Categorie archief: Waterpeil

16-6: inloopbijeenkomst plannen Natura2000 / waterpeil

De Molenpolder valt onder het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Voor dat gebied heeft de gebiedscommissie/programmabureau Utrecht-West een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt, waarin staat hoe de Natura2000-natuur hersteld, beschermd en behouden moet worden. Op maandag 16 juni a.s. is er in … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Een reactie plaatsen

Extra inloopspreekuren plannen Natura 2000 en waterpeil

De Gebiedscommissie Utrecht-West en Waternet houden 4 extra spreekuren over de plannen voor het waterpeil in ons gebied. U kunt hier terecht met uw vragen over onder andere wat aanpassing van het waterpeil zou betekenen voor uw huis en tuin. … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Een reactie plaatsen

Meetnet waterpeil van start

Het ‘participatief meetnet ‘van Waternet is van start. Bij bewoners van onder andere de Oudedijk en de Westbroekse Binnenweg zijn peilbuizen in de grond aangebracht om de stand van het grondwater, kwelwater en oppervlaktewater te meten. Dat doen de bewoners … Lees verder

Geplaatst in Waterpeil | Tags: | Een reactie plaatsen

Inloopspreekuur Waternet waterpeil en participatief meten

Zoals wij eerder meldden, zal het waterschap eind 2014 een nieuw peilbesluit nemen voor de grondwaterstand in ons gebied. Het conceptbesluit zal in het voorjaar de inspraak in gaan. Binnenkort krijgen de bewoners van de woningen waar Waternet een bouwkundig … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Een reactie plaatsen

Waternet zoekt deelnemers onderzoek Peilbesluit

Een bericht van Waternet: Waternet is voornemens om vanuit haar wettelijke taak en beleidsverplichting, een nieuw peilbesluit op te stellen voor het gebied Noorderpark in 2014. In het nieuwe peilbesluit worden de belangen van bewoners, recreanten, ondernemers en natuur meegenomen … Lees verder

Geplaatst in Waterpeil | Een reactie plaatsen

Waterpeil hoger, kans op schade aan uw huis

Een deel van de bewoners van ons gebied heeft al een paar keer post gekregen van het programmabureau Utrecht-West en Waternet, over de plannen om het waterpeil te verhogen. Om het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen en het Noorderpark goed op elkaar … Lees verder

Geplaatst in Natura2000, Waterpeil | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen