Bestemmingsplan, nog veel belangrijke vragen onbeantwoord

Dinsdagavond was een drukbezochte inloopavond over het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. Iedereen kon vragen stellen en de kaarten bekijken. Helaas was er op veel vragen nog geen antwoord. Er zijn zaken waar wij ons grote zorgen om maken, zoals dubbelbestemmingen op percelen die bewoners op kosten kunnen jagen en nieuwe bouwplannen op en bij het strandbad voor nog meer commerciële exploitatie.

Het bestuur van de vereniging maakte de volgende inventarisatie, die u kunt toevoegen aan de voorbeeldbrief die wij al eerder publiceerden. Downdload hier de aangevulde voorbeeldbrief inspraak ontwerp-bestemmingsplan Maarsseveen-Molenpolder
(Dit is een word-bestand. Lukt downloaden niet? Probeer dan de pdf: Aangevulde oorbeeldbrief inspraak ontwerp-bestemmingsplan Maarsseveen-Molenpolder)

Voor de nummering: Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen eo.

Algemeen: dubbelbestemmingen.

 1. Het is niet duidelijk op welke percelen dubbelbestemmingen komen te liggen en zo ja welke. Dit was op de kaarten niet te zien. Moet nu elke bewoner naar het gemeentehuis om te achterhalen wat voor zijn/haar perceel geldt?
 2. Wat bekennen de dubbel (en soms zelfs driedubbel?-)bestemmingen: huis/tuin en natuur en/of archeologisch in de praktijk voor de bewoners?
 3. Wij vinden dat de gemeente hier vanwege de zorgplicht voor haar inwoners actief en individueel moet voorlichten. De inloopbijeenkomst bracht geen helderheid.

Art. 3.6.5: bedrijven
In dit overzicht ontbreekt de sauna. Een belangrijke omissie, gezien de omvang en de ligging in de natuur.

Art. 3.7.3: recreatie

 1. beleid is de dagrecreatieve functies van het recratiegebied te versterken. Wat verstaat de gemeente daaronder?
 2. de Maarsseveense Plassen gaan sterke concurrentie ervaren van de Haarrijnse plas. Waarom formuleert de gemeente dit zo? Wat is het bezwaar? De nieuwe plas biedt een uitgelezen mogelijkheid om de druk die recreatie met zich meebrengt voor omwonenden te verminderen en om de natuurwaarden van het gebied pal naast de Maarsseveense Plassen beter te beschermen.
 3. De gemeente wil met ‘commerciële stedelijke elementen het investeringsniveau vergroten’. Wat bedoelt de gemeente daarmee? Wat is de ratio achter stedelijke elementen in een recreatie- en natuurgebied? Aan wat voor elementen moeten wij denken?
 4. De gemeente wil bij de plassen ruimte voor kamperen en trekkershutten voor schoolkampen en survivalkampen. Dat betekent nadrukkelijk een einde aan de status van dagrecreatiegebied en meer overlast voor omwonenden en natuur. Waar in het bestemmingsplan wil de gemeente dit opnemen? Met welke omvang? Met welke omsluiting? Met welke waarborgen voor de natuurwaarden en rust?

Art. 3.8.1: Parkeervoorzieningen
Er wordt nadrukkelijk genoemd dat er bij nieuwe ontwikkelingen in het recreatieterrein onderzocht moet worden of er meer parkeergelegenheid nodig is. Welke ontwikkelingen bedoelt de gemeente? Waar wordt in dit bestemmingsplan een voorschot op genomen?

Art. 3.8.3: emancipatoire aspecten

 1. Hoewel dit een relatief zeer veilig gebied is (citaat uit het plan), vindt de gemeente vanuit het oogpunt van sociale veiligheid “Het introduceren van recreatieve activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en zich verspreiden over de dag en avond valt echter wel aan te bevelen”. Welk type activiteiten heeft de gemeente hierbij in gedachten? Wat is hier de ratio achter? Hoe verhoudt dit zich tot het beperken van overlast voor de bewoners en de natuur?
 2. in het plan staat; “De fietspaden rond de grote Plas die onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk, zijn ‘s avonds niet verlicht wat de sociale veiligheid niet ten goede komt.” Is de gemeente zich ervan bewust dat het gebied tussen zonsondergang en zonsopgang niet toegankelijk geacht wordt te zijn? Verlichting bij de fietspaden trekt extra mensen en daarmee extra overlast voor omwonenden en de natuur.

Art 4.2: deelgebieden

 1. Over het strandbad staat vermeld: “diversiteit aan indoor en outdoor recreatieve functies op en nabij de landtong, rond het srandbad, op de noordoever en rond het hoofdparkeerterrein waarbij niet meer dan 13.000 m2 (minder dan 1% van het totale recreatiegebied) aan bebouwing is toegestaan; Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen in het gebied vanuit verkeer, ecologie en milieu haalbaar zijn. “ Betekent dit een uitbreiding van de bestaande bebouwing? Zo ja, waar zijn de bouwblokken gepland? Welk onderzoek haalt de gemeente hier aan?
 2. Wij vernamen uit de commissievergadering dat het college een uitbreiding van bebouwing voorstelt. In het B&W-stuk, dat wij als inwoners helaas niet bij de rest van de stukken hebben mogen ontvangen, staat: “Er is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen: De mogelijkheid een aantal verblijfsrecreatieve objecten te plaatsen die verhuurd kunnen worden als overnachtingsruimte voor gasten van Outdoor Inn, In Style of Spa Sereen” Is dit wat de gemeente onder het vorige punt verstaat? Zijn er hierover al afspraken gemaakt met de genoemde ondernemers en het recreatieschap? Wat is de meerwaarde naast commerciële meerwaarde voor de ondernemers? Hoe wordt de rust in dit gebied, pal naast het natuurgebied en omwonenden gewaarborgd?
 3. En een meer principiële vraag: waarom communiceert de gemeente hierover niet open en eerlijk met de bewoners? Bij de bouw van de sauna is het tot een rechtszaak gekomen, wat de relatie tussen de bewoners en de gemeente niet bepaald ten goede is gekomen. Heeft de gemeente hier niets van geleerd?

Procedureel:
Het evenementenbeleid is niet opgenomen in het plan in deze fase van de besluitvorming. Komt er een aparte inspraakmogelijkheid voor dit deel van het plan, zeker in relatie met de bouwplannen op en naast het strandbad?

Dit bericht werd geplaatst in Bestemmingsplan, Evenementen, Maarsseveense Plassen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s