Stand van zaken bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.

(bron: Facebookpagina van GroenLinks Stichtse Vecht)

Schermafdruk 2017-03-17 08.54.01In 2015 is de gemeente gestart met de herziening van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.. Het voorontwerp is onderwerp geweest van inspraak. Voorafgaand aan de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap Midden Nederland (Stichtse Groenlanden). Daarnaast is gesproken met het platform voor bewoners van de chaletparken aan de Westbroekse Binnenweg over de nieuwe regeling voor de woongebieden.

In maart 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn in totaal 175 zienswijzen ontvangen waaronder van instanties en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of die belast zijn met de behartiging van belangen. Een groot aantal zienswijzen (136 stuks) zijn gelijkluidend en hebben betrekking op de regeling Woongebied voor de voormalige chaletparken.

De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met het platform voor bewoners van chaletparken om tot een goede regeling te komen voor de woongebieden met aandacht voor de zienswijzen. Daarnaast is met hen afgesproken om een beeldkwaliteitsplan te maken voor de chaletparken zodat de kwaliteit van deze woongebieden verder kan worden verbeterd.

Er heeft ook overleg plaatsgevonden tussen de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap inzake de wens van het recreatieschap om het bouwvlak bij de hoofdentree niet te verkleinen. In dit kader wordt eveneens een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Naast de bovengenoemde punten is van de Natuur en Milieufederatie Utrecht e.a. een zienswijze ontvangen inzake de noodzaak van een milieu effect rapportage. Dit punt is ook in andere bestemmingsplannen aan de orde gesteld en hierover vinden gesprekken plaats met de belangengroepering.

Tot slot is goed te vermelden dat een evaluatietraject is gestart om de geluidssituatie rondom het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen beter inzichtelijk te maken. De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het recreatieschap zijn hierbij betrokken.

Al deze intensieve overlegtrajecten leveren veel op maar kosten ook tijd. Daarom lukt het de gemeente niet om het bestemmingsplan binnen de gestelde termijn van 12 weken vast te laten stellen door de raad. De bewoners en organisaties die een zienswijze hebben ingediend zijn hierover geïnformeerd middels een tussenbericht. Voor nu wordt ernaar gestreefd het bestemmingsplan in december van dit jaar voor vaststelling te kunnen aanbieden.

Dit bericht werd geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s