Evenementen

Een belangrijk onderwerp voor veel bewoners is het aantal en het soort evenementen dat in onze buurt plaatsvindt. Het is dan ook een onderwerp waar de vereniging veel tijd aan besteedt.

ACTUEEL

De gemeente wil het evenementenbeleid in het nieuwe bestemmingsplan opnemen, met een flinke uitbreiding van de commerciele, intensieve recreatie bij het strandbad, inclusief plannen voor een hotel (overnachtingsmogelijkheid voor de gasten van de ondernemers op het terrein) en een kampeerterrein voor bijvoorbeeld schoolkampen. Lees hier alles over  bij de nieuwsberichten.
In 2014 heeft de bewonersvereniging op verzoek van de gemeente input geleverd op het evenementenbeleid. Lees hier de uitkomsten van de enquete en de bewonersbijeenkomst. De gemeente heeft hier nooit inhoudelijk op gereageerd, reden voor het bestuur om de samenwerking met de gemeente zeer kritisch te bezien.

ACHTERGROND

Wat is een evenement?
Een evenement is een activiteit die overlast kan veroorzaken voor de omgeving en/of een risico kan zijn voor de openbare orde en veiligheid. Daarom moeten organisatoren een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Evenementenbeleid en uitvoeringsbeleid
De gemeente Stichtse Vecht heeft (nog) geen algemeen evenementenbeleid, waarin bijvoorbeeld staat welk soorten evenementen wenselijk zijn en wat de spreiding over de tijd en binnen de gemeente zou moeten zijn. Er is wel een uitvoeringsbeleid, waarin de normen zijn vastgelegd voor de evenementen waar de gemeente een vergunning voor geeft. Er is een aparte paragraaf voor het gebied rond de Maarsseveense Plassen. Hierin staat wel dat er maximaal 12 dagen evenementen mogen zijn die overlast veroorzaken (bijvoorbeeld de kermis), waarvan drie van de zwaarste categorie (Ultrasonic en het Harleyweekend). Locaties als het C-Fordt vallen hier weer buiten, een punt van aandacht voor de bewonersvereniging.

Niet onder het uitvoeringsbeleid vallen feesten bij horeca-instellingen. Het geluid dat daar geproduceerd wordt, moet binnen de algemene vergunning van de bedrijven vallen.

De regio
Wij wonen pal naast de gemeentegrenzen met Utrecht, De Bilt en de Wijde Meren. De ervaring leert dat deze gemeenten ook nog wel eens een lawaaiig feest organiseren dat in ons gebied voor overlast zorgt. De bewonersvereniging dringt bij de gemeente aan op een betere afstemming.

Klachten
Niet iedereen ondervindt overlast van de evenementen, maar wie overlast ondervindt moet wel aan de bel kunnen trekken. Dat levert vaak frustratie op, omdat de politie niets kan doen als er een vergunning is of als niet duidelijk is waar geluidsoverlast precies vandaan komt, en omdat de gemeente alleen tijdens kantooruren bereikbaar is. Soms worden alleen telefoonnummers van de organisatie gecommuniceerd, maar lang niet iedereen vindt het prettig om daar rechtstreeks contact mee op te nemen. De bewonersvereniging dringt bij de gemeente aan op een eenduidig en neutraal meldpunt.