Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst bewonersvereniging

Ruim 80 bewoners trotseerden de kou en waren aanwezig bij de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de bewonersvereniging. Ook de burgemeester en enkele gemeenteraadsleden waren te gast. De bijeenkomst was dit jaar in de open lucht bij Staatsbosbeheer, met glühwein en vuurkorven. Er was volop gezelligheid, maar ook aandacht voor de actualiteiten in ons gebied. Zowel de onderwerpen op de agenda van het bestuur van de vereniging als de activiteiten van Staatsbosbeheer (zie de presentatie onderaan dit bericht).

2017-01-07-16-43-26Gerard Baars,  voorzitter van de vereniging, gaf een overzicht van alle activiteiten waar het bestuur mee bezig is, en deed een oproep aan de aanwezigen om mee te werken en mee te denken. Aanmelden daarvoor kan altijd, via het bestuur of de contactknop op deze website.

Beste medebewoners, burgemeester, wethouder, raadsleden,

Allereerst de beste wensen voor 2017! We hopen dat iedereen een voorspoedig, gezond en prachtig jaar tegemoet gaat!

En natuurlijk welkom bij onze traditionele nieuwjaarsborrel!
Zoals jullie gewend zijn vertellen we kort wat we het afgelopen jaar voor onze buurt hebben gedaan en halen we daarnaast graag op wat u belangrijk vindt. Immers, we zijn er voor en met elkaar! Iedereen die zich bij de activiteiten van de bewonersvereniging wil aansluiten is van harte welkom!

Als bewonerscommissie houden we ons grofweg met twee zaken bezig:
Opkomen voor het belang van bewoners. Deze vinden het van belang om in een rustige, groene, natuurlijke omgeving te wonen en zijn daarom hier gaan wonen! We vinden het van belang dat dit geluid goed wordt meegenomen bij nieuwe beleidsontwikkelingen.
Zorgen voor activiteiten die de sociale samenhang in het gebied vergroten.

Wie vormen het bestuur van de bewonersvereniging:
Hans Verhoeven (secretaris)
Theo Louman (penningmeester)
Yvonne Lonis
Willem Jan Boot
Marianne de Gier
Maria Hoenderboom
Elly van Daalen
Gerard Baars (voorzitter)
Daarnaast onderhoudt Liesbeth Tettero de website.

Dan nu in het kort de belangrijkste punten op een rij:

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen (Hans, Elly en ondergetekende):
Lastig voortraject, waar we u eerder over hebben bericht
Maar na de zomer een zeer positief traject, waarin echt samen wordt gezocht naar een goed uitgebalanceerd plan dat recht doet aan alle belangen, ook die van de bewoners. Met dank aan burgemeester! En Sylvia Lutters, die het traject namens de gemeente begeleidt)
Waar staan we nu (moet nog worden vastgesteld in college en raad)?
In het huidige bestemmingsplan veel resterend bouwvlak  in het nieuwe bestemmingsplan wordt dit naar verwachting flink ingeperkt.
In het huidige bestemmingsplan beperkt 24-uurs recreatie mogelijk  in nieuwe bestemmingsplan verdwijnt dit naar verwachting.
In nieuwe bestemmingsplan komt er naar verwachting ruimte voor maximaal 3 extra horecapunten met een dagbestemming (sapjesbar).
Aantal evenementen blijft naar verwachting hetzelfde.
Wordt vervolgd!

Upgrade Zuilense Ring/NRU/N230 (Marianne en Maria):
Utrechtse gemeente gaat het verkeer uit de binnenstad weren en stuurt het naar de Ringweg (NRU). Er komt dus veel meer verkeer op de NRU, ook door autonome verkeersgroei in de komende jaren en door een grote groei van het aantal vrachtauto’s als er geen stoplichten meer zijn op de NRU. Dit alles heeft ook invloed op het verkeer op de Zuilense Ring. Gevolg: toename geluidsoverlast, filevorming, hogere uitstoot CO2 en fijnstof, sluipverkeer op Gageldijk en Herenweg etc.
Samen met de andere wijkcommissies die grenzen aan de Zuilense Ring, de gemeente, de provincie en de politieke partijen in Maarssen willen wij zorgen voor het tegengaan van nadelige effecten voor de bewoners langs de Zuilense Ring.
De eerstvolgende vergadering met de andere bewonersverenigingen in Maarssen vindt plaats op 16 januari a.s. Een grotere betrokkenheid van onze bewoners is zeer welkom. U kunt zich opgeven bij Marianne de Gier en Maria Hoenderboom.
We hopen ook dat de gemeente zich actief met bewoners gaat inzetten om onze belangen te vertegenwoordigen!

Uitvoeringsplan DOP (Dorps Ontwikkelingsplan)
Gemeentelijke enquête waarin bewoners hebben kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in ons gebied. DOP is in 2015 vastgesteld
Belangrijkste uitkomst:
De bewoners van het gehele gebied zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de kleinschaligheid, natuur, groene omgeving, het dorpse karakter, de rust en stilte, afwezigheid van hoogbouw en de centrale ligging.
Ruim 90% vindt het belangrijk om in een landelijke en natuurlijke omgeving te wonen. 90% geeft aan dat wanneer zij hier niet zijn geboren bewust voor deze omgeving hebben gekozen.
86% van de respondenten vindt dat verdere uitbreiding van de woonbebouwing niet wenselijk.
79% vindt het belangrijk om zichtlijnen of doorkijkjes te handhaven.
Uitbreiding van (recreatief) verkeer is voor 87% niet wenselijk.
Kortom: de respondenten zijn behoudend en willen dat het karakter van de kern niet wordt aangetast.
Er moet een uitvoeringsplan komen. Dit blijkt helaas een lang traject; wordt in 2017 vervolgd. Uiteraard vinden we het van belang dat onze gemeenschappelijke mening goed wordt vertaald in het uitvoeringsplan.

Riolering en herinrichting Herenweg / Gageldijk (Marianne en anderen):
De riolering op de Herenweg en de Gageldijk moet worden vervangen.
De gemeente beziet of er tegelijkertijd een glasvezelnet kan worden aangelegd.
Er zal met bewoners worden afgestemd hoe het proces wordt ingevuld en hoe de wensen van de bewoners t.a.v. verkeerskundige problemen kunnen worden meegenomen.
De planning is nog niet bekend.

Glasvezel (Hans):
Enquête op verzoek van gemeente uitgezet in juni en juli 2017, alleen voor de Oudedijk en de Westbroekse Binnenweg.
86 respondenten
88% ervaart internet als onvoldoende snel
87% vindt het belangrijk dat deze sneller wordt
81% is bereid er (iets) meer voor te betalen
De uitkomsten zijn voorgelegd aan de gemeente in september 2017.
Gemeente wil hierover een bewonersavond organiseren over snel internet in het algemeen en specifiek rond de plas.
Wordt vervolgd!

Buurtpreventie:
Voor de zomer kwam hiervoor een verzoek binnen om dit op te pakken. Dit bleek ook al door enkele bewoners te zijn op gepakt. Mogelijk is nog niet het gehele gebied afgedekt. Mochten wij hierin nog een rol van betekenis kunnen spelen, dan horen we het graag. Aanmelden kan via de website.

Duurzaamheid (Hans):
Sinds kort hebben we een commissie duurzaam. Deze is nog in oriënterende fase. Graag hebben we vrijwilligers die hierover willen meedenken.

Commissie Sociaal (Willem Jan, Yvonne, Maria):
2 x per jaar organiseren we een buurtfeest. Eenmaal een zomerfeest en eenmaal een winterfeest (nieuwjaarsborrel). Het is een gezellig samenzijn met de bewoners en er is een thema dat speelt in het gebied. Vandaag horen we van Staatsbosbeheer wat er speelt in ons gebied qua natuur en de ontwikkelingen hierbij.
We hebben 1 keer een zaterdagochtend koffie georganiseerd in het CFordt. Dit op initiatief van een bewoner. We hopen dat iemand deze prille traditie wil voortzetten.
Voor de tweede maal hebben we dit jaar gezongen met een aantal bewoners in de kerstnacht onder begeleiding van SDG (Soli Deo Gloria) fanfareorkest.
Verder staan we open voor initiatieven van bewoners op sociaal gebied. Alles wat de onderlinge cohesie en betrokkenheid kan vergroten.

Financiën (Theo):
Jaarrekening 2016:
Positief saldo: 1860 euro aan inkomsten; 1148 euro aan uitgaven (bewonersactiviteiten)
Het beginsaldo op 1‐1‐2016 bedroeg € 4.142,67 en het eindsaldo op  31‐12‐2016 was € 4.854,56.
Wie wil de controle dit jaar uitvoeren?

Ten slotte:
Na dit deel geeft Fred Mijnten van Staatsbosbeheer uitleg over natuur-ontwikkelingen in ons gebied.
Daarna bent u van harte welkom om op flappen uw ideeën over de verschillende onderwerpen in ons gebied op te schrijven of u aan te melden om actief mee te gaan doen met een van de activiteiten van de bewonersvereniging!
Als laatste wil ik een groot applaus voor Willem Jan, Yvonne en Maria die telkens weer de leuke sociale activiteiten in ons gebied organiseren, waaronder deze nieuwjaarsborrel!

schermafdruk-2017-01-09-14-04-22Lees hier de presentatie van Staatsbosbheer over de ontwikkelingen in het gebied.

Dit bericht werd geplaatst in Bewonersvereniging, Nieuwjaarsborrel, Staatsbosbeheer, Van alles. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s