Update bestemmingsplan

In aanvulling op het eerdere bericht over het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o..:

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft ingesproken bij de commissievergadering waarin het bestemmingsplan is besproken. Er is afgesproken dat de bewonersvereniging binnenkort contact heeft met de gemeente om het meningsverschil over de evenementenparagraaf in het bestemmingsplan te bespreken. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verloop van dit gesprek.

Advertenties
Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Kerstmuziek, nieuwjaarswandeling & -borrel Maarsseveen-Molenpolder

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder nodigt leden en niet-leden uit op Kerstavond en in het nieuwe jaar op 13 januari.

Schermafbeelding 2017-11-29 om 10.53.36Kerstconcert Soli Deo Gloria
Kerstavond, 24 december, zal fanfareorkest Soli Deo Gloria uit Tienhoven haar jaarlijkse reeks kerstconcerten geven. Het orkest komt op kerstavond op bezoek bij de bewonersvereniging. Locatie: Westbroeksebinnenweg, ter hoogte van de Elim kerk. Tijdstip: rond de klok van 23.30. Aanmelden is niet nodig.

2018

Nieuwjaarswandeling & -borrel 
Op zaterdag 13 januari is de gebruikelijke nieuwjaarsborrel van de bewonersvereniging. De locatie is het Fort Maarsseveen, van 15.30 tot 17.30 uur. Ook zal de vereniging kort verslag doen over de activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het nieuwe jaar.

Voorafgaand aan de borrel wordt een wandeling georganiseerd. Deze vertrekt op het parkeerterrein van Fort Maarsseveen om 14.30. De wandeling voert langs de Kleine Plas op onverharde paden. Daarom is stevig schoeisel aanbevolen.

Graag vooraf aanmelden voor de borrel:

 

 

Geplaatst in Kerstmuziek, Nieuwjaarsborrel | Een reactie plaatsen

Nieuw evenementenbeleid Maarsseveense Plassen slecht nieuws voor bewoners: 365 dagen versterkt geluid mogelijk

volume-949240_960_720In het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. maakt de gemeente het mogelijk dat er elke dag evenementen met versterkt (microfoon)geluid kunnen plaatsvinden bij de Maarsseveense Plassen. Dit bovenop de al 12 toegestane grote evenementen per jaar. De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder vindt dit heel slecht nieuws voor de bewoners van het gebied en vindt dit niet passend is bij het omliggende Natura2000- en stiltegebied. Bovendien komt de gemeente vooraf gemaakte afspraken met de bewonersvereniging over dit punt niet na.

De afgelopen twee jaar is er met alle partners hard gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. Van tevoren zijn er met de burgemeester, verantwoordelijk wethouder en alle betrokken partijen heldere afspraken gemaakt over mogelijke wijzigingen in het bestemmingsplan. Over het evenementenbeleid is destijds afgesproken dat het evenementenbeleid van 2012 het uitgangspunt zou zijn bij het nieuwe bestemmingsplan en dat er in dit beleid alleen aanpassingen zouden worden gedaan als alle betrokken partijen zich daar in kunnen vinden.

In het evenementenbeleid 2012 staat concreet het volgende:

  1. er kunnen per jaar op 10/12 dagen evenementen plaatsvinden bij de Maarsseveense Plassen (over het aantal was onduidelijkheid, dit moet volgens de gemeente 12 zijn);
  2. buiten die dagen is het mogelijk om activiteiten en festiviteiten te organiseren die zonder extra geluidsproductie gepaard gaan.

Voorwaarde geschrapt: 12-dagenregeling wordt 365-dagenregeling
In het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. is zonder overleg, dus zonder instemming van de bewonersvereniging, hetgeen onder 2 staat weggelaten, waardoor er nu elke dag evenementen met versterkt (microfoon)geluid kunnen worden georganiseerd bij de Maarsseveense Plassen. Ofwel, in plaats van een 12-dagen regeling voor evenementen heeft het gebied nu een 365-dagen regeling gekregen. De bewonersvereniging vindt dat de bewoners hiermee worden gedupeerd en dat dit totaal niet passend is bij het omliggende Natura2000- en stiltegebied.

Afspraken niet nagekomen
Daarbij vindt het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder het ongepast dat de gemeente vooraf gemaakte afspraken over dit punt niet nakomt. Deze manier van handelen past niet bij de afspraken die tussen de gemeente en bewonersvereniging zijn vastgelegd in een convenant en trekt een zware wissel op de samenwerking. De bewonersvereniging verwacht dan ook dat de gemeente de regels voor de evenementen in het nieuwe bestemmingsplan aanpast, zodat deze voldoen aan de gemaakte afspraken.

Lees hier het Bezwaar Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder bestemmingsplan MVP dat het bestuur van de bewonersvereniging heeft ingediend en de reactie van de gemeente hierop.

Bezwaar indienen kan alleen nog via commissie / raad over evenementenparagraaf in nieuwe bestemmingsplan. Aanmelden als inspreker voor de commissievergadering van 28 november kan nog voor maandagmiddag 27 november 12 uur.

Geplaatst in Bestemmingsplan, Evenementen, Maarsseveense Plassen, Van alles | 4 reacties

Inbrekers actief

schermafdruk-2017-01-09-22-42-35Helaas weer een inbraak in onze wijk, professioneel aangepakt. Wat kunt u doen? Alles op slot, licht aan, waardevolle spullen uit zicht, blijf alert. Hebt u zich al aangemeld voor de buurtpreventie-app in uw straat? Dat kan via deze site!

Geplaatst in Buurtpreventie | Een reactie plaatsen

Harleyweekend Maarsseveense Plassen

Van 15-17 september vindt het jaarlijkse Harleyweekend plaats op het strandbad. Op zaterdag is er een feest met muziek tot 01.00 uur. Omwonenden hebben een brief gekregen met contactinformatie om klachten door te geven.

Wilt u eventuele overlast ook melden bij de gemeente? Daar worden de activiteiten bij de plas tegenwoordig goed gemonitord. Melden kan via deze link.

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Ontwerp archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

(bericht van de gemeente)

De gemeente heeft de archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart geactualiseerd. In de beleidskaart wordt aangegeven wanneer men onderzoek moet doen als de bodem verstoord wordt, bijvoorbeeld bij bouwplannen. Daar waar de verwachtingswaarde hoog is, bijvoorbeeld binnen de dorpskernen of op de oeverwallen langs de Vecht, zal men eerder onderzoek moeten doen dan op plekken waar deze laag is. De ontwerp kaart ligt op dit moment ter inzage, wat betekent dat iedereen die dat wil hierop kan reageren. Meer informatie.

Geplaatst in Gemeente | Een reactie plaatsen

Gemeenteraad bespreekt Zuilense Ring

Schermafbeelding 2015-12-03 om 10.32.54

Op 19 september wordt de raadscommissie van de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken Zuilense ring/ NRU. Het bestuur van het samenwerkingsverband Buren van de Zuilense Ring zal er een presentatie geven aan de aanwezige commissieleden.

Er wordt niets besloten, het is een informatieve sessie waarin de wethouder op verzoek de commissieleden bijpraat. Via deze link kunt u de agenda en de stukken inzien: AGENDA 19 Sept 2017. Er wordt nog een notitie/ stand van zaken opgesteld, die staat naar verwachting op 7 september bij de agenda. U bent uiteraard van harte welkom op de publieke tribune.

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder maakt onderdeel uit van de Buren van de Zuilense Ring. Zie ook de website burenvandezuilensering.nl. 
Wilt u meewerken om de belangen van de bewoners te behartigen? U bent van harte welkom! Aanmelden kan via burenvandezuilensering.nl/doe-mee.

Geplaatst in Zuilense Ring | Een reactie plaatsen