Inspraak werksessie Verkeer

Tijdens de werksessie van de gemeenteraad over het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan heeft bestuurslid Gerard Baars ingesproken.

Schermafbeelding 2013-09-14 om 14.28.26Zie ook de opname van RTV Stichtse Vecht.

Tijdens werksessie werden twee punten uit de inspraakreactie omarmd: de Herenweg wordt niet geüpgraded naar GOW en op de Herenweg worden maatregelen getroffen om de weg veiliger in te richten voor fietsers. Van wethouder De Groene kwam de belofte dat inwoners betrokken worden bij de uitwerking van de (nieuwe) inrichting, vooral bij de plannen voor fietsers.

Wat betreft de snelheid op onze wegen: deze zal gewoon bij reguliere controles gehandhaafd worden, zo was de uitleg van wethouder De Groene, die nog eens uitlegde dat omdat de weg niet hoog scoort met ongelukken, er geen extra aandacht zal zijn van de politie. De aanpak van sluipverkeer ligt lastig, maar de gemeente probeert automobilisten via de Sweserengseweg te leiden. En voor de Zuilense Ring (geluidsoverlast) blijft de gemeente inzetten op 80 kilometer per uur, maar de weg is van de provincie.

Hieronder de tekst van de inspraakreactie:

Geachte voorzitter, geachte raadscommissie,

Mijn naam is Gerard Baars en ik spreek in namens de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder. Onze reactie betreft de straten Herenweg en Gageldijk (beide Maarsseveen) als ook de Westbroekse Binnenweg, Oudedijk en Nedereindse Vaart (Molenpolder).

Als input voor onze reactie hebben wij als bewonersvereniging in juni 2013 een enquete afgenomen bij de bewoners van ons plangebied. De belangrijkste uitkomsten van deze enquête zijn vorige week per email naar u opgestuurd. Graag vat ik de belangrijkste resultaten nog even kort samen:

Ten eerste geldt dat een overgrote meerderheid van de bewoners van de Gageldijk, Herenweg, WB en Oudedijk van mening is dat er in hun straten te hard wordt gereden. Dit betreft niet alleen een perceptie, maar is ook bevestigd in verkeersmetingen die de gemeente in mei 2013 heeft uitgevoerd. Hieruit bleek dat bijvoorbeeld op de Herenweg meer dan de helft van de voertuigen te hard rijdt. Per dag rijden 120 auto’s zelfs harder dan 70 km/u waar 50 de toegestane snelheid is. De bewoners willen dat de snelheid op de wegen in het plangebied wordt gehandhaafd.

Ten tweede vindt een duidelijke meerderheid van de bewoners dat er te veel verkeer, ook te veel vrachtverkeer, in het gebied is. Ook is er teveel sluipverkeer, met name op de Gageldijk en Herenweg. Uit de verkeersmetingen van de gemeente is gebleken dat de hoeveelheid verkeer de afgelopen twee jaar met 10% is toegenomen. Er is een sterke vrees onder bewoners dat het aantal verder zal toenemen als de NRU wordt geüpgraded. Dit terwijl de verkeersdruk in het plangebied al hoog is.

Ten derde zijn de bewoners van mening dat de wegen op dit moment niet veilig zijn ingericht. Dit geldt met name voor de Herenweg. Voor fietsers en schoolgaande kinderen is deze weg vanwege de hoeveelheid verkeer en overschrijding van de maximum snelheid gevaarlijk.

Als laatste punt willen we naar voren brengen dat veel bewoners geluidsoverlast ondervinden van de NRU (N230).

Op basis van deze resultaten zou de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder graag zien dat de volgende punten verwerkt worden in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013:

  • Ten eerste dat er in het plan expliciete aandacht komt voor handhaving van de maximum snelheid in het plangebied;
  • Ten tweede dat er maatregelen worden opgenomen zodat er geen extra (vracht)verkeer meer bij komt op de Herenweg, Gageldijk, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk. Dit geldt ook voor maatregelen om sluipverkeer op de Herenweg en Gageldijk tegen te gaan.
  • Ten derde dat de wegen in het plangebied (met name de Herenweg) veiliger worden ingericht;
  • Ten vierde dat de Herenweg niet wordt geüpgrade van ETW 50 naar GOW 50. Dit gezien de voorgaande punten en het feit dat deze weg vol met in- en uitritten zit. Bovendien wordt de woonfunctie (de laatste jaren komen er steeds meer gezinnen met kleine kinderen) in het geval van ‘upgrading’ ernstig verstoord hetgeen als zeer ongewenst wordt beschouwd.
  • Tenslotte, dat er expliciete aandacht komt voor het terugdringen van de geluidsoverlast van de NRU.

Al deze punten genieten een breed draagvlak onder de bewoners van het plangebied.

We hopen dan ook dat u deze punten zult opnemen in het definitieve Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Dit bericht werd geplaatst in Verkeer. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s