De Zuilense Ring; wat staat ons aan verkeersontwikkelingen te wachten?

Wat betekenen de verkeersplannen van de gemeente Utrecht voor het verkeer op de Zuilense Ring? De bewonersvereniging heeft grote zorgen over nadelige effecten op leefbaarheid van ons gebied. In dit stuk leest u wat er aan de hand is en hoe de gemeente Stichtse Vecht en de bewonersvereniging opereren.

Mobiliteitsplan Gemeente Utrecht
Het zal inmiddels veel inwoners van de gemeente Stichtse Vecht en vooral van Maarssen niet zijn ontgaan: de Gemeente Utrecht is bezig met een zeer omvangrijk Mobiliteitsplan, dat een grote invloed zal hebben op diverse verkeersstromen. Dat zal ook gevolgen hebben voor het verkeer op de Zuilense Ring. De afgelopen maanden hebben er in Utrecht al talrijke bijeenkomsten plaatsgevonden over het plan “Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen 2015-2025” en de consequenties daarvan. De stad Utrecht groeit gestaag. Rond 2030 zullen er 400.000 inwoners zijn. Ook de werkgelegenheid zal fors toenemen, wat nog meer mensen naar Utrecht trekt, terwijl er ook een groei wordt verwacht van studenten. Niet alleen de toename van het verkeersaanbod maar ook de bijbehorende milieuaspecten vormen een groot probleem: geluidshinder en luchtvervuiling (roet en fijnstof). De stad Utrecht kan dat niet aan. De grote verkeerstoename vraagt dus om alternatieven.

Het plan “Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen 2015-2025” moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk verkeer van en naar de stad Utrecht via de randen van de stad wordt geleid. Dat betekent ook dat er meer verkeer over de Noordelijke Ring Utrecht en de Zuilense Ring (tezamen de N 230) zal gaan rijden. De Gemeente Utrecht is ervan overtuigd dat er niet veel extra verkeer zal ontstaan, want er zal steeds meer gebruik worden gemaakt van de fiets en het openbaar vervoer, zo denkt men. Daarop is ook hun mobiliteitsplan gebaseerd.

Wat denken wij over de consequenties voor de Zuilense Ring?
Het Bestuur van bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder denkt daar echter anders over. We maken ons zorgen over de plannen van de Gemeente Utrecht (zijn ze wel goed doordacht en realistisch?) en de uitwerking ervan (is die wel acceptabel voor de inwoners langs de Zuilense Ring?). Tijd dus om ons actief op te stellen. En we zijn niet de enigen. De andere bewonersverenigingen in Maarssen die grenzen aan de Zuilense Ring en ook de gemeente Stichtse Vecht praten inmiddels mee over de plannen, de consequenties en de eisen en wensen die we hebben. Maar het blijkt een lastige situatie te zijn. Want wie gaat nu waarover? Wie mag welke beslissingen nemen? En met wie en hoe kunnen we als bewonersverenigingen effectief onze zorgen, ideeën en eisen bespreken?

Gezamenlijk gesprek bewonersvereniging met de Wethouder Stichtse Vecht
Op initiatief van onze Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder heeft een aantal bewonersverenigingen van Maarssen die liggen aan de Zuilense Ring samen met MOL (Maarssens Overleg Leefklimaat) begin april een overleg gevoerd met de Wethouder van Stichtse Vecht, Pieter de Groene. Doel van het gesprek was het uitwisselen van gedachten m.b.t. het mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht in relatie tot de gevolgen voor de gemeente Stichtse Vecht.

De Wethouder schetste de bevoegdheden van de betreffende wegen: de Noordelijke Ring Utrecht (NRU en deel van de N 230 vanaf tuincentrum Overvecht tot aan het Ghandiplein) valt onder de bevoegdheid van de gemeente Utrecht. Het traject van de N 230 vanaf het Ghandiplein tot aan de A2 (de Zuilense Ring) valt onder de bevoegdheid van de provincie
RWS (Rijkswaterstaat) is bevoegd t.a.v. de A2

Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht geen bevoegdheid heeft over de Zuilense Ring en evenmin over bijbehorende aspecten, zoals (onderhoud van de) geluidsschermen, geluidwerend asfalt e.d., maar daarvoor in overleg moet met de provincie, die beslist wat er gebeurt.  Met de gemeenten die bang zijn voor de gevolgen van het Utrechtse mobiliteitsplan voor hun eigen gemeenten worden in de U10 gesprekken gevoerd over een gezamenlijke visie t.a.v. de verwachte problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor.
Inmiddels is er door de gemeente Utrecht ook een Windstrekenoverleg geïnitieerd, waarin vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten, wijkregisseurs en de U10 betrokken zijn, met als doel plannen te delen, nader af te stemmen en waar mogelijk samen op te trekken. De gemeente Stichtse Vecht is echter niet bevoegd en kan alleen adviseren.

De druk van de provincie om maatregelen te nemen vanwege de verwachte gevolgen voor de N 230 komt niet van de gemeente Utrecht maar van de zijde van Rijkswaterstaat, omdat Rijkswaterstaat een forse toename verwacht van files en van de verkeersonveiligheid op de kruising / verbinding met de A2.

Pieter de Groene schaart zich achter de bezorgde verwachtingen van de bewonersverenigingen/MOL dat het verkeer op de N 230 fors zal toenemen en dat de beperkte verkeersgroei die de gemeente Utrecht voorziet niet realistisch is. Hij gelooft net zomin als wij dat mensen meer met de fiets en het openbaar vervoer zullen reizen ion plaats van met de auto, maar denkt dat er juist een forse verkeerstoename komt door de verwachte groei van 60.000 inwoners in de regio. En daarbij komt dan ook nog de verwachte toename van het vrachtverkeer. Nu is er voor doorgaand vrachtverkeer nog geen grote voorkeur voor de N 230 vanwege de vele stoplichten met bijbehorend oponthoud, maar als het verkeer op de N 230  zonder stoplichten vlot doorrijdt en de tunnel op de A2 steeds vaker wordt gesloten in de richting van de Zuidelijke Rondweg, dan zal de N 230 op vrachtauto’s een aanzuigende werking hebben. Dit betekent meer en zwaarder verkeer, ook op de Zuilense Ring.

Samenwerking gemeente Stichtse Vecht en bewonersverenigingen
Pieter de Groene heeft de bewonersverenigingen gevraagd om vanaf nu gezamenlijk op te trekken, want samen staan we sterker. Dat hebben we uiteraard graag aanvaard. We zijn positief over de open wijze van overleg met de gemeente en kunnen zo een grotere vuist maken en hopelijk meer bereiken.

Vervolgacties van de gezamenlijke bewonersverenigingen
Maar er zal nog veel meer werk moeten worden verzet om onze stem te laten horen. We zullen als gezamenlijke bewonersverenigingen actief blijven en op korte termijn een reeks van al geplande vervolgacties uitvoeren. Zo zullen we waar mogelijk volgens de inspraakprocedures onze stem laten horen bij commissies en raadsvergaderingen van de gemeente Utrecht, maar ook bij Gedeputeerden van de Provincie. Ook met de ondernemers in de buurt van de Zuilense Ring zullen we nader afstemmen en kijken of we gezamenlijke standpunten hebben die ons nog sterker maken. We houden ook frequent contact met de Kerngroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) die een adviserende rol heeft bij de gemeente Utrecht. En uiteraard zullen we ons nu en dan laten horen in de VAR en de Vechtstroom. We doen er alles aan om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen.

Als er verder nieuws is zullen we dat op deze website aan de inwoners laten weten. Dus: wordt vervolgd!

Dit bericht werd geplaatst in Zuilense Ring. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s