseveensevaart en het dorp Maarssen naar de Straatweg. Of wat waarschijnlijk sneller zal gaan, via de Maarsseveensevaart en/of de Herenweg naar de Zuilense Ring om via de A2 hun doel te bereiken. Kortom, de Maarsseveensevaart zeker, maar waarschijnlijk ook de Herenweg krijgen in plaats van de beloofde minder overlast, dan veel en veel meer overlast. En vanwege het omrijden is het niet te verwachten dat er minder hard gereden zal worden.
Het autoluw maken van het Zandpad zal dus zeker een waterbedeffect hebben voor ons gebied, waarvan met name de bewoners langs de Maarssevaart en de Herenweg de dupe zijn. Wij zouden dan ook graag weten wat de visie is over de verkeersstromen in Stichtse Vecht. Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder verzoek ik u ons het in uw plannen genoemde mobiliteitsprogramma en het projectplan te doen toekomen. Ook vragen wij u dringend om in het verkeerscirculatieplan inzichtelijk te maken welk effect het autoluw maken van het Zandpad heeft op de verkeersstromen op de Maarsseveensevaart/Herenweg. Ik las dat er dit voorjaar op circa 100 locaties tellingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verkeersintensiteiten. We dringen er op aan dat met name de stromen vanaf Breukeleveen/Tienhoven richting Breukelen en hoger gelegen plaatsen langs de Vecht, inzichtelijk zullen worden gemaakt en ook met ons besproken zullen worden.

Natuurlijk is het fijn wanneer er eindelijk in 2023 besloten wordt dat er in 2024 stiller asfalt en snelheidsbeperkende maatregelen worden gerealiseerd op de Maarsseveensevaart. Maar wanneer we daarna extra verkeersstromen over deze weg tegemoet kunnen zien, is onze vreugde van korte duur. We verzoeken u dringend om bovengenoemde argumenten zo spoedig mogelijk mee te laten wegen bij de besluitvorming die nog plaats zal vinden over het Zandpad. We zien uw reactie en de gevraagde plannen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank.

Anneke Hofland-Verhoef
Nms. het bestuur van Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder

Geplaatst in Gemeente, Herenweg, Maarsseveensevaart, Verkeer | 1 reactie

Bewonersvereniging en gemeente tekenen convenant

Op 2 februari 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen onze bewonersvereniging en de gemeente Stichtse Vecht. Heike bBrusius, onze voorzitter, tekende de overeenkomst, nadat de wethouder haar handtekening had gezet.  
 
De gemeente wilde een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de 37 bestaande bewonersverenigingen en dorpsraden in de gemeente Stichtse Vecht. Dat was een lappendeken en ook wel een flink aantal voor onze gemeente. Zij kregen ook allemaal subsidie, al waren enkele verenigingen niet bijzonder resultaatgericht. Nu zijn er in de nieuwe situatie 28 verenigingen die een convenant ondertekenen. De overeenkomst bepaalt aan welke voorwaarden  en verantwoordelijkheden de bewonersgroepen moeten voldoen en wat de gemeente aan inzet dient te hebben.
 
De verenigingen en raden konden kiezen uit vier thema’s /blokken. Onze bewonersvereniging is meegegaan in de blokken; 1) basisdienstverlening. 2) versterken sociale cohesie en 3) blok toekomstbeeld. Als voorbeeld voor blok 3, toekomstbeeld wordt het plaatsen van AED’s in de buurt genoemd. Blok 4; ‘eigen invulling’ lieten we gaan.
 
Ook vertegenwoordigers van vele andere bewonersverenigingen en dorpsraden waren aanwezig op het stadhuis. Het was een feestelijke bijeenkomst waarbij drie van onze bestuursleden aanwezig waren en ook wat contact hadden met andere verenigingen. Wij kregen de keuze uit drie lekkere stamppotten.
 

Geplaatst in Bewonersvereniging, Gemeente | Een reactie plaatsen

IJspret: wintermaatregelen van kracht

Wat is het weer mooi in ons gebied he! Om de bereikbaarheid te garanderen, ook voor de hulpdiensten natuurlijk, zijn de wintermaatregelen (zie vorig bericht) van kracht.

 • Vanaf woensdag 14 december zijn de verkeersregelaars actief in het schaatsgebied.
 • Op donderdag 15 december worden tekstkarren in verband met gevaarlijk ijs geplaatst en vanaf 7.00 uur zijn zes verkeersregelaars actief in het schaatsgebied.
Geplaatst in Verkeer | Tags: , | Een reactie plaatsen

Winterdraaiboek Molenpolder

De weervoorspelling belooft vorst en de kans op schaatsplezier. En zoals velen van jullie al meegemaakt hebben, wordt het dan erg druk in ons gebied.

De gemeente heeft daarom in afstemming met partijen als handhaving, schaatsclubs en bewonersverenigingen een winterdraaiboek opgesteld. Voor ons gebied betekent dit in het kort:

 • Langs de Maarsseveensevaart mag naast de straat in de groenstrook geparkeerd worden.
 • Als het heel druk wordt gaan op de Oudedijk en de Westbroekse Binnenweg de regeling van eenrichtingsverkeer in. Inrijden is vanuit de Maarsseveensevaart mogelijk.
 • Bij de Nedereindsevaart zal bij verkeer komende vanuit Westbroek gecontroleerd worden of er inderdaad sprake is van bestemmingsverkeer.

Handhaving zal alert zijn op verkeersveiligheid en dat hulpdiensten vrij kunnen passeren.
Voor het geval van overlast heeft de gemeente de Whatsapp-groep “Winterdraaiboek” aangemaakt. Vanuit het bestuur van de bewonersvereniging is Heike Brusius lid van deze groep. Als jullie ergens een serieus probleem signaleren of er sprake is van grote overlast meldt dit dan via Whatsapp aan Heike: 0610968551. Zij geeft de melding door aan de Whatsappgroep Winterdraaiboek van de gemeente en de melding wordt met voorrang opgepakt.

Het volledige winterdraaiboek is binnenkort op de website van de gemeente te vinden.

Geplaatst in Molenpolder, parkeren, Verkeer | 1 reactie

Kerstzang en nieuwjaarsborrel / ledenvergadering

Het is weer tijd voor twee mooie tradities!

Kerstzang met fanfare Soli Deo Gloria
Iedereen is welkom!

Wanneer: Kerstavond 24 december
Hoe laat: +/- 23:45 uur
Waar: Bij de Elimkerk aan de Westbroekse Binnenweg 14a

Nieuwjaarsborrel
Wanneer: zaterdag 14 januari 2023
Hoe laat: 16.00 – 16.30 uur inloop
16.30 – 17.00 uur ledenvergadering (alle bewoners welkom!)
17.00 – 19.00 uur borrel
Waar: Ontdekhal, Gageldijk 182

Tijdens de ledenvergadering:kijkt het bestuur kort terug op het afgelopen jaar, draagt het bestuur nieuwe bestuursleden voor en lanceert het nieuwe bestuur een nieuwe bestuursvorm (zie eerder bericht voor meer informatie).

Geplaatst in Activiteit in de buurt, Bewonersvereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen