Reactie bewonersvereniging op raadsdiscussie zondagsopenstelling winkels

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft op dinsdag 22 april deze reactie gegeven aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht (verslag):

Geachte Voorzitter, Geachte Wethouders, Geachte Raad,

Graag wil ik namens de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder inspreken op twee moties die vorige week zijn opgesteld over de beoogde verruiming van de zondagopenstelling van winkels in de gemeente Stichtse Vecht, en dan met name voor het buitengebied Herenweg-Gageldijk.

Ten eerste willen we opmerken dat we als belangenvereniging van bewoners niet door de gemeente op welke manier dan ook betrokken zijn bij dit dossier; dit ondanks het feit dat we een convenant met de gemeente hebben gesloten, waarin staat dat we actief bij nieuwe beleidsdossiers worden betrokken. Wij vinden dit als bewonersvereniging zeer teleurstellend. We stellen vast dat de gemeente hiermee wederzijds gemaakte afspraken in het convenant niet nakomt. Daarbij staat de gevolgde werkwijze haaks op de inhoud van de burgerparticipatienota die de vorige raad unaniem heeft omarmd. Uitleg hierover van uw kant zou volgens ons gepast zijn.

Dan naar de inhoudelijke kant van de moties: In één moties die vorige week tot ons is gekomen staat dat de Herenweg en Gageldijk (naast andere kerndelen van Stichtse Vecht) een centrumfunctie vervullen. Dit standpunt delen we als bewonersvereniging totaal niet; nu niet en ook niet naar de toekomst toe. We zijn nadrukkelijk een groen, landelijk buitengebied dat grenst aan een stiltegebied en buiten de rode contouren valt. Uit diverse enquetes is gebleken dat bewoners deze waarden zeer belangrijk vinden en dat deze waarden koste wat kost bewaakt moeten worden; door u en door ons!

Uit de enquêtes die wij regelmatig afnemen onder bewoners blijkt verder dat een grote meerderheid geen nieuwe activiteiten in ons gebied wil die extra verkeer aantrekken. Ze wensen ook geen verdere uitbreiding van bedrijven. Aansluitend hierbij hebben diverse bewoners de afgelopen periode bij ons aangegeven verdere verruiming van de zondagopenstelling ongewenst te vinden.

Op basis van de mening van de meeste bewoners pleiten we als bewonersvereniging nadrukkelijk voor een oplossing voor ons gebied die tussen het aantal zondagen ligt dat nu geoorloofd is en het maximum dat wordt voorgesteld. Daarnaast vinden wij de openingstijd op zondag eerder dan 12.00 uur niet acceptabel. De zondag is de enige dag dat het nog een beetje rustig in onze straten is. Ons nadrukkelijke verzoek aan u: laat de zondagochtend in ieder geval aan de bewoners en laat de middag dan op een groter aantal zondagen dan nu het geval is (maar niet het maximum) aan de ondernemer. Dan wordt er enigzins een balans gevonden tussen ondernemers- en bewonersbelangen. En belangrijk: dan komt de leefbaarheid van ons gebied niet verder in het gedrang.

Tenslotte, hopelijk worden we in de geest van het convenant met de gemeente vanaf nu daadwerkelijk bij elk dossier vroegtijdig betrokken als belanghebbende partij. Helaas zijn onze ervaringen op dit gebied het laatste jaar negatief geweest. Het valt ons op dat bij elk dossier de balans in sterk doorslaat naar de ondernemers en dat de bewoners bij elk dossier met lege handen staan, dit terwijl wij in het mooie groene buitengebied wonen en daarmee nadrukkelijk belanghebbenden zijn.

Afsluitend hopen we – met u als nieuwe raad – op een positieve samenwerking in de toekomst, waarin de kernwaardes van ons gebied (natuur, groen, landelijk, grenzend aan een stiltegebied, buiten de rode contouren) bij nieuwe beleidsdiscussies centraal staan en dat u met ons samenwerkt om deze kwaliteiten voor ons gebied te behouden en zo veel als mogelijk uit te breiden.

Bedankt voor uw aandacht!

Dit bericht werd geplaatst in convenant, Politiek, Verkeer. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s