Bestemmingsplannen

In bestemmingsplannen legt de gemeente vast wat er in een gebied mag en kan. Waar mag gebouwd worden bijvoorbeeld, wat zijn de toegestane functies van een terrein of gebouw.  Voor ons gebied gelden een aantal plannen, er zijn dus verschillende regels en voorschriften. Welke regels precies voor u gelden, kunt u vinden op de website RuimtelijkePlannen.nl.