Categorie archief: Waterpeil

Waterschap: inspraak nota Peilbeheer 2019

(bericht van het waterschap) Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat er een concept nota Peilbeheer 2019 is opgesteld. In de nota Peilbeheer geeft het waterschap aan hoe peilbesluiten worden voorbereid en op welke … Lees verder

Geplaatst in grondwater, Waterpeil, waterschap | Een reactie plaatsen

Watergebiedsplan Noorderpark definitief vastgesteld, stukken ter inzage

(bericht van het waterschap) Op 17 december 2015 heeft het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het watergebiedsplan Noorderpark definitief vastgesteld. Dit plan bevat het peilbesluit en alle maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding … Lees verder

Geplaatst in Van alles, Waterpeil, waterschap | Een reactie plaatsen

Peilbesluit Waterschap is een feit

Het bestuur van het Waterschap AGV heeft het peilbesluit vastgesteld waarin de hoogten van het grondwaterpeil in het Noorderpark, dus ook in ons gebied is vastgelegd. Lees hier de toelichting van de dagelijks bestuurder (= soort wethouder) van het Waterschap.

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil, waterschap | Een reactie plaatsen

Voortgang Natura 2000/ Waterpeil

Hier vindt u de 6e voortgangsbrief van het project Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht. De brief is maandag 13 juli per post verzonden aan de bewoners in het gebied en wordt ook op de website van het programmabureau Utrecht-West geplaatst. 6e … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Een reactie plaatsen

18 maart Waterschapsverkiezingen: één kandidaat uit Maarseveen-Molenpolder

Morgen, 18 maart, zijn er verkiezingen voor provincie en Waterschap. Voor het Waterschap is één kandidaat uit ons gebied: Liesbeth Tettero (Lijst 1, Water Natuurlijk, plek 7). Aangezien er een nieuw peilbesluit voor ons gebied in de maak is dat … Lees verder

Geplaatst in Waterpeil, waterschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Inspraak peilbesluit en watergebiedsplan Noorderpark

(bericht van Waternet) Het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het Noorderpark een watergebiedsplan wordt voorbereid. Het betreft de polders Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, Maarsseveen-Westbroek, Gansenhoef en Achttienhoven. Het plan bevat onder meer een … Lees verder

Geplaatst in Waterpeil | Een reactie plaatsen

Maarsseveen-Westbroek: geen veranderingen waterpeil

Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw peilbesluit voor de polders Achttienhoven en Maarsseveen-Westbroek. Voor de agrarische gebieden waar geen Natura2000 opgaven liggen die gevolgen hebben voor het waterpeil, zal in het ontwerp watergebiedsplan worden opgenomen dat … Lees verder

Geplaatst in Waterpeil | Een reactie plaatsen

16-6: inloopbijeenkomst plannen Natura2000 / waterpeil

De Molenpolder valt onder het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Voor dat gebied heeft de gebiedscommissie/programmabureau Utrecht-West een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt, waarin staat hoe de Natura2000-natuur hersteld, beschermd en behouden moet worden. Op maandag 16 juni a.s. is er in … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Een reactie plaatsen

Extra inloopspreekuren plannen Natura 2000 en waterpeil

De Gebiedscommissie Utrecht-West en Waternet houden 4 extra spreekuren over de plannen voor het waterpeil in ons gebied. U kunt hier terecht met uw vragen over onder andere wat aanpassing van het waterpeil zou betekenen voor uw huis en tuin. … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Een reactie plaatsen

Meetnet waterpeil van start

Het ‘participatief meetnet ‘van Waternet is van start. Bij bewoners van onder andere de Oudedijk en de Westbroekse Binnenweg zijn peilbuizen in de grond aangebracht om de stand van het grondwater, kwelwater en oppervlaktewater te meten. Dat doen de bewoners … Lees verder

Geplaatst in Waterpeil | Tags: | Een reactie plaatsen