Excuses gemeente aan bewoners, afspraken voor betere samenwerking

Op 30 april heeft het bestuur van de bewonersvereniging een gesprek gehad met de wethouder Gebiedsgericht Werken en Evenementen / tevens waarnemend wijkwethouder, de heer Verkroost, en ambtenaren van de gemeente Stichtse Vecht (gebiedsregisseur, uitvoering Evenementen en Ruimtelijke Ordening / Bestemmingsplannen). Hieronder vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

Het bestuur is blij dat de gemeente excuses heeft aangeboden voor de manier waarop de samenwerking is verlopen (of juist is uitgebleven….) en werkt er graag mee aan de afspraken om de samenwerking te verbeteren.

Het verslag: Verslag bespreking bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder – gemeente Stichtse Vecht, 30 april 2015

Aanleiding
De bewonersvereniging heeft deze bespreking aangevraagd omdat zij niet tevreden is over de manier waarop de gemeente haar kant van de afspraken heeft opgepakt die vastgelegd waren in het samenwerkingsconvenant, dat inmiddels is verlopen. De vereniging vindt de tekst van het nieuwe convenant te vrijblijvend en geen recht doen aan haar ambities om een serieuze gesprekspartner voor de gemeente te zijn. De vereniging heeft daarom besloten om het nieuwe convenant niet te tekenen.
Concrete aanleiding is het uitblijven van een inhoudelijke reactie op input op de evaluatie van het evenementenbeleid in april 2014, maar ook op andere gebieden is de vereniging
teleurgesteld in de uitwerking van de afspraken door de gemeente.

Er volgde een stevig gesprek, dat halverwege een positieve ommekeer maakte; beide partijen gaven hun bereidheid aan om samen te werken en in gesprek te gaan om wederzijdse wensen en verwachtingen beter op elkaar af te stemmen.

Hieronder een korte samenvatting per onderwerp.

Uitvoering beleid
Wethouder Verkroost geeft een reactie op de onderwerpen die aanleiding zijn van dit gesprek. Hij geeft aan dat het gestelde ambitieniveau voor het gebiedsgericht werken bij de start van de gemeente Stichtse Vecht te hoog was voor een gemeente die net was gefuseerd. Bij de evaluatie van het gebiedsgericht werken hebben we helaas moeten constateren dat de implementatie van het gebiedsgericht werken dan ook niet volledig is gerealiseerd, doordat we er als organisatie niet klaar voor waren zo kort na de fusie van de 3 gemeenten. De evaluatie geeft aanbevelingen voor de toekomst waar wij als organisatie mee aan de slag gaan.

De wethouder en de ambtenaren bieden hiervoor hun excuses aan aan de bewonersvereniging.

Convenant
Naar aanleiding van de evaluatie is het samenwerkingsconvenant aangepast met haalbare ambities en werkvormen en laat ook ruimte voor bewonersverenigingen om in te vullen waar zij zich voor willen inzetten. De bewonersvereniging ziet liever andersom: een convenant dat recht doet aan het beleid van de gemeente en aan de wensen van de vereniging en dat concrete afspraken over de samenwerking bevat.

Afspraken en toezeggingen

 • Frequenter overleg. De gemeente (gebiedsregisseur en afhankelijk van de
  agenda de wijkwethouder, vakwethouders en de betreffende ambtenaren) en het bestuur van de bewonersvereniging spreken voortaan een keer per zes weken af om elkaar te informeren over wat er speelt en gaat spelen in het gebied. Deze bijeenkomsten zullen aan het eind van de middag plaatsvinden in verband met de beschikbaarheid van de ambtenaren. De gebiedsregisseur doet een voorstel voor een eerste bijeenkomst voor de zomervakantie
 • Betrokkenheid bewonersvereniging. De bewonersvereniging wordt in een vroegtijdig stadium, dus ruim voor de besluitvorming, geïnformeerd en geconsulteerd over de plannen, participatie en communicatie die de leefbaarheid van het gebied raken.
 • Tekst nieuw convenant: de gebiedsregisseur bespreekt met de bewonersvereniging op welke punten zij het nieuwe convenant willen aanscherpen en het recht doet aan het ambitieniveau van de bewonersvereniging en het gemeentelijk beleid.
 • Peilen meningen. De bewonersvereniging zoekt manieren om frequenter input aan de bewoners te kunnen vragen. Een digitaal dorpsplein (in ontwikkeling in Nigtevecht) lijkt een goede optie. De gebiedsregisseur informeert het bestuur hierover.
 • Het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense plassen waarin evenementenbeleid wordt opgenomen
  • De bewonersvereniging is als officiële gesprekspartner genoemd waardoor we een
   wettelijke status krijgen in het proces (vraag: wat betekent dat precies?) De gemeente is verplicht de overlegpartners mondeling of schriftelijk te consulteren bij het voorontwerp;
  • Op 21 mei brengt de bewonersvereniging de informatie uit de wijk in op basis van de enquête die in 2014 gehouden is en aanvullende geluiden uit de wijk;
  • Op verzoek van de vereniging wordt voor deze avond ook een natuurbeschermings-organisatie uitgenodigd die bij uitstek verstand heeft van Natura2000 en de externe effecten van dingen die zich aan de rand van dergelijke gebieden afspelen;
  • Het bestuur van de vereniging ontvangt ruim voor 21 mei a.s. ter voorbereiding de
   beleidsdocumenten van het recreatieschap over de door hen gewenste ontwikkelingen bij de Maarsseveense Plassen.
 • Uitvoeringsbeleid 2015
  Het uitvoeringsbeleid voor 2015 wordt vastgesteld door het college van burgemeester
  en wethouders. Dit beleid vervalt zodra het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense plassen van kracht wordt. In dit bestemmingsplan worden ook regels opgenomen voor de evenementen op deze locatie. Het uitvoeringsbeleid wordt dus niet één op één opgenomen in het bestemmingsplan, er is ruimte voor aanpassingen. De bewonersvereniging vraagt expliciet om tegemoetkomingen aan de wensen en behoeften van de bewoners, niet alleen aan die van het recreatieschap en ondernemers. De input die in april 2014 is gegeven in het kader van het uitvoeringsbeleid evenementen is bekend bij degene die zich bezighouden met de bestemmingsplanprocedure.
  Aanpassingen:

  • De 10-dagenregeling wordt toch weer een 12-dagen-regeling, dus maximaal 12 dagen (overlastgevende) evenementen bij de Maarsseveense Plassen (exclusief C-Fordt, horeca-instellingen en evenementen in buurgemeenten).
  • De eindtijd van Ultrasonic wordt op 23 uur gesteld ipv 22 uur. De bewonersorganisatie wil graag dat deze eindtijd ook geldt voor de twee avonden
   van het Harleyevent (nu tot 01.00 uur, in de ogen van bewoners onacceptabel lang). De heer Verkroost bespreekt dit punt met de burgemeester en geeft hierover een
   terugkoppeling geven aan het bestuur van de bewonersvereniging.
  • Geconstateerd wordt dat met Ultrasonic (1 dag) en het Harley event (2 dagen)het beleid geen ruimte biedt voor nog een derde C-evenement in de C-catergorie
  • De minimale periode tussen de C-evenementen wordt vastgelegd op 4 weken (maar is gezien het vorige punt en de momenten van de genoemde evenementen geen
   noodzakelijke verandering)
  • De minimale periode tussen evenementen, dit kunnen ook meerdaagse evenementen zijn, van de A- en B-categorie (enigszins overlastgevend en meer overlastgevend) wordt 3 weken. Het totaal aantal dagen van een evenement wordt in mindering gebracht op het toegestane aantal dagen.

Alhoewel in theorie de regeling de ruimte biedt dat evenementen uit verschillende
categorieën dicht op elkaar kunnen plaatsvinden, is de intentie van de gemeente om de evenementen te spreiden. De bewonersvereniging wil graag inzicht in de spreiding van alle evenementen in het gebied (Maarsseveense Plassen, C-Fordt, buurgemeenten, enz.).

Dit bericht werd geplaatst in Van alles en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s