Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ter inzage + inloopavond

(bericht van de gemeente)

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen en omstreken vanaf vrijdag 20 maart tot en met donderdag 30 april 2015 ter inzage ligt. 

Lees hier het plan:

Inhoud
Het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. is op 18 mei 2009 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maarssen vastgesteld. Tegen onderdelen van het plan is beroep aangetekend waar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich op 29 december 2010 over heeft uitgesproken. Op grond van de wettelijke verplichting elke 10 jaar het bestemmingsplan te herzien is dit plan pas in 2020 aan de beurt. Echter, tijdens het gebruik van het plan is gebleken dat het gewenst is om nu al een  aantal aanpassingen  in de verbeelding en de regels door te voeren.

Binnen het plangebied liggen de Westbroekse Binnenweg (woonpercelen aan beide kanten van de weg), de Oude Dijk, de Tuinbouwweg, de polder Maarsseveen en de Maarsseveense plassen (grote plas en kleine plas).  Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan is rekening gehouden met de nu feitelijk bestaande situatie en het geldende bestemmingsplan. Ontwikkelingen waarvoor een planologische afwijkings- of wijzigingsprocedure is doorlopen zijn in het bestemmingsplan opgenomen. Er is rekening gehouden met nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van (verblijfs)recreatie, evenemententerreinen, natura2000, bedrijven en beroepen aan huis, maatschappelijke voorzieningen, cultuurhistorie en parkeren. Verder is rekening gehouden met de meest actuele wettelijke voorschriften en jurisprudentie.

Inloopavond
Op dinsdag 14 april om 19:30 uur tot 21:30 uur is een inloopavond. De inloopavond is in het C-fordt Maarsseveen aan de Herenweg 3 te Maarssen. Tijdens de inloopavond bieden wij u de gelegenheid om vragen te stellen over het bestemmingsplan. Parkeren is mogelijk op de Herenweg 8 en naast het fort (terrein boomkwekerij Post).

Reageren
U kunt uw schriftelijke of mondelinge inspraak-/overlegreactie vanaf vrijdag 20 maart gedurende 6 weken kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie kun u richten aan Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Opmerkingen van de bewonersvereniging:

  • De gemeente heeft ons laten weten dat het evenementenbeleid in deze versie nog niet is opgenomen.  Mevrouw Lutters van de gemeente licht toe: “Het doel van een voorontwerpbestemmingsplan is om vooroverleg en inspraak te hebben voordat het wettelijke ontwerpbestemmingsplan wordt gemaakt. De gegevens die uit het vooroverleg en de inspraak komen worden gebruikt als input voor het ontwerpbestemmingsplan. In het voorontwerp zijn de evenemententerreinen op dezelfde locatie gelegd als in het geldende bestemmingsplan Maarssenveense Plassen. De regels die van toepassing zijn op deze evenemententerreinen zijn in het voorontwerpbestemmingsplan nog open gelaten. Dit hebben we bewust gedaan omdat we hierover nog overleg met u en het recreatieschap willen voeren en de onderzoeken nog niet zijn afgerond.” Wij hebben vorig jaar al na een enqute en een bewonersbijeenkomst laten weten wat er leeft onder de bewoners. Het verbaast het bestuur enorm dat dit kennelijk nog nergens ‘geland’ is.
  • Wij zijn van plan om een concept-inspraakreactie te maken die u kunt gebruiken.
Dit bericht werd geplaatst in Bestemmingsplan, Evenementen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s