Over de vereniging

Geschiedenis
De bewonersvereniging is begonnen als wijkcommissie. Deze is begin 2007 ontstaan uit een groep verontruste bewoners van de Westbroekse Binnenweg en Oudedijk, die met de gemeente in overleg gingen over het stijgende aantal evenementen bij de Maarsseveense plassen. De gemeente nodigde de groep eind 2006 uit om formeel als wijkcommissie door te gaan. Om beter voor de belangen van de bewoners op te kunnen komen, is de wijkcommissie sinds 2010 een bewonersvereniging. In 2013 hebben de wijkwethouder en het bestuur een convenant getekend met afspraken over de samenwerking: convenant gemeente.

Uit de statuten:
De vereniging heeft ten doel het vertegenwoordigen van de omwonenden van de Maarseveense Plassen en in het bijzonder de bewoners van de Gageldijk, de Herenweg, de Oudedijk, de Nedereindsevaart en de Westbroekse Binnenweg […] in die zaken waar hun materiële of immateriële belangen in hun directe woonomgeving aan de orde zijn, met name op het gebied van de leefbaarheid, het woongenot, de veiligheid, natuurbehoud en ruimtelijke ordening […] en, waar nodig, het opkomen voor deze belangen.

De praktische vertaling vindt u in dit Position paper.

Leden
Alle bewoners kunnen lid worden voor het symbolische bedrag van €1 (aanmelden).

Het bestuur (met functie en speciale aandachtsgebieden):
Gerard Baars (Herenweg), voorzitter, verkeer, evenementen
Hans Verhoeven (Westbroekse Binnenweg), secretaris, bestemmingsplannen
Theo Louman (Westbroekse Binnenweg), penningmeester

Algemeen bestuursleden:
Elly van Daalen (Westbroekse Binnenweg), bestemmingsplannen, evenementen
Yvonne Lonis (Westbroekse Binnenweg), sociale activiteiten
Willem Jan Boot (Oudedijk), sociale activiteiten

Andere betrokkenen:
Liesbeth Tettero (Oudedijk), webmaster
Maria Hoenderboom (Westbroekse Binnenweg), sociale activiteiten

Aanmeldingen voor het bestuur (met name van bewoners van de Nedereindse Vaart, Gageldijk en Herenweg) blijven welkom. Maar u hoeft niet officieel bestuurslid te zijn om te helpen. Meedenken en meedoen kan altijd, over bv. het verkeer, bestemmingsplannen, de Zuilense Ring, evenementen, de zomerfeesten, nieuwjaarsborrels en activiteiten als het maken van de social sofa’s. Aanmelden kan via het contactformulier op de website.

Vragen, opmerkingen, complimenten, klachten?
Laat het ons weten via het contactformulier!