3 en 4 maart: Live verkiezingsdebat vanuit Stichtse Vecht

Op 17 maart kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Studio Idee in Loenen aan de Vecht op 3 en 4 maart a.s. twee verkiezingsdebatten. Op beide avonden zullen kandidaat kamerleden met elkaar in debat gaan en wordt er gekeken naar wat dat betekent voor Stichtse Vecht. Om de verschillen tussen de partijen duidelijker naar voren te brengen zijn de partijen verdeeld over twee avonden. Op 3 maart debatteren de partijen die als links van het midden kunnen worden gezien. Op 4 maart is het de beurt aan de partijen die zich aan de rechterzijde bevinden.
De gespreksleider op beide avonden zal zijn, journalist, gespreksleider, interviewer, dagvoorzitter en presentatie coach, Margreet Spijker.
De thema’s op beide avonden zijn: ondernemers & werkgelegenheid, woningmarkt en milieu & klimaat.

Geplaatst in Politiek, verkiezingen | Een reactie plaatsen

Online-bijeenkomst Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Maarsseveen en Molenpolder: energie én geld besparen én comfort verhogen!

Met het winterse weer nog scherp op het netvlies, is menigeen bezig met het warmhouden van zijn woning. Pak daarom de agenda er even bij en noteer: online-bijeenkomst op 2 maart 2021 over het nemen van energiebesparende maatregelen die zorgen voor comfort en een lagere energierekening. Stichting Duurzame Vecht organiseert dit webinar voor Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Maarsseveen en Molenpolder.

De focus bij deze online-bijeenkomst op 2 maart ligt bij de energiebesparende maatregelen.
Veel mensen willen beginnen met energiebesparende maatregelen en stellen de vraag: waar begin ik? Kan ik zonnepanelen of een warmtepomp installeren? Of is het verstandiger eerst te gaan isoleren? En passen deze maatregelen wel binnen de plannen van de gemeente? Antwoorden op deze vragen worden gegeven.

Wijkanalyse
Er is door de energieambassadeurs van Stichting Duurzame Vecht een analyse gemaakt over de woningopbouw van de wijken en welke energiebesparende maatregelen daar interessant zijn. Hierdoor kan er een gericht advies gegeven worden. Ook is er overleg geweest met de gemeente zodat de gemeentelijke plannen onderdeel zijn van de bijeenkomst. Focus ligt echter op maatregelen waarmee niet alleen energie bespaard wordt maar welke een goed rendement hebben en comfort in de woning verhogen. De inwoners van drie andere kernen (Zandweg Oostwaard, Valkenkamp en Oud Zuilen) zijn inmiddels bijgepraat en aan de slag.

Meld je aan!
De online-bijeenkomst wordt georganiseerd in overleg met de bewonersverenigingen Maarsseveen-Molenpolder en Tienhoven & Oud-Maarsseveen. Tijdens de uitzending is er ruimte voor het stellen van vragen. Deze worden zoveel mogelijk ter plekke beantwoord en later op de site gepubliceerd. De livestream van het webinar wordt 2 maart om 19:30 uitgezonden en is te volgen via http://www.duurzamevecht.nl/webinar. Aanmelden is handig (en gratis) zodat je op 2 maart nog een reminder ontvangt.

Meer weten?
Meer weten over energiebesparing? Kijk dan alvast op de site van Duurzame Vecht en voor filmpjes op het YouTube kanaal van de stichting. Meer informatie via Ralph van Elburg van Stichting Duurzame Vecht 06 – 542 12 140

Geplaatst in Duurzaam | Een reactie plaatsen

Riolering Herenweg/Gageldijk

Gageldijk op 29 oktober tijdelijk onbereikbaar

(Bericht van de gemeente)

Op donderdag 29 oktober vinden wegwerkzaamheden plaats op de Gageldijk in Maarsseveen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van hier gevestigde ondernemers, bewoners en bezoekers. Door de werkzaamheden is de Gageldijk op donderdag 29 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur gedeeltelijk (tussen nummer 25 en 43) onbereikbaar en kun je niet met de auto over dit stuk van de Gageldijk. Ondernemers en bewoners zijn hier deze week over geïnformeerd.

Nieuwe riolering

Aan de Herenweg en de Gageldijk legt de gemeente nieuwe riolering aan om regenwater efficiënter te kunnen afvoeren. Tegelijkertijd wordt ook de verkeersveiligheid van de weg verbeterd. De Gageldijk wordt ingericht als een weg waar maximaal 60 kilometer per uur mag worden gereden. De Herenweg krijgt bredere ‘fietssuggestiestroken’. Ook wordt de voorrangssituatie en kruising bij de Maarsseveense Plassen wordt verbeterd. Volgens planning is het project in het voorjaar van 2021 voltooid.

Geplaatst in Gageldijk | Een reactie plaatsen

Invloed bewoners op Regionale Energie Strategie

Komen er zonneweiden in ons gebied om de energietransitie mogelijk te maken, halen we warmte uit de aarde? Een oproep aan bewoners!

Waar gaat het over? In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland over 10 jaar bijna de helft minder CO2 uitstoot als in 1990 en dat de reductie in 2050 95 procent moet bedragen. De RES, de regionale energiestrategie legt vast welk deel daarvan in onze regio gerealiseerd gaat worden en hoe dat gebeurt. De Bewonersvereniging Maarsseveen/Molenpolder wil ook op dit terrein namens en met de bewoners een gesprekspartner naar de gemeente worden. We zoeken bewoners die met ons mee willen denken en het voortouw willen nemen in het overleg met de gemeente.

Het gaat bij de Regionale Energie Strategieën over de vraag waar plaats is voor duurzame energie en op welke manier die wordt opgewekt: windmolens, zonneweiden, of bijvoorbeeld aardwarmte. Ook gaat het om vragen of het energienet de extra hoeveelheid elektriciteit aan kan en of het financieel haalbaar is. En, voor een vereniging als de onze niet in de laatste plaats: of er draagvlak onder de bevolking is.

Begin oktober is een concept RES voor ons gebied klaar. Het gaat hierbij om de RES voor de U16: 16 gemeenten binnen de provincie Utrecht waaronder de gemeente Stichtse Vecht. Volgende zomer wordt de energiestrategie op landelijk niveau definitief vastgesteld en wordt elke 2 jaar bekeken of Nederland en de regio op de schema’s van 2030 en 2050 liggen.

Als bewoners kunnen we de komende periode invloed hebben hoe de toekomst van ons gebied er uit komt te zien, voor nu en de generaties die na ons komen in onze leefomgeving.

Denk en doe mee en laat dat weten via de e-mail of spreek ons aan, ook als je meer wilt weten:

Hans Verhoeven, Westbroekse Binnenweg 24
Harald Logt, Nedereindsevaart 18
Willem Jan Boot, Oudedijk 52

Meer informatie over de RES: http://www.regionale-energiestrategie.nl

Geplaatst in Bewonersvereniging | Tags: , , | 3 reacties

Nieuw: busdienst in Molenpolder

U-flex is een flexibele openbaarvervoerservice, waarbij de bus rijdt op afroep, alleen wanneer hij nodig is, en alleen waar hij nodig is. Het vervoer gaat van halte naar halte, volgens de snelst mogelijke route. Wanneer meerdere reizigers tegelijk dezelfde kant op gaan, reizen zij samen in één voertuig.

https://www.u-ov.info/reizen/u-flex

Geplaatst in Verkeer | 2 reacties

Verzakking Maarsseveensevaart

Bericht van de gemeente

Er is geconstateerd dat de Maarsseveensevaart aan het verzakken is. Daarom is deze weg gedeeltelijk afgezet en geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oorzaak van de verzakking. Wegherstel volgt nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

Verzakking MaarsseveensevaartVerzakking Maarsseveensevaart

Geplaatst in Verkeer | 2 reacties

Spreekuur herinrichting Herenweg/Gageldijk

– bericht van de gemeente –

Beste bewoner en/of ondernemer,

Zoals in de bewonersbrief van gemeente Stichtse Vecht van 14 juli aangegeven, hebben wij een tweetal ‘spreekuren’ ingepland. Graag stellen wij u alvast op de hoogte van de data:
Maandag 24 augustus 16:30 -18:00
Donderdag 3 september 16:30 – 18:00

Wanneer u gebruik wilt maken van het inloop spreekuur, ontvangen wij uw aanmelding voor 7 augustus per e-mail. Gezien de huidige COVID-19 maatregelen vanuit het RIVM, is vooraf aanmelden voor het spreekuur, verplicht. Aanmelden kan door een mail te sturen naar diane@dvandersteenbv.nl, met daarin de volgende gegevens: datum, naam, adres, telefoonnummer.

Naast de uitvoerende Combinatie, zal vanuit gemeente Stichtse Vecht de projectleider uw vragen over de aanpassingen van het ontwerp en de uitvoering met u bespreken. De definitieve informatie over o.a. de locatie zullen de inschrijvers persoonlijk ontvangen. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg, Van alles | Tags: | Een reactie plaatsen

Veel vragen bewonersvereniging over werkzaamheden Herenweg-Gageldijk

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder maakt zich al langere tijd zorgen over de voortgang van de rioolwerkzaamheden aan de Herenweg en de Gageldijk. Oorspronkelijk had het werk, dat 1,5 jaar geleden is gestart, eind mei j.l. moeten zijn afgerond. Nu blijkt dat de werkzaamheden voorlopig nog lang niet worden afgerond. Sterker nog, er zijn grote fouten bij de werkzaamheden gemaakt, waardoor het meer dan denkbaar is dat (een deel van) het werk opnieuw moet worden gedaan. Hierdoor lijkt het zeer waarschijnlijk dat het nog lang gaat duren, voordat de weg weer open gaat. Daarnaast is het werk ook financieel een enorm fiasco voor de gemeente aan het worden. Eerder is al een grote overschrijding geweest op de begroting. Nu dreigt een tweede, mogelijk nog grotere overschrijding. Van de kant van de gemeente blijft het tot nu toe stil.

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder heeft eerder al een aantal keer contact met de gemeente gezocht over de ontstane situatie. De reactie van de gemeente was steeds zeer summier. En de situatie is er ondertussen zeker niet beter op geworden. De sterke indruk bestaat dan ook bij de bewonersvereniging dat de gemeente dit dossier niet onder controle heeft. Daarom stuurt de bewonersvereniging nu opnieuw een brief aan de gemeente om haar zorgen te uiten en antwoord te krijgen op alle vragen die er leven.

Fout(en)
De zorgen van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder hebben onder andere betrekking op de fouten die zijn gemaakt bij de aanleg van het nieuwe riool aan de Herenweg-Gageldijk. De bewonersvereniging wil graag weten wat de “ontwerpfout” in het nieuwe riool precies inhoudt en wat de omvang hiervan is. Daarnaast wil zij weten waarom deze fout niet eerder aan het licht is gekomen. Ook wil ze weten wat mogelijke oplossingen zijn, welke oplossing de voorkeur heeft, welke werkzaamheden aanvullend moeten worden uitgevoerd om de fout te herstellen, en welke overlast de bewoners daarbij zullen ondervinden.
Daarnaast vraagt de bewonersvereniging zich af of de gemeente laat uitzoeken wat er precies is misgegaan in dit dossier en wat de rol van de gemeente hierbij is geweest. En als er inderdaad een onderzoek wordt uitgevoerd naar het handelen van de gemeente in dit dossier, door wie dit onderzoek wordt gedaan en wanneer de uitkomsten van het onderzoek naar buiten komen.

Vervolg van de werkzaamheden en planning
Na het stilleggen van het werk aan de Herenweg-Gageldijk een paar maanden geleden is het vervolg voor de bewoners volstrekt onduidelijk. Daarom wil de bewonersvereniging weten wanneer het werk aan de Herenweg-Gageldijk weer wordt hervat en wat de nieuwe einddatum wordt waarop het werk wordt afgerond.

Financiën
De oorspronkelijke begroting van het aanbestede werk aan de Herenweg-Gageldijk is intussen al een keer flink overschreden. Gesproken wordt over een overschrijding tussen de 1 en 2 miljoen euro. Het echte bedrag is echter onhelder. Er komt door de ontstane situatie vrijwel zeker nog een tweede grote overschrijding aan. De bewonersvereniging vraagt zich af waarom de gemeente alle informatie hierover tot nu toe intern houdt en geen enkele verantwoording aflegt aan de bewoners van het gebied en breder de inwoners van Stichtse Vecht. De bewonersvereniging heeft de gemeente dan ook gevraagd wanneer de gemeente op dit punt extern verantwoording gaat afleggen.

Communicatie
De gemeente communiceert in dit dossier reactief, onvoldoende en incompleet. Hierdoor weten de bewoners niet wat er precies gaande is en wat de gevolgen voor de bewoners zijn. Dit ondanks het feit dat de gemeente een convenant heeft met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, waarin staat dat de gemeente de bewoners(vereniging) proactief van informatie zal voorzien. De bewonersvereniging heeft dan ook gevraagd waarom de gemeente de afspraken uit het convenant met de bewonersvereniging niet nakomt en hoe de gemeente er vanaf nu voor gaat zorgen dat er conform het convenant wordt samengewerkt.

Al met al vindt de bewonersvereniging het handelen van de gemeente op alle vlakken in dit dossier zeer betreurenswaardig. De bewonersvereniging verwacht dan ook op zeer korte termijn, uiterlijk binnen 2 weken, een uitgebreid en compleet antwoord van de gemeente op alle vragen en zorgen die zij heeft geuit. Hopelijk werpt dit meer licht op de situatie.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Tags: | 1 reactie

Anjeractie 22 t/m 30 mei: steun SDG

Bericht van een buurtbewoner:

Zomaar een berichtje van mij. Dat doe ik niet vaak. Er is dan ook een bijzondere reden voor. Door de corona-crisis staan ook culturele organisaties erg onder druk.

Ik ben betrokken bij Muziekver. Soli Deo Gloria. We doen veel activiteiten en willen dat graag blijven doen. Vandaar dat ik je voor deze ene keer vraag om ons te steunen. Met een eenmalige gift.

Het Cultuurfonds organiseert deze week een landelijke collecte waar veel lokale organisaties aan mee doen. Wij ook. Alles wat wij ophalen, krijgen we via het Cultuurfonds weer terug. Dat kunnen we zó goed gebruiken! Het is helemaal anoniem en veilig. Veel dank vast voor je steun!

https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38381179

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

75 jaar herdenken – 75 jaar vieren

(bericht van Stichting 4-5 mei Maarssen)

75

Gezien de berichtgeving vanuit de overheid alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen te verbieden tot 01 juni a.s., zal ook de Stichting 4 – 5 mei Maarssen zich aan dit besluit moeten conformeren. De herdenkingsplechtigheden op 04 mei a.s. in park Goudestein en bij molen De Trouwe Wachter in Tienhoven zullen geen doorgang vinden.

Wij kunnen niet inschatten wat de toekomst biedt, we kunnen geen beloftes doen hoe op een ander moment eventueel invulling te geven aan 75 jaar herdenken en vieren.

Wat wij wel van u kunnen vragen is:led

  • Om op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en vanaf 19.45 uur een kaars (bij voorkeur een Led-kaars) voor uw raam te zetten ter nagedachtenis aan hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en om 08.00 uur twee minuten stil zijn. Ook andere uitingen van een lichtje, denk aan het lichtje van uw mobiele telefoon, worden van harte ondersteund.
  • Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te hangen en om 12.00 uur op het gebruikelijke moment dat de bevrijdingsvlam in park Goudestein zou worden binnengebracht te applaudisseren om te beseffen dat wij in vrijheid mogen leven en daar dankbaar voor mogen zijn.

 

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen