Natura 2000

Natura-2000-logoWij wonen in of pal naast een bijzonder natuurgebied: het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen.

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. Natura 2000 heeft als doel om in heel Europa de biodiversiteit te beschermen, dus om kwetsbare planten en dieren te beschermen.

Natuur houdt zich aan gemeente- of provinciegrenzen. Het gebied De Oostelijke Vechtplassen ligt voor het grootste deel in de provincie Noord-Holland. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de bescherming van het Utrechtse deel (lees hier meer).

oostelijke_vechtplassen