Wonen in het buitengebied: gratis toneelvoorstelling voor bewoners

schaap(bericht van de gemeente)

Op 8 november vindt de toneelvoorstelling ‘Boerderij in de buurt’ plaats in de historische hooimijt van de familie Van Tilburg op de buitenplaats Gunterstein in Breukelen.  De voorstelling is gratis voor bewoners van Stichtse Vecht.

Interactieve toneelvoorstelling
Wonen op het platteland in een historische boerderij is voor veel mensen een droom: lekker buiten wonen, omgeven door rust en ruimte. Een goed contact met de agrarische omgeving is dan wel van belang. De interactieve toneelvoorstelling ‘Boerderij in de buurt’ gaat over de verschillende belangen op het platteland anno nu. Welke rol speelt een eigenaar van agrarisch erfgoed en welke kansen biedt het platteland? De theatermakers van Agrarisch Erfgoed Nederland laten het zien in hun stuk en gaan hierover met het publiek in gesprek, voordat de eindscène wordt neergezet.

Gratis toegang
De kaartjes zijn gratis omdat de gemeente Stichtse Vecht de toekomst van het buitengebied belangrijk vindt en daarover met de bewoners van onder andere het buitengebied in gesprek wil. Het thema van het toneelstuk sluit aan bij het collegewerkprogramma waarin de komende jaren wordt gewerkt aan een vitaal platteland, met een gezonde economische basis.

Aanmelden
Wilt u er bij zijn? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt! De voorstelling wordt gespeeld in een onverwarmde ruimte. Trek daarom warme kleren aan.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

Betrokken bij de buurt? Word bestuurslid van de bewonersvereniging!

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder zoekt nieuwe bestuursleden. Ben je bewoner van de Herenweg, Gageldijk, Oudedijk, Westbroekse Binnenweg of Nedereindsevaart en wil je je graag inzetten (a) om de landelijke / groene kwaliteit van ons gebied te behouden en waar nodig te versterken en/of (b) om sociale activiteiten (buurtfeesten, borrels) voor onze buurt te organiseren, meld je je dan voor 3 september a.s. bij Hans Verhoeven (secretaris bewonersvereniging; contact@maarsseveenmolenpolder.nl. 

Het bestuur van de bewonersvereniging werkt collegiaal met elkaar samen en verdeelt intern de taken op basis van expertise en interesse. Dus als je je alleen met politieke dossiers wilt bezig houden, dan kan dat. Maar je kunt ook alleen bezig houden met het organiseren van sociale activiteiten of beiden doen! We vergaderen 1,5 uur per maand en besteden daarnaast 3 uur per bestuurslid per maand aan contacten met de gemeente, het organiseren van leuke dingen of uitzoekwerk.

De termijn van het huidige bestuur loopt af. Dat betekent dat op 3 september de taken van het bestuur opnieuw worden verdeeld! Het is belangrijk dat er in onze buurt een sterke bewonersvereniging is en blijft. Dus meld je vandaag nog aan!

Geplaatst in bestuur, Bewonersvereniging | Een reactie plaatsen

Zomerfeest en ALV 2018 groot succes!

Schermafbeelding 2018-07-09 om 18.06.44Op zaterdag 23 juni j.l. was het jaarlijkse zomerfeest van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder bij Staatsbosbeheer aan de Westbroekse Binnenweg in Molenpolder. Hieronder volgt een kort verslag van de ALV en enkele sfeerbeelden van het zomerfeest dat door 70 inwoners is bezocht!

Kort verslag ALV:

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen:
Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad en ligt bij de RvS (de beroepstermijn is verlopen);
In het kort een terugblik van onze bewonersvereniging: we zijn tevreden met de ruil van een paar extra daghorecapunten bij de Maarsseveense Plassen voor inlevering van bouwvlak en het feit dat er geen 24-uurs recreatie bij de plassen komt. We zijn wel bezorgd over de toename van de activiteiten bij de plassen en de extra geluidsoverlast die hier mogelijk mee gepaard gaat.
We hebben alle bewoners een brief gestuurd om overlast direct te melden. Als er overlast is dit graag zowel melden bij de gemeente (die geen meldingen interpreteert als geen overlast) als bij de bewonersvereniging (zodat we op de hoogte blijven van het aantal meldingen).

1e herziening bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk:
De bewonersvereniging is in een voorfase betrokken en heeft een brief gestuurd met haar zienswijze. Vrijwel al onze punten zijn overgenomen in een volgende versie van het plan. Binnenkort zal het proces verder vervolgd worden.

Vervanging riool en (her)inrichting Herenweg / Gageldijk:
De riolering op de Herenweg en de Gageldijk moet worden vervangen.
Er heeft met bewoners en ondernemers een aantal overleggen plaatsgevonden hoe het proces wordt ingericht en hoe de herinrichting eruit gaat zien.
Om het riool te kunnen vervangen zullen de bomen aan één kant van de Herenweg / Gageldijk moeten wijken. Op de Herenweg worden na de vervanging van het riool evenveel bomen terug geplaatst. Op de Gageldijk zullen door verbreding van het fietspad veel bomen niet kunnen worden herplant. De wegen blijven even breed. Op de Hereweg komen rode fietsstroken. Er ligt een plan voor om de kruising Herenweg-Maarsseveense Poort te veranderen. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden.

Buren van de Zuilense Ring
Marianne de Gier heeft een update gegeven van de upgrade van de NRU / Zuilense Ring. Het is een complex dossier. Hoofdpunten zijn dat het voor bewoners belangrijk is dat de kruispunten verdiept worden aangelegd en niet verhoogd (veel geluidsoverlast).
Daarnaast dat de snelheid 80 km/u wordt en dat sluipverkeer op de Gageldijk, Herenweg, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk wordt tegengegaan.
Voor bewoners is de gezondheid belangrijk. Belangrijkste inzet is dan ook dat geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof zo veel als mogelijk wordt beperkt.
In dit dossier zijn veel partijen betrokken (Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat). Van belang is dat de Gemeente Stichtse Vecht er alles aan gaat doen om bovenstaande belangen van bewoners optimaal te vertegenwoordigen.

Samenstelling bestuur:
De termijn van 3 jaar voor veel bestuursleden van de bewonersvereniging loopt binnenkort af. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Deze kunnen zich tot 20 augustus a.s. melden via contact@maarsseveenmolenpolder.nl
We zoeken bewoners die sociale activiteiten willen organiseren en bewoners die zich met politieke dossiers in ons gebied willen bezig houden.
Op maandag 3 september as om 20 uur is een vergadering van het bestuur, waarvoor alle kandidaatsbestuursleden worden uitgenodigd. Op die dag wordt onderling bepaald wie welke rol in het ‘nieuwe’ bestuur invult.

Bewonersfeest:
Er wordt afgesloten met een groot applaus voor de Commissie Sociaal die dit zomerfeest heeft georganiseerd! Daarna genieten de bewoners van een gezamenlijke borrel met een hapje en een rondvaart in het prachtige gebied.

Geplaatst in Bewonersvereniging, Zomerfeest | Een reactie plaatsen

Vergunning Ultrasonic

De vergunning voor Ultrasonic (14 juli) is weer verstrekt. Lees hier meer informatie over de vergunning en de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | 1 reactie

Open dag watersportverenigingen

IMG-20180601-WA0008

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Bericht van het bestuur: bestemmingsplan, melden overlast, bestuursleden gezocht!

Beste medebewoners,

Samen hebben we ons ingezet om het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. te verbeteren. Massaal onderschreven jullie, de bewoners, de petitie tegen de uitbreiding van het evenementenbeleid. Toch heeft de gemeenteraad daarvoor gekozen en is het plan aangenomen. We zijn en blijven boos over de geschonden afspraken. Dat zorgt ervoor dat ons vertrouwen in de gemeentelijke politiek tot vriespunt gedaald is. Dat hebben we de gemeente in een brief geschreven met daarbij de uitnodiging om met ons te overleggen en terug te kijken op het proces. We hebben overwogen juridisch verder te knokken en naar de Hoge Raad te gaan. Dan doen we niet: de kans op aanpassing van het plan lijkt namelijk beperkt.

Wat kunnen we wel doen?
We gaan onderzoeken hoe het nieuwe bestemmingsplan met zo weinig mogelijk overlast kan worden nageleefd. Daar hebben we jullie hard bij nodig! Geef alle, Alle!, overlast door op onderstaande telefoonnummers en op onze site. Geluidsversterking mag wel, maar lang niet alles, en zeker geen versterkte muziek. Meld dat de gemeente, en geef het ook aan ons door. Op die manier kunnen we samen de gemeente scherp houden. Ook gaan we ons verdiepen in de techniek achter de geluidsnormen. Voor de komende touwtrekkerij over de Rondweg (N230) kan dat ook goed van pas komen. Naast de nadelen van de uitbreiding van het evenementenbeleid hebben we in het nieuwe bestemmingsplan ook verbeteringen kunnen afspreken. Daar zijn we blij mee: het plan voor 24-uurs recreatie is ingetrokken en de te bebouwen oppervlakten zijn drastisch ingeperkt.

Het melden van overlast:

  • Meld alle overlast bij de gemeente via: www.stichtsevecht.nl/melding-maarsseveen
    Neem voor alle vormen van overlast contact op met de gemeentelijke boa’s: 06 580 761 31, van 07 tot 22 uur.
  • Bij ernstige vormen van overlast, ook buiten kantooruren: politie 0900 8844
  • Overlast binnen recreatiegebied: receptie Strandbad: 030 2610186, van 09 tot 18 uur
  • Stank en geluid: Milieuklachtentelefoon, ook buiten kantooruren: 0800 022 55 10
  • En meld graag alle vormen van overlast ook bij de bewonersvereniging, zodat wij een vinger aan de pols kunnen houden: info@maarsseveenmolenpolder.nl

Helpt u mee?
En verder: we blijven ons inzetten voor de buurt en zijn bewoners. Help ons daarbij en doe mee. Want de afgelopen tijd heeft ons erg veel energie gekost. Nieuw bloed is erg welkom. Laat het weten, meld je hier aan!. Of op het zomerfeest op 23 juni, net zoals andere jaren bij Staatsbosbeheer aan de Westbroekse Binnenweg.

Het bestuur van de bewonersvereniging

Geplaatst in Bestemmingsplan, Bewonersvereniging, geluidsoverlast | Een reactie plaatsen

23 juni: Zomerfeest!

IMG_0475

Op 23 juni nodigen we u graag weer uit voor ons jaarlijks zomerfeest. Ook dit jaar zijn we weer welkom bij Staatsbosbeheer.

Om 15.30 uur starten we met een Algemene Ledenvergadering, waarin we u op de hoogte stellen van onze activiteiten. Rond 16.00 uur is er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje en zal de fluisterboot weer wat rondjes doen! Het feest eindigt om 19.00 uur.

We hopen u allen te zien op 23 juni!

Laat u even weten of u komt?

Tot 23 juni bij Staatsbosbeheer, Westbroeksebinnenweg 5, Tienhoven

 

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen