Brief aan wethouder Wisseborn over verkeer Maarsseveensevaart Herenweg

Edelachtbare heer,

Nadat ik een brief aan de gemeente had gestuurd over de geluidsoverlast in en naast het stiltegebied, te hoge geluidsbelasting op meerdere gevels van huizen en veel te hard rijden op de Maarsseveensevaart, heeft er op 19 december 2022 een gesprek plaats gevonden met de heren J. W. Nieuwenhuizen en E. Meijers. Tijdens dit prettige gesprek bleek dat niet voldaan kon worden aan onze verwachting dat er in 2023 een nieuw stiller wegdek met tegelijkertijd snelheidsbeperkende maatregelen zou komen aan de Maarsseveensevaart. Verteld werd dat dit punt in mei 2023 op de agenda van de gemeenteraad geplaatst zou worden en dat pas na instemming door de raad het project kon worden opgestart. Eén van de problemen om te starten zou het budget zijn.
Intussen ben ik in januari 2023 toegetreden tot het bestuur van Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder, waar ik me voornamelijk zal bezighouden met Verkeer en Veiligheid. Dat is ook de reden dat ik nu namens de Bewonersvereniging bij u op dit onderwerp in ga. Ik begreep tijdens de ledenvergadering van onze vereniging dat de informatie die ik op 19 december 2022 gekregen heb, overeenstemde met datgene wat gebiedsregisseur José van Vliet hierover meedeelde.

Het zou dus even afwachten worden tot de raadsvergadering van mei, waar we zouden kunnen inspreken. Want op voorstel van de gemeente was er al in 2019 een enquête onder de bewoners gehouden over de verkeersplateaus die er op alle toegangswegen naar de Maarsseveensevaart zouden kunnen worden geplaatst, waardoor de snelheid beperkt en de veiligheid vergroot zou worden. Helaas is er door de gemeente niets met de positieve uitkomst van deze enquête gedaan en staat dit punt ook niet specifiek genoemd in de ”Plannen voor Maarsseveen, Molenpolder en het buitengebied vanaf 2023”.
Nu lezen we in de VAR dat de politiek recent is bijgepraat over de toekomst van het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. De bedoeling zou volgens het artikel zijn om gemotoriseerd verkeer te weren, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Dit project zou een prijskaartje van enkele miljoenen euro’s hebben.

Wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat het plan al zover is dat er zal worden proefgedraaid, terwijl hierover geen enkel overleg is geweest of uitleg is gegeven aan onze bewonersvereniging. In uw ”Plannen voor Maarsseveen, Molenpolder en het buitengebied vanaf 2023” wordt immers erkend dat er al vanaf 2016 een probleem is vanwege het vele en te hard rijdende verkeer over het zeer luidruchtige asfalt van de Maarsseveensevaart. Dit wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt door bewoners van Nw. Loosdrecht, Breukeleveen en Tienhoven, die de Zuilense Ring naar de A2 nu eenmaal via de Maarsseveensevaart en/of de Herenweg moeten bereiken. Wanneer het Zandpad ook nog autoluw wordt gemaakt helemaal tot Nieuwersluis, moeten de inwoners van Nw. Loosdrecht, Breukeleveen en Tienhoven, die Breukelen of andere langs de Vecht gelegen plaatsen willen bereiken, dan dus ook helemaal om rijden via de Maarsseveensevaart en het dorp Maarssen naar de Straatweg. Of wat waarschijnlijk sneller zal gaan, via de Maarsseveensevaart en/of de Herenweg naar de Zuilense Ring om via de A2 hun doel te bereiken. Kortom, de Maarsseveensevaart zeker, maar waarschijnlijk ook de Herenweg krijgen in plaats van de beloofde minder overlast, dan veel en veel meer overlast. En vanwege het omrijden is het niet te verwachten dat er minder hard gereden zal worden.
Het autoluw maken van het Zandpad zal dus zeker een waterbedeffect hebben voor ons gebied, waarvan met name de bewoners langs de Maarssevaart en de Herenweg de dupe zijn. Wij zouden dan ook graag weten wat de visie is over de verkeersstromen in Stichtse Vecht. Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder verzoek ik u ons het in uw plannen genoemde mobiliteitsprogramma en het projectplan te doen toekomen. Ook vragen wij u dringend om in het verkeerscirculatieplan inzichtelijk te maken welk effect het autoluw maken van het Zandpad heeft op de verkeersstromen op de Maarsseveensevaart/Herenweg. Ik las dat er dit voorjaar op circa 100 locaties tellingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verkeersintensiteiten. We dringen er op aan dat met name de stromen vanaf Breukeleveen/Tienhoven richting Breukelen en hoger gelegen plaatsen langs de Vecht, inzichtelijk zullen worden gemaakt en ook met ons besproken zullen worden.

Natuurlijk is het fijn wanneer er eindelijk in 2023 besloten wordt dat er in 2024 stiller asfalt en snelheidsbeperkende maatregelen worden gerealiseerd op de Maarsseveensevaart. Maar wanneer we daarna extra verkeersstromen over deze weg tegemoet kunnen zien, is onze vreugde van korte duur. We verzoeken u dringend om bovengenoemde argumenten zo spoedig mogelijk mee te laten wegen bij de besluitvorming die nog plaats zal vinden over het Zandpad. We zien uw reactie en de gevraagde plannen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank.

Anneke Hofland-Verhoef
Nms. het bestuur van Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder

Dit bericht werd geplaatst in Gemeente, Herenweg, Maarsseveensevaart, Verkeer. Bookmark de permalink .

Een reactie op Brief aan wethouder Wisseborn over verkeer Maarsseveensevaart Herenweg

 1. m.degier@online.nl zegt:

  Dag mevrouw Hofland, beste Anneke,

  Ik las je onderstaande mail aan wethouder Wisseborn over het verkeer op de Maarsseveensevaart en de Herenweg.

  Graag wil ik je aandacht vragen voor het feit dat er ook op de Gageldijk enorm veel overlast is van (te) veel verkeer, fors hardrijden, geluidshinder en gebonk over de Gageldijk.

  Ik zal me eerst even voorstellen:

  Ik ben Marianne de Gier, woon op de Gageldijk nr. 59, ben lid van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en ben een aantal jaren lid geweest van het bestuur.

  Op de Gageldijk zijn zeer veel transportbedrijven gevestigd op de grote percelen die vroeger tuinbouwbedrijven waren, al of niet met kassen, maar die door de zakkende grond en de nattigheid veelal transportbedrijven en caravanstallingen werden. Het zijn internationale transportbedrijven, met zware, lange vrachtwagens, die dag en nacht over de Gageldijk rijden. De meeste starten ’s morgens om 04.00 uur en rond een uur of 08.00 rijden ze vrijwel constant. Met name de zeer zware containtervrachtwagens van het bedrijf Venus met gelieerde bedrijven met daarop 2 of 3 losstaande, volle containers, bonken vanaf 06.00 uur over de Gageldijk. Ook is er veel sluipverkeer vanaf Westbroek, waar men niet via de Burgemeester Huydecooperweg de Ring 230 op wil gaan, omdat het verkeerslicht zeer lang op rood staan en er niet veel auto’s/vrachtauto’s door kunnen. Dan rijdt men graag over de Gageldijk en slaat tegenover de ingang van de Maarsseveense Plassen linksaf naar de Ring 230, waar geen verkeerslichten staan.

  De omgekeerde wegrichting komt ook veel voor. Sluipverkeer vanaf de Herenweg en de Maarsseveense Vaart rijdt over de Gageldijk richting Utrecht.

  Het betekent dat en nacht ernstige verkeershinder, vooral ook omdat de 3e asfaltlaat op de Gageldijk nog steeds niet is gelegd na de openbreking van de Gageldijk. Dat moet nog steeds gebeuren, maar de gemeente blijkt geen haast te hebben, ondanks de geluidsoverlast door de onderlaag van het asfalt en doordat er al een paar jaar schuin tegenover mijn huis dwars over de weg een sleuf is gegraven, waarover het verkeer nog eens extra bonkt over de instabiele veengrond, wat enorme trillingen en krakende muren met zich mee brengt, wat weer resulteert in ernstige scheuren in mijn woing. Die sleuf wordt gedicht als de laatste asfaltlaag wordt aangebracht, maar dat gebeurt maar niet. Dit gebonk over de weg heeft inmiddels forse schade opgeleverd aan de huizen van mij en mijn buurman, de heer M. de Laat op nr. 57 (ik stuur hem een kopie van deze mail), met scheuren van muren en het totaal gescheurd zijn van mijn tegelvloer in mijn keuken. De gemeente onttrekt zich aan de schade en noemt het “werking van het huis”.

  Zeker zo ernstig is het dat het verkeer op de Gageldijk vaak 100 km per uur rijdt. De rechte, lange weg nodigt daartoe uit. De gemeente is daarvan op de hoogte, maar neemt geen maatregelen. Men zegt niet te weten hoe. Natuurlijk is het ook een zeer onveilige situatie.

  De geluidshinder op de Gageldijk is enorm: het komt zeer vaak voor dat ik ’s morgens om 04.00 uur wakker word en daarna niet meer kan slapen. Dat is zeer slecht voor mijn nachtrust en gezondheid, wat zich na 3 jaar van deze ellende op de Gageldijk begint te wreken.

  Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder is in de afgelopen jaren door mij op de hoogte gebracht van de overlast, maar heeft in gesprekken met de gemeente Stichtse Vecht blijkbaar nooit de Gageldijk genoemd als probleem, alleen de Herenweg. Dat vind ik zeer vreemd en verontrustend, want ik ben ook lid van de bewonersvereniging en de Gageldijk behoort tot het gebied van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, waardoor ik dus verwacht dat er ook bij problemen naar de bewoners van de Gageldijk wordt gekeken.

  Nu u het gesprek aangaat met wethouder Wisseborn van Verkeer en mogelijk met de Raad verzoek ik u vriendelijk ook aan te geven dat de verkeersoverlast en geluidshinder op de Gageldijk eveneens onaanvaardbare vormen hebben aangenomen (zeker sedert de nieuwe weg is opgeleverd), waardoor ook de belangen van de bewoners op de Gageldijk worden behartigd.

  Zoudt u mij kunnen aangeven of u ook deze belangen in uw gesprek met de wethouder wilt meenemen? Uiteraard zal ik daar blij mee zijn. Daarbij zou ik het ook fijn vinden als de Gageldijk vanaf nu steeds wordt gerekend tot het “werkterrein” van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder. Samen hebben we dezelfde problemen en samen staan we sterk.

  Mocht u nog nadere informatie wensen, dan zal ik u die natuurlijk graag geven.

  Met vriendelijke groet,

  Marianne de Gier

  Gageldijk 59, 3602 AH Maarssen

  Tel. 0655727903

  Mail:m.degier@online.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s