Werkzaamheden Oostelijke Vechtplassen gestart

De provincie Utrecht is gestart met de herstelwerkzaamheden van de Natura2000-natuur in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. Hieronder vindt u meer informatie over de planning van de werkzaamheden in de periode tot 1 maart 2020.

Algemene afspraken
Er worden in principe alleen op werkdagen (van maandag tot en met vrijdag) graafwerkzaamheden uitgevoerd. Op zaterdag verricht de aannemer af en toe wat voorbereidingen, maar er wordt dan niet gegraven. Op zondagen wordt er helemaal niet gewerkt.

Blauwe diesel
De machines die de aannemer gebruikt in het gebied gebruiken geen oliehoudende diesel, maar zogenoemde blauwe diesel: Blauwe diesel wordt o.a. geproduceerd uit plantaardige olieën als afvalstof van de voedselindustrie. Omdat de brandstof niet van minerale olie is gemaakt wordt ruim 80% minder CO2 uitgestoten dan bij gewone diesel.

Planning werkzaamheden
Deze algemene planning hieronder loopt tot 1 maart 2020. Van maart tot september 2020 liggen de werkzaamheden stil, omdat het dan broedseizoen is.  In de Molenpolder vinden dit uitvoeringsseizoen maar beperkt werkzaamheden plaats. De hoofdmoot van het werk wordt hier in het volgende seizoen, vanaf september 2020, opgepakt.

Vragen of tips?
De provincie probeert overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u tips of vragen over het project? Neem dan gerust contact op:
• e-mail: oostelijkevechtplassen@provincie-utrecht.nl
• Telefoonnummer (tijdens kantooruren): 030 – 258 35 11
• Bij calamiteiten, buiten kantooruren: 06 – 531 79 538

Inloopspreekuur
Om de week op donderdag (in de oneven weken) kunt u tussen 15:00 en 16:00 uur terecht op het inloopspreekuur. U vindt de projectleiders in de bouwkeet aan de Kerkdijk in Westbroek. Ga tussen de huisnummers 28 en 30 het pad op.

Feestdagen 2019
De komende feestdagen liggen de werkzaamheden stil van 25 december tot en met 1 januari 2020. Op 2 januari 2020 gaat de aannemer weer aan de slag. Ook de planning van de inloopspreekuren is dan net een beetje anders. Er zijn inloopspreekuren op 20 december 2019, en op 9 en 16 januari 2020 van 15:00 tot 16:00 uur. Daarna volgen de inloopspreekuren het normale ritme: in de oneven weken op donderdag, steeds tussen 15:00 en 16:00 uur.

Geplaatst in Molenpolder, Natura2000, Staatsbosbeheer | Een reactie plaatsen

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Spreekuur gebiedsregisseur in Tienhoven

Op woensdag 11 december houdt gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang in uw buurt te verbeteren. U bent van 10:00 en 12:00 uur van harte welkom in het Dorpshuis De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25 in Tienhoven.

Geplaatst in Gemeente | Een reactie plaatsen

Westbroekse Binnenweg 1 dag afgesloten

Woensdag 18 december tussen 7:00 en 17:00 uur is de Westbroekse Binnenweg ter hoogte van nummer 8 afgesloten. Een hijskraan gaat een recreatiewoning inhijsen. Verkeer kan omrijden via: Maarsseveensevaart / Heuvellaan / Nedereindse Vaartdijk / Kerkdijk / Burgemeester Huydecoperweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werk.

Geplaatst in Westbroekse Binnenweg | Een reactie plaatsen

Gratis boom van de gemeente!

(bericht van de gemeente)

boomStichtse Vecht stelt 500 bomen beschikbaar en wil hiermee inwoners stimuleren hun eigen tuin groen in te richten. Meer bomen en groene tuinen dragen bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. Meer groen zorgt voor verkoeling bij warme dagen en neemt water op bij extreme regenval. Ook zorgt groen voor meer biodiversiteit in de leefomgeving. Inwoners, bedrijven, scholen en instellingen kunnen van 1 tot en met 31 oktober één gratis boom aanvragen bij de gemeente. Wees er snel bij, want op is op.

Keuze uit twaalf soorten bomen
Inwoners kunnen één boom per adres aanvragen. Hierbij is er keuze uit twaalf verschillende boomsoorten. Afhankelijk van de locatie waar de boom geplant wordt, kan gekozen worden voor een grotere of een wat kleinere boomsoort. De grotere bomen hebben een minimale beschikbare ruimte nodig van ongeveer dertig vierkante meter en een onverharde ruimte rondom de stam van twee bij twee meter. Voor de kleinere boomsoorten geldt een minimale ruimte van ongeveer vijftien vierkante meter en een onverhard oppervlak van minstens anderhalf bij anderhalve meter. De bomen worden allemaal in dezelfde maat geleverd met een stamomtrek van 8-10 centimeter.

Hoe werkt het?
Een gratis boom aanvragen kan van 1 tot en met 31 oktober door een mail te sturen naar klimaatbestendig@stichtsevecht.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de boomkeuze. Meer informatie over het aanvragen van een gratis boom en belangrijke voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente. De bomen worden in november met instructies door een lokale kwekerij thuis bezorgd.

Geplaatst in Gemeente, Van alles | Een reactie plaatsen

Gedetailleerde kaart nieuwe inrichting Herenweg-Gageldijk

Een aantal bewoners heeft tijdens ons zomerfeest eind vorige maand concrete vragen gesteld over de nieuwe inrichting van de Herenweg en Gageldijk. De vragen gingen onder andere over de breedte van de weg, de nieuwe inrichting van de weg en de inrichting van de bermen.

De bewonersvereniging heeft op basis van deze vragen de gedetailleerde kaart(en) van de nieuwe (en oude) inrichting van de Herenweg en Gageldijk bij de gemeente Stichtse Vecht opgevraagd. De gemeente heeft gemeld dat ze deze kaarten niet aan derden levert. Wel is de gemeente bereid om een toelichting te geven aan bewoners. Hiervoor kan individueel een afspraak worden gemaakt via info@stichtsevecht.nlo.v.v. Peter Andersen, projectleider Openbare Ruimte.

 

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Spreek de gebiedsregisseur in Tienhoven

Op woensdag 10 juli houdt gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang in uw buurt te verbeteren. U bent van 10:00 en 12:00 uur van harte welkom in het Dorpshuis De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25 in Tienhoven.

 

Geplaatst in Gemeente | Een reactie plaatsen

Zomerfeest 22 juni!

Op zaterdag 22 juni organiseert de Bewonersvereniging Molenpolder zijn jaarlijkse Zomerfeest. Net als in de voorgaande jaren is de locatie Westbroeksebinnenweg 5 in Tienhoven, tussen 15.30 en 19.00 uur.

IMG_0475

De Bewonersvereniging MolenpolderMaarsseveen vindt het belangrijk dat de bewoners van de buurt elkaar kennen. Daarom worden bewoners rond de Maarseveenseplas uitgenodigd deel te nemen aan het Bewonersfeest. Gezellig met elkaar, een drankje op het terras, een lekkere snack die ter plaatse klaar wordt gemaakt.

Net als voorgaande jaren heet Staatsbosbeheer de bewoners welkom op het terrein aan de Westbroeksebinnenweg 5 in Tienhoven. Dat is ook het vertrekpunt van de fluisterboot. Een mooie kans op vanaf het water een goede indruk te krijgen van het Natura 2000 gebied Molenpolder. Schermafbeelding 2018-07-09 om 18.06.34Met eigen ogen van dichtbij zien hoever het herstel van de legakkers is gevorderd, opmerken dat de verlanding kansen krijgt en hoe het laagveen zich al herstelt. Varend door de polder ook opmerken of de waterkwaliteit al beter is.

Aan het begin van het feest zal de vereniging bewoners kort bijpraten over ontwikkelingen in het gebied waarbij vooral de plannen over de Zuilense Ring aandacht zullen krijgen. Ook wordt een aantal initiatieven vanuit de buurt gepresenteerd. Denk dan aan het onderhoud van bermen of bijeenkomsten op Fort Maarsseveen.

Iedereen uit de buurt of daarbuiten is welkom. Voor buurtbewoners geldt: inschrijven als lid van de vereniging kan altijd.

Aanmelden:

Geplaatst in Zomerfeest | Een reactie plaatsen

OV in en rondom Utrecht verandert vanaf 15 december: Jouw mening telt!

(bericht van de gemeente)

Graag attenderen wij jullie op het vervoerplan 2020 van de provincie Utrecht. De provincie gaat in september de verbetervoorstellen voor het OV, verwoord in het vervoerplan 2020, vaststellen. Het conceptplan is klaar en wordt nu aan een ieder voorgelegd. Iedereen kan zijn mening direct aan de provincie doorgeven.

Vervoerplan 2020
Het openbaar vervoer in de stad en de regio Utrecht verandert continu. Steeds meer reizigers maken gebruik van bus en tram. U-OV en provincie Utrecht haken actief in op de toenemende behoefte aan een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Daarom is het Vervoerplan U-OV 2020 gemaakt met voorstellen voor diverse veranderingen in het openbaar vervoer. Dit plan is te vinden via deze link: https://www.u-ov.info/reizen/vervoerplan

Reiziger aan zet
Voordat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in september een besluit neemt, is de reiziger aan zet. Je kunt de enquête, opgesteld door de provincie Utrecht, vóór 1 juli invullen.

Iedereen die reageert, zal door de provincie op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten en ontvangt van de provincie zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van alle reacties op de enquête.

Geplaatst in provincie, Verkeer | 1 reactie

Meldingssysteem klachten Maarsseveense Plassen

(bericht van de gemeente)

Meldingssysteem voor de Maarsseveense Plassen

Met dit bericht informeren wij u over ons meldingssysteem voor het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen. Uit gesprekken met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder blijkt dat bewoners regelmatig (geluid)overlast ervaren van het recreatiegebied. Gezien de bestemming en het gebruik van het recreatiegebied is het niet mogelijk om (geluid)overlast weg te nemen. Het gebied heeft een belangrijke recreatieve functie in deze regio. De activiteiten en evenementen die hier plaatsvinden passen binnen de regels van het bestemmingsplan en het beleid. Wel nemen wij de signalen die wij ontvingen van de bewonersvereniging serieus. Daarom hebben we over 2017 en 2018 het (geluids)overlast in kaart gebracht.

Evaluatie 2017 en 2018
De geluidsonderzoeken die in 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden laten zien dat in praktisch alle gevallen voldaan is aan de gestelde geluidsnorm. Het aantal concrete meldingen in 2017 en 2018 van (geluids)overlast van het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen was ook relatief laag. De bewonersvereniging is van mening dat het aantal meldingen laag is omdat er nu teveel kanalen zijn waar gemeld kan worden. Daardoor willen wij u graag door middel van dit bericht op ons (vernieuwde) meldingssysteem attenderen.

Hoe te handelen bij geluidsoverlast
Als er sprake is van aanhoudende of regelmatig terugkerende geluidsoverlast is het goed om eerst de beheerder van het recreatieschap of de ondernemer in het recreatiegebied aan te spreken. In de meeste gevallen is het probleem via een kort telefoontje opgelost. Bij aanhoudende geluidsoverlast kunt u de milieuklachtentelefoon bellen. Zij gaan over milieugerelateerde klachten over bedrijven/horeca, de evenementen en andere activiteiten op het strandbad zoals geluid en stankoverlast.
1. de receptie van het strandbad
030-2610186 (van 9:00 tot 18:00 uur).
2. de milieuklachtentelefoon
0800 – 022 55 10 (ook buiten kantooruren).

Hoe te handelen bij andere vormen van overlast
De gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en de politie kunnen alle vormen van andere overlast oppakken.
1. de gemeentelijke BOA’s
06-58076131 (van 07:00 uur tot 22:00 uur).
2. de politie
0900-8844 als er sprake is van grote vormen van overlast.

Noot van de vereniging: deze informatie is snel te vinden via de knop ‘melden overlast’ in de hoofdnavigatie.

Geplaatst in geluidsoverlast, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Save the date: 22 juni Zomerfeest

Op zaterdag 22 juni is het weer zover: ons jaarlijkse zomerfeest wordt dan weer gehouden. Ook dit jaar zijn we weer vanaf 15.30 uur welkom bij Staatsbosbeheer.

Meer nieuws over het programma en aanmelden volgt. Schermafbeelding 2018-07-09 om 18.06.44
Dus zet de datum in uw agenda !

 

Geplaatst in Zomerfeest | Een reactie plaatsen