Resultaten enquête en voortgang asfaltering en herinrichting Maarsseveensevaart

Nadat we een uitnodiging tot overleg met de gemeente hadden ontvangen, heeft het bestuur van bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder een enquête doen uitgaan naar de aan- en omwonenden van de Maarsseveensevaart. Er zijn 50 formulieren bezorgd en de brief is op onze website geplaatst. Van de 50 bezorgde formulieren zijn er 33 reacties ingevuld terug ontvangen. Er zijn 2 reacties via de website binnengekomen. In totaal dus een respons van 70%!

Reacties op de enquête

In de 35 reacties gaven 24 omwonenden aan enorme overlast van het geluid te hebben, 7 gaven aan wel last van geluid te hebben, 1 gaf aan dat zijn perceel te ver van de weg gelegen is om er last van te hebben. Drie omwonenden hebben het geluid weliswaar niet genoemd in hun reactie via de mail, maar stil asfalt werd dan soms toch wel als verbeterpunt aangegeven. 

Van de 35 reacties gaven er 25 aan de snelheid, waarmee gereden wordt op de Maarsseveensevaart, een enorm gevaar te vinden en 10 gaven er aan de snelheid wel een gevaar te vinden. Er was niemand die de snelheid geen gevaar vond opleveren.  

We zijn verrast door de hoeveelheid verbeterpunten die zijn aangedragen. Ook zijn er enkele punten aangedragen, die bewoners juist als niet gewenst beschouwen. 

Op 18 april 2023 zijn Hans en Anneke van het bestuur samen naar het overleg met de gemeente geweest. Alle resultaten, verbeterpunten en ongewenste maatregelen zijn overhandigd en ook digitaal gestuurd, zodat elk ingebracht punt afgewogen kan worden door de deskundigen die het conceptplan voor de herinrichting van de Maarsseveensevaart gaan maken. 

Verkeerstelling en voortgang aanpassing

De gemeente informeerde ons over de resultaten van de verkeerstelling, die een paar weken geleden is gehouden. Gebleken is dat er per etmaal 5300 auto’s (waarvan 8% vrachtverkeer) over de Maarsseveensevaart rijden. Verder blijkt dat de Maarsseveensevaart niet is aangepast toen het maximum van 60 km. per uur van kracht werd. Omdat de Maarsseveensevaart nog steeds de breedte heeft van een weg waar 80 km. gereden kan worden, rijden mensen dus ook vaak 80 km. per uur of zelfs harder. De wegbreedte moet dus in elk geval worden aangepast.

Helaas bleek dat het aanbieden van het plan aan de gemeenteraad is vertraagd omdat er meer boringen moeten worden gedaan naar de plekken waar de weg gefundeerd moet worden. Omdat dit grote invloed heeft op de begroting moeten die boringen eerst worden afgewacht. Om toch nog in 2023 te kunnen beginnen met de aanbesteding, is afgesproken dat het schetsontwerp van de herinrichting alvast wordt gemaakt en nog voor de zomervakantie met de bewonersverenigingen wordt besproken en dat er dan kort na de zomervakantie een bewonersbijeenkomst gehouden zou kunnen worden. Wanneer iedereen dan akkoord gaat met het ontwerp kan de begroting worden aangeboden aan de gemeenteraad en zou alles nog in oktober 2023 rond kunnen zijn en de aanbesteding kunnen beginnen. We hebben de hoop uitgesproken dat er verder geen uitstel meer zal ontstaan. In de eerste plaats omdat iedere aanwonende d.m.v. de huis-aan-huisbrief en omwonenden via de website de kans heeft gehad zijn of haar mening te geven door het inleveren van de enquête. En in de tweede plaats omdat we de gemeente dringend hebben gevraagd bij elk aangedragen verbeterpunt een afweging te maken of dit meegenomen kan worden. Uiteraard kan niet alles worden gerealiseerd in het plan, maar we verwachten op de bewonersbijeenkomst een weloverwogen beslissing van de gemeente bij elk ingebracht verbeterpunt. Zodat we niet met vraagtekens blijven zitten.

Dit bericht werd geplaatst in Maarsseveensevaart. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s