Dossier Speciaal: toekomstvisie

De bewoners van Tienhoven, Oud-Maarsseveen, de Bethunepolder, Maarsseveen en Molenpolder hebben gezamenlijk nagedacht over de toekomst van hun woongebied. Hoe ziet het gebied in het zuid-oosten van de gemeente Stichtse Vecht er in de toekomst uit? Een werkgroep met bewoners uit het hele gebied heeft een uitgebreide enquête gehouden en een drukbezochte discussieavond georganiseerd op op 17 november.

De Dorpsvisie is nu klaar en wordt op 26 mei besproken door de raadscommissie, op 30 juni stelt de gemeenteraad de visie vast. Hierna is het stuk uitgangspunt voor concretere uitwerkingsplannen voor het gebied.

Met een respons van 35% hebben veel bewoners hun betrokkenheid getoond. 95% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de kern waarin zij wonen. Met name de kleinschaligheid, de natuur, de groene omgeving, het dorpse karakter, de rust en stilte, de afwezigheid van hoogbouw en de centrale ligging wordt gewaardeerd. Maar er is ook behoefte aan voorzieningen en woongelegenheid voor ouderen en jongeren.