In gesprek met de gemeente over groen in de buurt

(Bericht van de gemeente)

kikkerIn de maanden april, mei en juni komt een team van gemeente Stichtse Vecht langs bij u in de wijk. ‘Tent in de wijk’ is een reeks van 12 korte bijeenkomsten in de 12 kernen van Stichtse Vecht. We zetten onze tent neer op een druk plein of een populaire speelplek. Als gemeente staan we hier ín de buurt en vóór de buurt. Kom langs en laat ons weten wat u als bewoner belangrijk vindt als het gaat om een groene en leefbare omgeving.

De tent staat op 24 mei van 17.00 – 20.00 uur bij de Veenkluit voor Tienhoven/Molenpolder.

Lees verder

 

Geplaatst in Gemeente, Groen | Een reactie plaatsen

Langere inzage en beroep-periode bestemmingsplan Maarsseveense Plassen

Door technische omstandigheden ligt het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. langer ter inzage, nl. tot 26 april.

Van de site: tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot met donderdag 26 april 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. 

Lees hier alle informatie

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Verkiezingsnieuws! Mening van de politieke partijen over Maarsseveen en Molenpolder

Beste bewoners,
Graag willen we u helpen bij het maken van de juiste keuze voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (a.s. woensdag 21 maart 2018).
We hebben alle politieke partijen van Stichtse Vecht gevraagd naar hun standpunten over ons gebied (Maarsseveen, te weten de Herenweg en Gageldijk, en Molenpolder, te weten de Oudedijk, Westbroekse Binnenweg en Nedereindse Vaart). Hopelijk helpen de antwoorden u bij het maken van uw keuze.
NB: een aantal partijen hebben niet op ons verzoek gereageerd. Deze zijn daarom niet in het schema opgenomen (daarnaast heeft CDA aangegeven dat hun gegevens alleen mogen worden gepubliceerd, als minstens 9 van de 12 partijen hun mening zouden geven).
Hieronder ziet u de mening van de partijen die wel hebben gereageerd (velden zijn leeg als het antwoord niet helemaal duidelijk was). Onder de tabel staat de toelichting die sommige partijen hebben gegeven.

 

Geplaatst in Politiek, verkiezingen | 2 reacties

Buren van de Zuilense Ring aanwezig bij Grote Verkiezingsdebat Stichtse Vecht

Logo-Stichting-Buren-van-de-Zuilense-Ring-nieuwkopieTijdens het Grote Verkiezingsdebat Stichtse Vecht dat afgelopen vrijdagavond 16 maart in de aanloop naar de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad  werd georganiseerd door RTV Stichtse Vecht, kregen 12 maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om via een stelling de lijsttrekkers van alle lokale politieke partijen aan de tand te voelen.
De debatten tijdens de avond werden geleid door Sven Kockelmann, bekend van radio en TV en vooral ‘gevreesd’ voor zijn scherpe manier van interviewen.

“Wat vindt Stichtse Vecht?”
Een onderdeel van de debatten was “Wat vindt Stichtse Vecht?”, waarbij 12 maatschappelijke organisaties een stelling presenteerden.
Namens Buren van de Zuilense Ring presenteerde voorzitter Marianne de Gier de stelling”: “In het belang van de gezondheid van onze bewoners zijn spoedig effectieve maatregelen nodig ter (echte) verbetering van de leefbaarheid langs de Zuilense Ring op het gebied van geluid, lucht en doorstroming ten opzichte van de huidige situatie, waarbij voor wat de luchtkwaliteit betreft moet worden voldaan aan de strengere WHO-normen.”

Lees verder op de website van de Buren van de Zuilense Ring

Geplaatst in Zuilense Ring | Een reactie plaatsen

Kermis Maarsseveense Plassen

Van woensdag 21 maart t/m zondag 25 maart staat de kermis weer op de grote parkeerplaats van de Maarsseveense Plassen.

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Gewijzigd evenementenbeleid Maarsseveense Plassen tot teleurstelling van de bewonersvereniging toch vastgesteld

Afgelopen dinsdagavond (30 januari) heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. vastgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan is het evenementenbeleid bij de plassen.

Voorafgaand aan het overlegproces zijn tussen de gemeente, de bewonersvereniging en de andere overlegpartners duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt over de te hanteren uitgangspunten bij het evenementenbeleid. Later tijdens het overleg is met instemming van alle partners nog een aantal wijzigingen in het evenementenbeleid doorgevoerd.

Gemeenteraad stemt voor ruimer evenementenbeleid
Ondanks deze afspraken is afgelopen dinsdag (30 januari) toch anders besloten: de gemeenteraad heeft namelijk ingestemd met het idee van de gemeente om toch een verruiming van de mogelijkheden voor evenementen toe te staan.

Het bestuur van de bewonersvereniging vindt dit een zeer teleurstellende gang van zaken. Temeer ook, omdat de gemeente met deze werkwijze ook de afspraken over de samenwerking schendt.

De bewonersvereniging is ook teleurgesteld in de politieke partijen van Stichtse Vecht die – op GroenLinks na – blijkbaar akkoord gaan met deze manier van werken van de gemeente.

Wat is uw mening?
Volgende week zal het bestuur van de bewonersvereniging de ontstane situatie intern bespreken. In de tussentijd verneemt het bestuur graag van de bewoners in ons gebied wat hun mening over en suggesties bij deze kwestie zijn. Deze kunnen worden gemaild naar contact@maarsseveenmolenpolder.nl.

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | 1 reactie

Buren zijn sneller dan de ambulance: volg een reanimatiecursus

AED_sign.svgMeld je aan!
Gun je buurtgenoot of familie een tweede kans !
Volg een reanimatiecursus en meld je aan bij HartslagNu
Ben je al hulpverlener meld je aan bij HartslagNu 
Buren zijn sneller dan de ambulances! 
******
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties gebeuren thuis.
Hoe meer burgerhulpverleners er in een 6-Minutenzone actief zijn, hoe beter het oproepsysteem werkt.

Op dit moment zijn er ongeveer 650 burgerhulpverleners in de Stichtse Vecht. Om het systeem overal goed te laten werken zijn er nog eens 500 mensen nodig. Alleen zo zijn er overal in Stichtse Vecht extra levens te redden.

Aanmelden
Daarom streeft het Burgerinitiatief Hartreanimatie Stichtse Vecht naar groei van het aantal burgerhulpverleners. Aanmelding voor een reanimatiecursus kan via de coördinator Alexandra van der Schaaf, aschaaf@kpnmail.nl of 06 10928636.

Locatie voor een AED?
Verder wil het Burgerinitiatief bereiken dat voldoende goed werkende AED’s beschikbaar zijn op alle uren van de dag. Daarvoor moeten AED’s achter (gesloten) deuren vandaan komen en beschikbaar komen op strategische plaatsen. Waar nog geen AED’s in de nabijheid zijn (de witte vlekken) moeten die er komen.  Heeft u een tip, meld die aan bij een van de bestuursleden, bijvoorbeeld bij Ben Vreugdenhil, 06 51479031.

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen