Collectief snel internet definitief niet mogelijk in ons gebied

langzaam-internet-vooruit-53338738Helaas blijkt het na een lange periode van overleg niet mogelijk om collectief snel internet te laten aanleggen voor de bewoners in ons gebied. Vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen Maarsseveen-Molenpolder en Rondom Maarsseveen hebben veel tijd en energie gestoken in dit overleg, maar helaas zonder resultaat. Bewoners zullen ieder voor zich moeten uitzoeken wat de beste opties zijn om snel internet te krijgen als zij dat willen.
Lees hier het verhaal van de vertegenwoordigers, met de teleurstellende conclusie:

De gemeente Stichtse Vecht wil – net als de Provincie Utrecht – dat haar inwoners kunnen beschikken over snel internet. Dat is nodig omdat steeds meer gemeentelijke activiteiten digitaal gaan. Ook de gemeente Stichtse Vecht wil waar dat mogelijk is digitaal met haar inwoners kunnen communiceren en een groot aantal gemeentelijke zaken kan inmiddels al digitaal worden afgehandeld. De gemeente heeft de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het Platform Rondom Maarsseveen gevraagd mee te denken over de vraag hoe snel internet kan worden gerealiseerd voor alle bewoners in ons gebied. De bedoeling is dat het internet voldoet aan de Europese norm 2020 van minimaal 30 Mb (download) snelheid. Uiteraard staan we als bewonersvereniging en Platform positief tegenover een dergelijk verzoek van de gemeente, in het belang van onze inwoners.

Vanaf begin februari 2017 is er op verzoek van de gemeente uitgebreid contact met ons geweest over de mogelijkheden van snel internet. Er werd een presentatie gegeven over de mogelijkheden van glasvezel, maar ons bleek na enige tijd dat deze presentatie bedoeld was voor de aansluiting van de bedrijven in ons gebied en niet voor de bewoners. De glasvezel zou langs onze huizen gaan lopen en de bewoners moesten zelf zien hoe ze aansluiting zouden krijgen op de glasvezel. In die bijeenkomst bleek ook dat de bedrijven inmiddels hadden besloten dat glasvezel te duur was, waarmee glasvezel al weer van de baan was.

Daarom is daarna door de gemeente gekeken naar alternatief snel internet. Voor de procesbegeleiding werd door de gemeente de Stichting Digitale Bereikbaarheid (SDB) ingehuurd.

Op 7 maart gaf de SDB een presentatie in aanwezigheid van de projectmanager van de gemeente, waarin veel vragen bij ons boven kwamen. Immers, er werd al direct bij de aanvang gesteld dat Ziggo voor de bewoners de enige leverancier zou zijn voor snel internet met tenminste 30Mb snelheid. Naar onze mening zijn er echter meer alternatieven die het waard zijn onderzocht te worden en dat hebben we toen ook aangegeven.

Niettemin hebben wij ons (bewonersvereniging en parken) coöperatief opgesteld. Op ons uitdrukkelijke verzoek tijdens de vergadering en ook nog kort daarna per mail zouden we door SDB informatie toegestuurd krijgen die meer duidelijkheid zou geven. Op basis van die informatie zouden we onze bewoners dan goed kunnen informeren over de diverse mogelijkheden voor snel internet, de abonnementskosten, de kosten voor het aanleggen van de benodigde infrastructuur e.d. En vooral zouden we dan onze bewoners kunnen vragen naar hun wensen en hen verder op weg kunnen helpen. Maar kort na de bijeenkomst van maart viel er vanuit de SDB en de gemeente een grote radiostilte over dit project. De SDB antwoordde niet op vragen die door ons per mail werden gesteld en ook de beloofde informatie werd niet toegezonden. De SDB bleek daarna niet meer bereikbaar.

Daardoor viel het project geheel stil, want ook de gemeente reageerde traag en inhoudelijk onvoldoende.

Overleg
Omdat wij wilden voorkomen dat wij het vertrouwen in zowel het inhoudelijke project alsook in de procesbegeleiding moesten opzeggen, hebben wij veel moeite gedaan de communicatie met de gemeente gaande te houden en de voortgang te bewaken. Het blijft tenslotte onze bedoeling de belangen van onze bewoners op een zo goed mogelijke wijze te behartigen! Als gevolg van onze inspanningen heeft er onlangs een overleg plaatsgevonden tussen de projectmanager van de gemeente, het Platform en de Bewonersvereniging.

Tijdens dit overleg heeft de projectmanager haar excuses aangeboden voor de gang van zaken. Tevens werd inhoudelijk meer duidelijk hoe de zaak inmiddels ligt:
KPN heeft bij monde van een van haar directieleden aan de gemeente laten weten zich alleen nog op de grote vier steden te willen richten voor wat betreft het zelf uitrollen en optimaliseren van haar infrastructuur, te weten: glasvezel en koper.

Voor onze bewoners geldt daarmee dat er geen glasvezel wordt aangelegd. Het koperen netwerk dat met behulp van nieuwe technieken ook voor een snellere verbinding zou kunnen zorgen, wordt evenmin uitgerold. Daarmee is KPN in ons bewonersgebied uit beeld.
 Dan blijft Ziggo over. Voor Ziggo geldt dat er in feite een reeds bestaande infrastructuur ligt rondom de plas. In theorie kunnen alle omwonenden “gewoon” worden aangesloten op het Ziggo-netwerk. De bewoners kunnen – als ze dat willen – zelf regelen dat ze een abonnement nemen bij Ziggo. Daardoor is de begeleidende rol van de gemeente en de SDB voor onze bewoners in feite geëindigd.

Want zoals de zaken nu liggen kan de gemeente niet eens een begeleidende rol (laten) spelen omdat rondom de plas in feite al een functionerend netwerk ligt, waarover datatransmissie t.b.v. internet mogelijk is. We zitten (zoals de gemeente dat aangeeft) in een zogenaamd “grijs gebied”, wat wil zeggen dat vanwege het bestaande netwerk iedere bewoner zelf kan bepalen of hij al of niet van de Ziggo-diensten gebruik wil maken. De gemeente mag zich niet mengen in dit soort zaken. Wel wil de gemeente via de SDB een begeleidende rol spelen in gebieden waar in het geheel geen internet mogelijk is omdat de kabels ontbreken. In dergelijke (afgelegen) gebieden (die de gemeente “witte gebieden” noemt) presenteert Ziggo overigens aan de bewoners en bedrijven de rekening voor de aanleg van het netwerk. Dat brengt dus naast abonnementskosten extra kosten met zich mee. Ziggo wil eerst zien of er voldoende bewoners en bedrijven zijn die zich willen aansluiten in die gebieden, zodat het voor Ziggo rendabel wordt.

De projectmanager van de gemeente heeft ons als belangenbehartigers van de bewoners aangeboden een informatieavond in een dergelijk ‘wit gebied’ in de regio bij te wonen. Maar daar zou alleen worden gesproken vanuit het perspectief van Ziggo, terwijl er ook als voorwaarde wordt gesteld dat ondernemers en bewoners gezamenlijk moeten optrekken om snel internet mogelijk te maken. Bewoners en bedrijven kunnen geen tegemoetkoming krijgen in de kosten en de gemeente zal geen begeleidende rol spelen. Tot zover de gemeente.

De parken

Voor de parken geldt dat Ziggo alleen in actie komt als de parken bereid zijn om een flink deel van de aanlegkosten uit eigen zak te betalen. Die bestaan uit kabels, kasten en elektronisch regelwerk.

Het openleggen en dichten van de paden op de parken valt daar uiteraard buiten. Dat is aan de parken zelf. Er zijn in het verleden hiervoor wel bedragen genoemd, waarvan het maar de vraag is of die nog actueel zijn. Feit is dat de kosten per park aanzienlijk zullen verschillen, aangezien de verharding op de parken nogal verschillend is, evenals het aantal aansluitingen en de dichtheid van het park.

Conclusie

Wij hebben de conclusie getrokken dat het achterliggende proces, dat ons veel tijd en moeite heeft gekost, nutteloos en teleurstellend voor de bewoners is geweest en we zetten dan ook vraagtekens bij het gelopen proces . Ook het aanbod van de gemeente aan ons om aanwezig te zijn bij de onlangs gehouden informatieavond aan de bewoners in een “wit gebied” heeft geen toegevoegde waarde. Uiteindelijk moeten de bewoners toch zelf oplossingen zoeken als ze snel internet willen krijgen. En ze kunnen uiteraard contact opnemen met Ziggo om te horen wat er mogelijk is en wat de kosten zijn.

Marianne de Gier, Bewonersvereniging Molenpolder Maarsseveen
Robert Koops, Platform Rondom Maarsseveen

Dit bericht werd geplaatst in Snel internet. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s