Bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk: uitbreiding bedrijven tegen afspraken

Bewoners van de Herenweg en de Gageldijk zijn verbijsterd over het voornemen van de gemeenteraad van Stichtse Vecht om bedrijven aan deze wegen toe te staan om 20% te groeien. Dit staat haaks op de lijn die de gemeente de afgelopen twee jaar voerde bij het ontwikkelen van het nieuwe bestemmingsplan en de wensen van de bewoners: het behouden en versterken van het groene gebied. De bewonersvereniging roept de gemeenteraad dan ook op om recht te doen aan de gemaakte afspraken in de afgelopen twee jaar en het gebied groen en veilig te houden.

Bewoners: kom naar de vergadering
van de gemeenteraad op 25 juni
inspreken om 19.30 uur
zie de agenda van de raad
, lees hier het voorstel.

Kwaliteitsbehoud en waar mogelijk kwaliteitsverbetering van het gebied, dat stond voorop bij het vernieuwen van het bestemmingsplan. Concreet betekende dit onder andere:

  • het landelijke karakter wordt behouden en waar mogelijk versterkt;
  • de groene doorzichten / open groene ruimtes worden beschermd;
  • bedrijven behouden de rechten die zijn vastgelegd in het oude bestemmingsplan maar mogen niet verder uitbreiden.

Bij het opstellen van dit beleid waren zowel ondernemers als bewoners van het gebied betrokken. Belangrijke input waren de resultaten van een enquête van de bewonersvereniging onder de bewoners, inclusief bewoners die een bedrijf hebben in het gebied. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de bewoners wil dat het landelijke karakter van het gebied behouden en liefst versterkt wordt, dat er alleen nieuwbouw mag komen als die in plaats komt van bestaande bebouwing, dat bedrijven niet mogen uitbreiden en dat er niet meer verkeer in het plangebied komt. Lees hier: Uitkomsten bewonersonderzoek Herenweg-Gageldijk

Voorgenomen besluit tegen de afspraken

De gemeente was van mening dat de uitkomst van de bewonersenquête overduidelijk was en in lijn met het gemeentelijke uitgangspunt, en dat deze lijn verder zou worden gevolgd. Dat deed de gemeente de afgelopen twee jaar ook in het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, tot vorige week. Tijdens de werksessie van de gemeenteraad op 18 juni 2013 werd onverwacht tot een drastische koerswijziging besloten: de gemeenteraad wil in het nieuwe bestemmingspan vastleggen dat bedrijven 20% mogen uitbreiden.

Dit gaat ten koste van het groene en dorpse karakter van het gebied – de groene buffer naast het recreatie- en het natuurgebied- en de verkeersveiligheid, omdat meer bedrijvigheid meer verkeer betekent. Kortom, de drastische koerswijziging gaat dwars in tegen alle uitgangspunten die de afgelopen twee jaar zijn geformuleerd (als ook de beleidsdocumenten die als input voor het nieuwe bestemmingsplan zijn gebruikt).

Gemeente neemt eigen participatiebeleid niet serieus

Daarnaast zijn de bewoners zeer teleurgesteld in de resultaten van hun inspanningen om de belangen van de bewoners goed te vertegenwoordigen. Ook hiermee is het gedrag van de gemeente niet in overeenstemming met haar eigen beleid. In de onlangs door de raad vastgestelde participatieverordening staat: “Wij willen als gemeente volwaardig en gelijkwaardig in die

samenleving participeren en ons opstellen als een goede buur. […] Daarmee wordt de relatie burger en overheid gelijkwaardiger. Zij worden partners in het aanpakken van problemen en kansen om een gemeente schoon, leefbaar en veilig te houden.” De bewoners ervaren de manier waarop de gemeenteraad omgaat met het bestemmingspan als het tegenovergestelde hiervan.

Afsluitend

De bewoners van het plangebied Herenweg-Gageldijk eo vertrouwen er op dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit houdt in dat de gemeente de lijn uitvoert die de afgelopen twee jaar met de klankbordgroepuitvoering is besproken. Dit houdt in:

  • het landelijk karakter van het gebied tenminste behouden en waar mogelijk de landelijke waarden versterken,
  • de groene doorzichten en ruimtes te allen tijden beschermen,
  • geen uitbreiding van de bedrijven anders dan de rechten die de bedrijven hebben op basis van het oude bestemmingsplan,
  • geen invoering van maatregelen die een verkeersaantrekkende werking hebben voor het gebied.
Dit bericht werd geplaatst in Bestemmingsplan. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s