IJspret: wintermaatregelen van kracht

Wat is het weer mooi in ons gebied he! Om de bereikbaarheid te garanderen, ook voor de hulpdiensten natuurlijk, zijn de wintermaatregelen (zie vorig bericht) van kracht.

 • Vanaf woensdag 14 december zijn de verkeersregelaars actief in het schaatsgebied.
 • Op donderdag 15 december worden tekstkarren in verband met gevaarlijk ijs geplaatst en vanaf 7.00 uur zijn zes verkeersregelaars actief in het schaatsgebied.
Advertentie
Geplaatst in Verkeer | Tags: , | Een reactie plaatsen

Winterdraaiboek Molenpolder

De weervoorspelling belooft vorst en de kans op schaatsplezier. En zoals velen van jullie al meegemaakt hebben, wordt het dan erg druk in ons gebied.

De gemeente heeft daarom in afstemming met partijen als handhaving, schaatsclubs en bewonersverenigingen een winterdraaiboek opgesteld. Voor ons gebied betekent dit in het kort:

 • Langs de Maarsseveensevaart mag naast de straat in de groenstrook geparkeerd worden.
 • Als het heel druk wordt gaan op de Oudedijk en de Westbroekse Binnenweg de regeling van eenrichtingsverkeer in. Inrijden is vanuit de Maarsseveensevaart mogelijk.
 • Bij de Nedereindsevaart zal bij verkeer komende vanuit Westbroek gecontroleerd worden of er inderdaad sprake is van bestemmingsverkeer.

Handhaving zal alert zijn op verkeersveiligheid en dat hulpdiensten vrij kunnen passeren.
Voor het geval van overlast heeft de gemeente de Whatsapp-groep “Winterdraaiboek” aangemaakt. Vanuit het bestuur van de bewonersvereniging is Heike Brusius lid van deze groep. Als jullie ergens een serieus probleem signaleren of er sprake is van grote overlast meldt dit dan via Whatsapp aan Heike: 0610968551. Zij geeft de melding door aan de Whatsappgroep Winterdraaiboek van de gemeente en de melding wordt met voorrang opgepakt.

Het volledige winterdraaiboek is binnenkort op de website van de gemeente te vinden.

Geplaatst in Molenpolder, parkeren, Verkeer | 1 reactie

Kerstzang en nieuwjaarsborrel / ledenvergadering

Het is weer tijd voor twee mooie tradities!

Kerstzang met fanfare Soli Deo Gloria
Iedereen is welkom!

Wanneer: Kerstavond 24 december
Hoe laat: +/- 23:45 uur
Waar: Bij de Elimkerk aan de Westbroekse Binnenweg 14a

Nieuwjaarsborrel
Wanneer: zaterdag 14 januari 2023
Hoe laat: 16.00 – 16.30 uur inloop
16.30 – 17.00 uur ledenvergadering (alle bewoners welkom!)
17.00 – 19.00 uur borrel
Waar: Ontdekhal, Gageldijk 182

Tijdens de ledenvergadering:kijkt het bestuur kort terug op het afgelopen jaar, draagt het bestuur nieuwe bestuursleden voor en lanceert het nieuwe bestuur een nieuwe bestuursvorm (zie eerder bericht voor meer informatie).

Geplaatst in Activiteit in de buurt, Bewonersvereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestuur bewonersvereniging: nieuwe structuur, leden gezocht!

Al jaren maakt het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder zich namens haar leden sterk voor de leefbaarheid en de verbinding in ons woongebied. Wij nemen bijvoorbeeld wijzigingen van het bestemmingplan kritisch onder de loep en proberen voorgenomen veranderingen met een grote nadelige impact voor de bewoners te voorkomen. Vaak lukt dat, zo staat er gelukkig nog steeds geen hotel aan de Maarsseveense Plassen en is de vergunning voor evenementen met geluidsoverlast beperkt tot 10 evenementen per jaar. Soms is het heel lastig en steken wij veel energie in de samenwerking met de gemeente en provincie om dossier zoals Herenweg/Gageldijk tot een goed einde te brengen.

Ook (verkeers)veiligheid en de daarmee verbonden milieuaspecten houden ons bezig en wij zijn aangesloten bij het initiatief BZR (Buren Zuilense Ring). Wij worden geraadpleegd door de gemeente als het om het “winterdraaiboek” gaat (de afhandeling van verkeer in het schaatsseizoen) en geven gevraagd en ongevraagd input als het om de bescherming van ons leefgebied gaat.

En, niet te vergeten, wij zorgen voor sociale verbinding en plezierige bijeenkomsten zoals het zomerfeest en de nieuwjaarsborrel. Bij deze bijeenkomsten zijn ook steevast vertegenwoordigers van de gemeente en de politieke partijen aanwezig om te kijken wat ons bezig houdt.

Het is nu tijd om voor vernieuwing in het bestuur te zorgen. Een aantal leden zitten al lang en willen graag ruimte voor nieuwe bestuursleden maken. Ook hebben wij nagedacht, hoe wij de taken beter kunnen verdelen, daardoor de druk bij het bestuur kunnen verlagen en meer bewoners bij actuele kwesties kunnen betrekken. Tenslotte doen wij het voor de bewoners.

Wij willen graag door met een bestuur van 5 personen. Heike Brusius, Erik Zeldenrijk en Hans Roozendaal zullen de aandachtsgebieden veiligheid, bestemmingsplannen, sociale verbinding en evenementen behartigen. Voor de aandachtsgebieden communicatie en actuele dossiers zijn wij op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Actuele dossiers zijn zaken die wij niet kunnen voorspellen. Of zaken die wij juist graag op willen pakken zoals het plaatsen van AED’s in het gebeid en het opleiden van bewoners als het om reanimatie en eerste hulp gaat. Het plaatje in dit bericht geeft schematisch weer hoe wij het voor ons zien.

In de constructie is sprake van een satellietenmodel. Als zich een kwestie voordoet, zoals b.v. een nieuw bestemmingsplan, zal het betrokken bestuurslid een oproep doen onder alle bewoners. Deze oproep zal gaan over de vraag wie samen met het bestuurslid de kwestie op wil pakken. Het bestuurslid stuurt de acties van de “satelliet” aan en communiceert dan wederom met de rest van het bestuur. Op deze manier kunnen wij veel meer kracht in zetten en de betrokkenheid van alle bewoners vergroten. Echter, mocht zich helemaal niemand geroepen voelen zal een kwesties ook niet opgepakt kunnen worden.

Naast de inhoudelijk dossiers dient elk bestuur ook een aantal verplichte rollen in te vullen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze worden met een van de aandachtsgebieden gecombineerd omdat de hoeveel werk die uit de formele functie komt, meevalt.

Wij zouden het super vinden als potentiële nieuwe bestuursleden zich alvast bij ons willen melden, misschien mee willen denken en doen. Twijfelt u nog? Spreek ons vooral een keer aan of stuur een mail, we lichten onderwerpen graag toe.
De straten Oudedijk, Westbroekse Binnenweg en Herenweg zijn in het bestuur al vertegenwoordigd. De Gageldijk is helaas nog niet vertegenwoordigd in het bestuur en het zou daarom geweldig zijn als ook iemand van de Gageldijk het bestuur wil komen versterken. Onze doelstelling is om begin 2023 met een nieuwe bestuursstructuur van start te gaan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van bewonersvereniging Maarsseveen – Molenpolder
Gerard, Heike, Erik, Hans, Willem-Jan, Hans en Yvonne

Geplaatst in Bewonersvereniging | Een reactie plaatsen

Burendag Utrechtse Kanoclub (UKC)

Op zondagmiddag 26 juni organiseert de UKC een Burendag voor alle bewoners van  Maarsseveen en Molenpolder. Want wij zijn BUREN en dan is het fijn om elkaar wat beter te  kennen! De UKC zit met haar clubhuis aan de Maarsseveense Plas.

Het idee voor een UKC Burendag ontstond in contact met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder. Bij het zomerfeest van de bewonersvereniging, afgelopen zaterdag 18 juni, waren  een  paar UKC-ers te gast. Zij hebben toen kort hun club gepresenteerd en alle bewoners uitgenodigd voor de Burendag op 26 juni. In de uitnodiging voor het zomerfeest van de bewonersvereniging stond de Burendag al aangekondigd. Maar misschien is dat niet iedereen opgevallen. Vandaar deze extra uitnodiging via de Bewonersvereniging.

De UKC Burendag is bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Een gezellige open dag voor iedereen uit  de omgeving. De UKC laat zien wie ze zijn en wat ze doen. U kunt het clubhuis bekijken, kennismaken met de verschillende takken van kanosport, genieten van de plek aan de Plas (direct naast Spa Sereen) en misschien ook even in een kano stappen

 • Start: 14.00 uur ontvangst met koffie / thee / drankje 
 • UKC stelt zich voor met een kort praatje
 • Rondleiding clubgebouw en informatie over kano disciplines
 • Activiteiten of demonstraties op het water bij de kanosteiger 
 • Hapje en drankje, kletsen, zitten rondlopen, gezelligheid en informatie voor wie wil
 • 17.00 uur Afronding:

Praktische punten 

 • Locatie: Westbroekse Binnenweg bij de ingang van het Strandbad, naast Spa Sereen
 • Tijd: 14.00 – 17.00 Iedereen is welkom, je hoeft je niet op te geven. 
 • Activiteiten of uitproberen van kano’s op het water afhankelijk van vaardigheid en aanwezige begeleiding
 • Als u een  kano wilt uitproberen, zorg dan voor kleding die makkelijk zit en een beetje nat mag worden en lichte schoenen, bijvoorbeeld gympen of sandalen. Op het water dragen we altijd een zwemvest en dat verwachten we ook van u.

De UKC ziet u graag zondag 26 juni bij ons clubhuis aan de Maarsseveense Plas.

Geplaatst in Activiteit in de buurt, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Zaterdag 18 juni: Zomerfeest bij Staatsbosbeheer!

Na de coronajaren nodigen we jullie uit op zaterdag 18 juni voor ons Zomerfeest van de bewonersvereniging.

Wij willen kennismaken en gezellig samenzijn met een drankje en een Indiaas hapje van Ronaldo van ‘Light Spicy’.

Mogelijk maken we weer een tochtje met de fluisterboot. Mogelijk, want de vele fuiken voor de zoetwaterkreeften kunnen roet in het water gooien.
Daarnaast vertelt een medewerker van Waternet over de resultaten van het natuurherstel traject.
En verder kunt u kennis maken met de Utrechtse Kano Club (UKC) de kanovereniging op de Maarsseveense plassen. Twaalf mensen kunnen zich mensen opgeven om mee te varen met een kano van de kanovereniging op zondag 26 juni in de week erop.

Plaats: Staatsbosbeheer, Westbroeksebinnenweg 5, Tienhoven.
Programma:
15.30 uur: De poort gaat open
16.00-16.20 uur: Kort bijpraten door het bestuur
16.20 uur: Resultaten van het natuurhersteltraject
17.00 uur Presentatie Utrechtse Kano Club
19.00 uur einde
We hopen op een gezellig en mooi samenzijn

Dit was al weer het vijfde zomerfeest van de bewonersvereniging!
Geplaatst in Van alles | 1 reactie

Op excursie met Staatsbosbeheer

VAREN LANGS HET DRIJVEND LAND VAN DE MOLENPOLDER

Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder, een natuurgebied vlak boven Utrecht. In een stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Speur samen met de gids naar de dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, purperreiger en zonnedauw, en loop onderweg een stukje op het “drijvend land”. Een bijzondere ervaring!

LIFE: Nieuw leven in het veen

Om de bijzondere natuur van dit veengebied te behouden is vanuit LIFE het project Nieuw leven in het veen opgericht. Door de watergangen te baggeren en legakkers te herstellen, krijgen de zeldzame dieren en planten die hier leven weer nieuwe kansen.

Let op: Trek laarzen of waterdichte schoenen aan en kleed je op het weer. Neem je verrekijker mee.

Kijk op de website https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/varen-langs-het-drijvend-land-van-de-molenpolder voor meer informatie en om te reserveren. Wil je met een eigen groep en op een andere dag een rondvaart maken? Dat kan ook! Mail naar utrechtwest@staatsbosbeheer.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Overigens: het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid het gebied in te gaan. Alleen omwonenden kunnen een ontheffing aanvragen bij Staatsbosbeheer.

ONTDEK FORT RUIGENHOEK!

Verken Fort Ruigenhoek met de gids van Staatsbosbeheer en geniet van de natuur rond het fort. Fort Ruigenhoek is in de 19e eeuw gebouwd, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is in 2016 grotendeels opgeknapt en is daarom nu zeker een bezoek waard! De gids vertelt je alles over de geschiedenis van het fort en over de beplanting eromheen, die vroeger handig werd gebruikt als camouflage en als hindernis. Tegenwoordig leven er enkele bijzondere diersoorten op het fort, zoals de schuwe das en de ijsvogel.

Reserveren is niet nodig, je kunt je aanmelden bij de gids bij het hek van het fort (contante betaling aan de gids; € 5 voor volwassenen; € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar). Zorg voor stevige schoenen. Meer informatie:https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/groene-hart-vechtstreek/ontdek-fort-ruigenhoek

Je kunt deze excursie ook met een eigen groep boeken. Neem hiervoor contact op met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen

Bouwplannen Utrechtse Kano Club

Bericht van de UCK

Rechts van sauna Spa Sereen zit UKC: de Utrechtse Kano Club. Wij zijn een bloeiende club met leden die actief zijn in verschillende disciplines: toervaren, slalomvaren (door de poortjes bij de brug), wildwatervaren, kanopolo en sinds kort ook vlakwater sprint. Daarnaast organiseren we introductiecursussen kanoën voor jong en oud en verhuren we onze locatie aan duikvereniging Lake Diving.

Maar onze vereniging groeit uit zijn jasje. Het huidige clubhuis van UKC is gebouwd voor een capaciteit van 160 leden, terwijl we inmiddels gegroeid zijn naar 220 leden. Daarom wil UKC haar bestaande faciliteiten uitbreiden, zo is er behoefte aan grotere kleedkamers, een grotere kantine en vooral ook meer stallingsruimte voor de kano’s. Wij willen dit bereiken door enerzijds de voorgevel enkele meters naar voren te plaatsen en anderzijds door rechts van het gebouw een extra stalling te plaatsen. Momenteel onderzoeken we of dit haalbaar is.

We zijn zeer benieuwd naar jullie reactie, vragen en aanvullingen. Want we houden graag met onze buren rekening!

Contact: bouw@utrechtsekanoclub.nl

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen, Westbroekse Binnenweg | Een reactie plaatsen

Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg 86-88

De gemeente Stichtse Vecht heeft een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg tussen 86-88 in Tienhoven. Het bestemmingsplan maakt de komst van 4 woningen en een klein zonneveld mogelijk op de kassencomplex op de Westbroekse Binnenweg tussen nummer 86 en 88 in Tienhoven.
Naar de site van de gemeente

https://stichtsevecht.nl/nieuws/4540/aankondiging-bestemmingsplan-westbroekse-binnenweg-in-tienhoven/

Geplaatst in Westbroekse Binnenweg | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden in de polder

Geplaatst in Molenpolder, Natura2000 | Een reactie plaatsen