Bewonersvereniging blij met intenties coalitieakkoord

Schermafbeelding 2018-04-27 om 16.20.40Het bestuur van de bewonersvereniging is verheugd over het coalitieakkoord dat de VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en het CDA hebben gesloten. Dit akkoord is basis is voor het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht voor de komende vier jaar.

Samenwerken met bewoners
Wij zijn verheugd dat het nieuwe bestuur de ambitie heeft om op een betere manier samen te werken met inwoners en met organisaties als onze bewonersvereniging. Uit het akkoord:

  • “De behoefte aan inspraak en meepraten van en door onze inwoners neemt toe, al dan niet verenigd in wijkraden, wijkcommissies, dorpsraden of andere samenwerkingsverbanden. Wij gaan ons beleid hierop aanpassen en nog verder verbeteren. Uitgangspunt is dat inwoners worden gehoord en serieus worden genomen. Dit betekent dat wij weten waar zorgen en enthousiasme over ons beleid bij onze inwoners zitten. Hier passen wij onze communicatie en uitleg op aan. Wij denken vanuit het belang van de inwoner en wij denken in oplossingen en kansen.”
  • “We willen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan de wijk- en dorpsraden als men dat op prijs stelt. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de burgers en geven invulling aan de nieuw gekozen bestuursstijl. We willen absoluut geen blauwdruk opleggen maar maatwerk en flexibiliteit toepassen, afhankelijk van de wijk of kern. We stellen voor om in breed overleg, in samenwerking met de raad, de structuur van de wijk- en dorpsraden te moderniseren. Mede gelet op de brede wens om meer regie en meer zeggenschap onder de inwoners te realiseren.”
  • “Wij willen samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en de aanwezige kennis in onze samenleving benutten. Dit bestuur zal een nieuwe relatie met de inwoners en organisaties aangaan bij het bereiken van de gemeenschappelijke doelen. Er moet een sfeer ontstaan waarin men elkaar succes gunt en wederzijds respect ontstaat voor ieders bijdrage. Ambities en verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld met inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen, goed overleg en duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. De gemeenschappelijke doelen moeten ook bereikt worden in nauwe samenwerking met onze buurgemeenten, provincie en het rijk.

Ambities die ons gebied raken
Verder heeft het bestuur ambities die ons gebied rechtstreeks raken, en die wij van harte ondersteunen:

  • Over woningbouw in de gemeente: “Wij kiezen ervoor niet te bouwen buiten de rode contouren.
  • Over de Zuilense Ring: “Wij pleiten actief richting de andere overheden dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen en streven naar de WHO-norm van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Daarnaast spannen we ons in om voor de N230 80 km/u te realiseren.”
  • Over toerisme: “Wij gaan voor kwaliteitstoerisme en geen massatoerisme en gaan de integrale visie Toerisme en Recreatie hierop actualiseren. Daarmee geven wij gehoor aan de zorgen die er leven over de kwetsbaarheid van het landschap, de aantasting van de monumenten, de lasten voor eigenaren en de overlast voor bewoners.”

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder rekent op een vruchtbare samenwerking met het nieuwe college en de gemeenteraad!

Lees hier het Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018-2022

Dit bericht werd geplaatst in Gemeente, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s