Harleyweekend Maarsseveense Plassen

Van 15-17 september vindt het jaarlijkse Harleyweekend plaats op het strandbad. Op zaterdag is er een feest met muziek tot 01.00 uur. Omwonenden hebben een brief gekregen met contactinformatie om klachten door te geven.

Wilt u eventuele overlast ook melden bij de gemeente? Daar worden de activiteiten bij de plas tegenwoordig goed gemonitord. Melden kan via deze link.

Advertenties
Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Ontwerp archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

(bericht van de gemeente)

De gemeente heeft de archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart geactualiseerd. In de beleidskaart wordt aangegeven wanneer men onderzoek moet doen als de bodem verstoord wordt, bijvoorbeeld bij bouwplannen. Daar waar de verwachtingswaarde hoog is, bijvoorbeeld binnen de dorpskernen of op de oeverwallen langs de Vecht, zal men eerder onderzoek moeten doen dan op plekken waar deze laag is. De ontwerp kaart ligt op dit moment ter inzage, wat betekent dat iedereen die dat wil hierop kan reageren. Meer informatie.

Geplaatst in Gemeente | Een reactie plaatsen

Gemeenteraad bespreekt Zuilense Ring

Schermafbeelding 2015-12-03 om 10.32.54

Op 19 september wordt de raadscommissie van de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken Zuilense ring/ NRU. Het bestuur van het samenwerkingsverband Buren van de Zuilense Ring zal er een presentatie geven aan de aanwezige commissieleden.

Er wordt niets besloten, het is een informatieve sessie waarin de wethouder op verzoek de commissieleden bijpraat. Via deze link kunt u de agenda en de stukken inzien: AGENDA 19 Sept 2017. Er wordt nog een notitie/ stand van zaken opgesteld, die staat naar verwachting op 7 september bij de agenda. U bent uiteraard van harte welkom op de publieke tribune.

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder maakt onderdeel uit van de Buren van de Zuilense Ring. Zie ook de website burenvandezuilensering.nl. 
Wilt u meewerken om de belangen van de bewoners te behartigen? U bent van harte welkom! Aanmelden kan via burenvandezuilensering.nl/doe-mee.

Geplaatst in Zuilense Ring | Een reactie plaatsen

Nieuwe bestuursleden bewonersvereniging gezocht

Zet je je graag in om de belangen van bewoners in ons mooie gebied te vertegenwoordigen of om leuke sociale activiteiten te organiseren voor de buurt? Meld je dan aan als bestuurslid van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder!

De bewonersvereniging is zeer actief en behartigt de belangen van bewoners bij nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals bij het opstellen van  bestemmingsplannen, de upgrade van de Zuilense Ring of andere mogelijke veranderingen in ons gebied. Naast belangenbehartiging vindt de bewonersvereniging sociale binding tussen bewoners belangrijk. Daarom organiseren we elk jaar een nieuwjaarsborrel, een zomerfeest en denken we daarnaast na over nieuwe sociale activiteiten in ons gebied.

Voor het bestuur zijn we op zoek naar bewoners die graag een steentje aan bovenstaande bijdragen. We verdelen de taken, dus je kunt je melden voor een specifiek onderwerp of om in het algemeen mee te denken of werken.

Heb je interesse? Meld je dan bij Hans Verhoeven, secretaris van de bewonersvereniging, via contact@maarsseveenmolenpolder.nl.

Geplaatst in bestuur, Bewonersvereniging | Een reactie plaatsen

Campagne ‘Geef stilte een stem’ (nog meer vliegtuigen?)

(Bron: VAR)

oordopjeDe gemeenten die deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) werken samen in negen bestuurlijke clusters. Een van deze clusters is het Cluster Groene Hart. De gemeenten die deel uitmaken van dit cluster zijn de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Ronde Venen en Stichtse Vecht. Ook de gemeenten Alphen aan de Rijn, Woerden, Gouda en Kaag en Braassem hebben zich aangesloten bij de campagne.
Het Cluster Groene Hart maakt zich grote zorgen over de geluidshinder en milieuvervuiling die ontstaat door de groei van Schiphol. In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Het ziet er naar uit dat dit aantal al in 2017 wordt bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Naar verwachting wordt er in de nabije toekomst een voorstel gedaan over de uitbreidingsplannen van Schiphol en naar alle verwachting is dit ook een gespreksonderwerp bij de formatiebesprekingen.

Recentelijk is er in de landelijke pers een artikel verschenen waarin het VNO/NCW pleit voor een doorgroei naar 800.000 vluchten per jaar. Voordat er een besluit genomen wordt, willen de gemeenten, verenigd in het Cluster Groene Hart, aandacht vragen voor niet nog meer geluidshinder door vliegtuigen door middel van de campagne ‘Geef stilte een stem’. Met deze campagne biedt het Cluster Groene Hart een platform aan inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers waar ze hun stem kunnen laten horen over dit onderwerp. Ook voor Stichtse Vecht is dit relevant omdat sinds de sluiting van militair vliegveld Soesterberg het risico bestaat dat er dan meer gebruik zal worden gemaakt van het luchtruim boven Stichtse Vecht. Dit heeft extra geluidsoverlast voor onze inwoners tot gevolg. Het startsein voor de campagne wordt op 28 augustus om 16.00 uur gegeven op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. Hier zal o.a. de website http://www.ikstemvoorstilte.nl worden gelanceerd.

In aanvulling op deze campagne heeft het Cluster Groene Hart ook een brief gestuurd naar de verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma met een afschrift aan informateur Zalm. In deze brief pleit het Cluster Groene Hart voor een zorgvuldige belangenafweging bij het vaststellen van het kader voor de ontwikkeling van Schiphol, het reguleren van vliegroutes en een oplossing voor de problematiek op de lange termijn.

Geplaatst in geluidsoverlast, Scbiphol | Een reactie plaatsen

Stand van zaken bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.

(bron: Facebookpagina van GroenLinks Stichtse Vecht)

Schermafdruk 2017-03-17 08.54.01In 2015 is de gemeente gestart met de herziening van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.. Het voorontwerp is onderwerp geweest van inspraak. Voorafgaand aan de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap Midden Nederland (Stichtse Groenlanden). Daarnaast is gesproken met het platform voor bewoners van de chaletparken aan de Westbroekse Binnenweg over de nieuwe regeling voor de woongebieden.

In maart 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn in totaal 175 zienswijzen ontvangen waaronder van instanties en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of die belast zijn met de behartiging van belangen. Een groot aantal zienswijzen (136 stuks) zijn gelijkluidend en hebben betrekking op de regeling Woongebied voor de voormalige chaletparken.

De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met het platform voor bewoners van chaletparken om tot een goede regeling te komen voor de woongebieden met aandacht voor de zienswijzen. Daarnaast is met hen afgesproken om een beeldkwaliteitsplan te maken voor de chaletparken zodat de kwaliteit van deze woongebieden verder kan worden verbeterd.

Er heeft ook overleg plaatsgevonden tussen de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap inzake de wens van het recreatieschap om het bouwvlak bij de hoofdentree niet te verkleinen. In dit kader wordt eveneens een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Naast de bovengenoemde punten is van de Natuur en Milieufederatie Utrecht e.a. een zienswijze ontvangen inzake de noodzaak van een milieu effect rapportage. Dit punt is ook in andere bestemmingsplannen aan de orde gesteld en hierover vinden gesprekken plaats met de belangengroepering.

Tot slot is goed te vermelden dat een evaluatietraject is gestart om de geluidssituatie rondom het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen beter inzichtelijk te maken. De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap zijn hierbij betrokken.

Al deze intensieve overlegtrajecten leveren veel op maar kosten ook tijd. Daarom lukt het de gemeente niet om het bestemmingsplan binnen de gestelde termijn van 12 weken vast te laten stellen door de raad. De bewoners en organisaties die een zienswijze hebben ingediend zijn hierover geïnformeerd middels een tussenbericht. Voor nu wordt ernaar gestreefd het bestemmingsplan in december van dit jaar voor vaststelling te kunnen aanbieden.

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Rondvaarten Staatsbosbeheer door Molenpolder weer van start

(Bericht van Staatsbosbeheer)

Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder. In de stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Speur samen met de gids naar de dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, purperreiger en zonnedauw, en loop onderweg een stukje op het “drijvend land”. Een bijzondere ervaring!

LIFE: Nieuw leven in het veen
Om de bijzondere natuur van dit veengebied te behouden is vanuit LIFE het project Nieuw leven in het veen opgericht. Door de watergangen te baggeren en legakkers te herstellen, krijgen de zeldzame dieren en planten die hier leven weer nieuwe kansen.

  • Let op: trek laarzen of waterdichte schoenen aan en kleed je op het weer. Neem je verrekijker mee.
  • Kijk op de website voor meer informatie en om te reserveren.
  • Wil je met een eigen groep en op een andere dag een rondvaart maken? Dat kan ook! Mail naar utrechtwest@staatsbosbeheer.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Een andere tip in de omgeving:
Verken Fort Ruigenhoek met de gids van Staatsbosbeheer en geniet van de natuur rond het fort. Fort Ruigenhoek is in de 19e eeuw gebouwd, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is in 2016 grotendeels opgeknapt en is daarom nu zeker een bezoek waard! De gids vertelt je alles over de geschiedenis van het fort en over de beplanting eromheen, die vroeger handig werd gebruikt als camouflage en als hindernis. Tegenwoordig leven er enkele bijzondere diersoorten op het fort, zoals de schuwe das en de ijsvogel.

Reserveren is niet nodig, je kunt je aanmelden bij de gids bij het hek van het fort (contante betaling aan de gids; € 5 voor volwassenen; € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar). Zorg voor stevige schoenen. Meer informatie .Je kunt deze excursie ook met een eigen groep boeken. Neem hiervoor contact op met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Geplaatst in Staatsbosbeheer | Een reactie plaatsen