Reactie op gemeentelijk evenementenbeleid

De gemeente vroeg ons om input op het Uitvoeringsbeleid Evenementen: de voorwaarden waaronder evenementen georganiseerd mogen worden. Om de mening van de bewoners over dit stuk te peilen, heeft het bestuur een enquête gehouden en een bewonersbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp.

In de enquête hebben wij ons gefocust op de onderwerpen aantal en spreiding in de tijd van de evenementen, de eindtijd en de mogelijke overlastfactoren. Er zijn 95 enquêtes ingevuld, waarvan 4 door mensen die niet in ons gebied wonen (Oud-Zuilen, Maarssen-dorp). Tijdens de bewonersbijeenkomst op 24 april waren 20 bewoners aanwezig, plus twee beleidsambtenaren en de gebiedsregisseur van de gemeente. De discussie heeft nog aanvullingen op en verdieping van de enquêteresultaten gegeven.

De resultaten van ons onderzoek:

 • 1/3 van de respondenten vindt dat er geen evenementen in dit gebied thuishoren die geluids- en andere overlast veroorzaken. De meest genoemde reden hiervoor is dat de evenementen plaatsvinden pal naast een stilte- en beschermd natuurgebied, een Europees beschermd Natura2000-gebied nota bene. Tijdens de bijeenkomst bleek onbegrip te bestaan voor beleid rond Natura2000 dat als inconsequent wordt ervaren: bewoners worden nu geconfronteerd met plannen voor aanpassing van het grondwaterniveau ten behoeve van de natuur, met mogelijk negatieve gevolgen voor huizen en tuinen. Dit staat in groot contrast tot geluids- en andere overlast die door evenementen wordt toegestaan in hetzelfde gebied.
 • 1/3 vindt dat er wel evenementen mogen plaatsvinden, mits dat er minder zijn, ze beter verspreid zijn over de tijd, er een lager geluidsniveau is (decibellen en vooral bij Ultrasonic de bastonen), goede handhaving (oa verkeer) en er betere communicatie is met de omwonenden. Tijdens de bijeenkomst kwam ook ter sprake dat de bewoners evenementen meer accepteren als ze beter over de gemeente verspreid worden, of zelfs beter binnen de regio, bijvoorbeeld op andere terreinen van de Stichtse Groenlanden als het om inkomsten voor het recreatieschap gaat. De Haarrijnse Plas werd als voorbeeld genoemd van een door de ligging geschikter terrein.
 • 1/3 vindt het aantal evenementen acceptabel, meestal wel met dezelfde overige opmerkingen als onder 2 genoemd over geluidsniveau, handhaving etc. Opmerkingen hierbij gaan oa over de regiofunctie van het recreatiegebied.
 • Een zeer kleine minderheid (o.a. een bewoner uit Maarssen-dorp) wil meer evenementen en ondervindt geen of acceptabele overlast.
 • Van de respondenten die evenementen acceptabel vinden, is de respons over meerdaagse evenementen wisselend (max. 1 dag, 2 dagen, meer), hier is geen eenduidige conclusie over te trekken. Een opmerking: „Elke avond moet wel individueel meetellen. Dus Harley weekend telt als 2 overlastgevende dagen.”
 • Bij de vraag naar een acceptabele eindtijd heeft 1/3 van de respondenten laten weten helemaal geen evenementen te willen en 1/3 dat de evenementen om 23.00 of eerder stoppen (nb: het Harleyfeest mag twee avonden achter elkaar tot 01.00 uur doorgaan). Opmerkingen gaan over overlast voor en na de officiële tijden van de evenementen (verkeer, opbouwen, soundcheck, afbreken, afterparty’s). Opgemerkt werd: „Het scheelt nogal of tot laat ver-dragend bas-gedreun hoorbaar is, of dat in een feesttent ‘plaatjes gedraaid worden’ zonder overdreven bas-gebonk.”
 • Een acceptabele tijd tussen de evenementen is voor 1/3 van de respondenten 3 weken. Sommigen merken op dat ze liever alle evenementen direct achter elkaar willen, dan is het maar achter de rug.
 • De meeste bezwaren gaan over Ultrasonic (geluid), daarna volgt het Harleyweekend (geluid en verkeer). Over de sportevenementen wordt opgemerkt:
  • „ Luidsprekers van heel veel zondagse ‘marathons’, volkomen overbodig dat er dan luidsprekers en muziek nodig is”.
  • “ Overlast bij sportevenementen is de verkeerschaos als er ijs ligt en veel mensen komen schaatsen”
 • Tijdens de bijeenkomst werd nog nadrukkelijk naar voren gebracht dat de bewoners niet alleen overlast ervaren van de door de gemeente vergunde ‘officiële’ evenementen. Naast de tijd voor en na de evenementen zelf (zie 6) is er ook overlast van bijvoorbeeld feesten in instellingen en auto- en motortochten. Het feit dat op het C-Fordt nu ook evenementen mogen plaatsvinden, baart bewoners zorgen.

Lees hier de brief aan de burgemeester: Reactie evenementenuitvoeringsbeleid Stichtse Vecht.

Dit bericht werd geplaatst in Evenementen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s