Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen in werking

(van de gemeente)
Op 18 oktober heeft de Raad van State de verzoeken om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) op het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen afgewezen. Het bestemmingsplan is daarmee van kracht geworden. Dit betekent dat de omgevingsvergunningen vanaf nu aan dit bestemmingsplan worden getoetst.
Het bestemmingsplan is echter nog niet onherroepelijk. De Raad van State heeft namelijk nog geen uitspraak gedaan over de beroepschriften die zijn ingediend.

Het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen is op 30 januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door een aantal personen beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is door een aantal personen een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden Herenweg / Gageldijk

(van de gemeente)

In het eerste kwartaal van 2019 wordt de riolering aan de Herenweg en de Gageldijk in Maarssen vervangen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het snoeien en kappen van bomen en het aanbrengen van een zgn. watertransportleiding door Vitens. De snoeiwerkzaamheden op de Herenweg zijn op 23 oktober van start gegaan. Hierna worden bomen op de Gageldijk gekapt.

Aanbrengen watertransportleiding
Vanaf maandag 29 oktober brengt Vitens een watertransportleiding aan in de Herenweg. Om dit mogelijk te maken wordt in de week van 22 oktober het asfalt gezaagd, opgebroken en ontgraven. De vakken waarin dit gebeurt zijn doordeweeks van 07:00 tot 16:00 uur volledig afgesloten voor verkeer.  Na 16:00 uur kan het verkeer weer gebruik maken van de rijbaan – om en om met voorrangsregels – tot 07:00 uur de volgende ochtend.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Waterschap: inspraak nota Peilbeheer 2019

(bericht van het waterschap)

NAPHet Dagelijks Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat er een concept nota Peilbeheer 2019 is opgesteld. In de nota Peilbeheer geeft het waterschap aan hoe peilbesluiten worden voorbereid en op welke wijze er met de verschillende belangen wordt omgegaan.
In de nota wordt ook vorm gegeven aan doelstellingen om bodemdaling in veenweidegebied te gaan remmen.
Voor een goed begrip wordt naast de nota Peilbeheer verwezen naar de Strategie Bodemdaling, die ook is in te zien. Op dit laatste stuk wordt geen formele inspraak gevraagd.

Inzien van stukken
De nota Peilbeheer 2019 is van 19 oktober 2019 tot en met 30 november 2019 ook in te zien. Het concept Strategie Bodemdaling is alleen in te zien op www.agv.nl.

Inspraak
Tijdens de periode dat de concept nota Peilbeheer 2019 is in te zien, kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Lees hier hoe dat kan.

Noot van de bewonersvereniging:
De webmaster heeft de documenten opgevraagd, hier zijn ze!

concept Nota Peilbeheer

Concept strategie bodemdaling

Geplaatst in grondwater, Waterpeil, waterschap | Een reactie plaatsen

Bijeenkomst start herinrichting Herenweg/Gageldijk

(bericht van Bevanos)

Wat: Bijeenkomst over aanpak werkzaamheden Herenweg/Gageldijk
Waar: Vergadercentrum Inn Style, Herenweg 55, 3602 AN Maarssen
Wanneer: Maandag 15 oktober: 19:00 ontvangst, 19:30 start bijeenkomst

Vorig jaar bewoners en bedrijven aan de Herenweg/Gageldijk door de gemeente Stichtse Vecht op de hoogte gesteld dat de riolering vervangen moet worden. Nu de gemeente aan de slag gaat met de riolering, is er in het ontwerp van de weg ook gekeken naar verkeerstechnische veranderingen om de veiligheid van het wegverkeer te verbeteren. Daarnaast moet de weg er ook nog eens mooi uit gaan zien. De Combinatie, Bevanos B.V. en D. van der Steen B.V., is deze opdracht gegund. Wij gaan voor dit alles zorg dragen. Wat wij precies gaan doen, hoe wij dit aanpakken en wanneer, vertellen wij u op maandag 15 oktober tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst.

Graag ontvangen wij een bevestiging van uw komst op diane@dvandersteenbv.nl. Wilt u aangeven of u alleen komt of met een introducee?

Op deze informatieavond laten wij u ook zien hoe onze Bouw-App werkt, waarin u alle werkzaamheden op de voet kunt volgen. Daarnaast houden wij u via e-mail op de hoogte van onze activiteiten. U kunt in de bevestigingsmail aangeven dat u op de digitale verzendlijst van de aannemer wilt komen, samen met uw naam en adres.

Onze wegwerkzaamheden starten in januari 2019, zodat uw woning of bedrijf tijdens de feestdagen goed bereikbaar blijft. Vooruitlopend op onze wegwerkzaamheden, worden de volgende acties op de Herenweg/Gageldijk uitgevoerd: – 24 september start De Combinatie met het opzoeken van de huisaansluitingen van de riolering –
3 e week oktober start het bomenkappen in omgeving Gageldijk en Maarsseveense Poort – 21 oktober start Vitens met asfaltzagen om de week daarop te starten met het omleggen van de watertransportleiding

Wij kijken uit naar uw komst en een prettige samenwerking. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met onderstaande Omgevingsmanagers.

Hartelijke groet,
De Combinatie

Bevanos B.V., Alfons Verdam: alfons@bevanos.nl
D. van der Steen B.V., Diane van Dam: diane@dvandersteenbv.nl

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Wonen in het buitengebied: gratis toneelvoorstelling voor bewoners

schaap(bericht van de gemeente)

Op 8 november vindt de toneelvoorstelling ‘Boerderij in de buurt’ plaats in de historische hooimijt van de familie Van Tilburg op de buitenplaats Gunterstein in Breukelen.  De voorstelling is gratis voor bewoners van Stichtse Vecht.

Interactieve toneelvoorstelling
Wonen op het platteland in een historische boerderij is voor veel mensen een droom: lekker buiten wonen, omgeven door rust en ruimte. Een goed contact met de agrarische omgeving is dan wel van belang. De interactieve toneelvoorstelling ‘Boerderij in de buurt’ gaat over de verschillende belangen op het platteland anno nu. Welke rol speelt een eigenaar van agrarisch erfgoed en welke kansen biedt het platteland? De theatermakers van Agrarisch Erfgoed Nederland laten het zien in hun stuk en gaan hierover met het publiek in gesprek, voordat de eindscène wordt neergezet.

Gratis toegang
De kaartjes zijn gratis omdat de gemeente Stichtse Vecht de toekomst van het buitengebied belangrijk vindt en daarover met de bewoners van onder andere het buitengebied in gesprek wil. Het thema van het toneelstuk sluit aan bij het collegewerkprogramma waarin de komende jaren wordt gewerkt aan een vitaal platteland, met een gezonde economische basis.

Aanmelden
Wilt u er bij zijn? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt! De voorstelling wordt gespeeld in een onverwarmde ruimte. Trek daarom warme kleren aan.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

Betrokken bij de buurt? Word bestuurslid van de bewonersvereniging!

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder zoekt nieuwe bestuursleden. Ben je bewoner van de Herenweg, Gageldijk, Oudedijk, Westbroekse Binnenweg of Nedereindsevaart en wil je je graag inzetten (a) om de landelijke / groene kwaliteit van ons gebied te behouden en waar nodig te versterken en/of (b) om sociale activiteiten (buurtfeesten, borrels) voor onze buurt te organiseren, meld je je dan voor 3 september a.s. bij Hans Verhoeven (secretaris bewonersvereniging; contact@maarsseveenmolenpolder.nl. 

Het bestuur van de bewonersvereniging werkt collegiaal met elkaar samen en verdeelt intern de taken op basis van expertise en interesse. Dus als je je alleen met politieke dossiers wilt bezig houden, dan kan dat. Maar je kunt ook alleen bezig houden met het organiseren van sociale activiteiten of beiden doen! We vergaderen 1,5 uur per maand en besteden daarnaast 3 uur per bestuurslid per maand aan contacten met de gemeente, het organiseren van leuke dingen of uitzoekwerk.

De termijn van het huidige bestuur loopt af. Dat betekent dat op 3 september de taken van het bestuur opnieuw worden verdeeld! Het is belangrijk dat er in onze buurt een sterke bewonersvereniging is en blijft. Dus meld je vandaag nog aan!

Geplaatst in bestuur, Bewonersvereniging | Een reactie plaatsen

Zomerfeest en ALV 2018 groot succes!

Schermafbeelding 2018-07-09 om 18.06.44Op zaterdag 23 juni j.l. was het jaarlijkse zomerfeest van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder bij Staatsbosbeheer aan de Westbroekse Binnenweg in Molenpolder. Hieronder volgt een kort verslag van de ALV en enkele sfeerbeelden van het zomerfeest dat door 70 inwoners is bezocht!

Kort verslag ALV:

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen:
Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad en ligt bij de RvS (de beroepstermijn is verlopen);
In het kort een terugblik van onze bewonersvereniging: we zijn tevreden met de ruil van een paar extra daghorecapunten bij de Maarsseveense Plassen voor inlevering van bouwvlak en het feit dat er geen 24-uurs recreatie bij de plassen komt. We zijn wel bezorgd over de toename van de activiteiten bij de plassen en de extra geluidsoverlast die hier mogelijk mee gepaard gaat.
We hebben alle bewoners een brief gestuurd om overlast direct te melden. Als er overlast is dit graag zowel melden bij de gemeente (die geen meldingen interpreteert als geen overlast) als bij de bewonersvereniging (zodat we op de hoogte blijven van het aantal meldingen).

1e herziening bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk:
De bewonersvereniging is in een voorfase betrokken en heeft een brief gestuurd met haar zienswijze. Vrijwel al onze punten zijn overgenomen in een volgende versie van het plan. Binnenkort zal het proces verder vervolgd worden.

Vervanging riool en (her)inrichting Herenweg / Gageldijk:
De riolering op de Herenweg en de Gageldijk moet worden vervangen.
Er heeft met bewoners en ondernemers een aantal overleggen plaatsgevonden hoe het proces wordt ingericht en hoe de herinrichting eruit gaat zien.
Om het riool te kunnen vervangen zullen de bomen aan één kant van de Herenweg / Gageldijk moeten wijken. Op de Herenweg worden na de vervanging van het riool evenveel bomen terug geplaatst. Op de Gageldijk zullen door verbreding van het fietspad veel bomen niet kunnen worden herplant. De wegen blijven even breed. Op de Hereweg komen rode fietsstroken. Er ligt een plan voor om de kruising Herenweg-Maarsseveense Poort te veranderen. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden.

Buren van de Zuilense Ring
Marianne de Gier heeft een update gegeven van de upgrade van de NRU / Zuilense Ring. Het is een complex dossier. Hoofdpunten zijn dat het voor bewoners belangrijk is dat de kruispunten verdiept worden aangelegd en niet verhoogd (veel geluidsoverlast).
Daarnaast dat de snelheid 80 km/u wordt en dat sluipverkeer op de Gageldijk, Herenweg, Westbroekse Binnenweg en Oudedijk wordt tegengegaan.
Voor bewoners is de gezondheid belangrijk. Belangrijkste inzet is dan ook dat geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof zo veel als mogelijk wordt beperkt.
In dit dossier zijn veel partijen betrokken (Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat). Van belang is dat de Gemeente Stichtse Vecht er alles aan gaat doen om bovenstaande belangen van bewoners optimaal te vertegenwoordigen.

Samenstelling bestuur:
De termijn van 3 jaar voor veel bestuursleden van de bewonersvereniging loopt binnenkort af. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Deze kunnen zich tot 20 augustus a.s. melden via contact@maarsseveenmolenpolder.nl
We zoeken bewoners die sociale activiteiten willen organiseren en bewoners die zich met politieke dossiers in ons gebied willen bezig houden.
Op maandag 3 september as om 20 uur is een vergadering van het bestuur, waarvoor alle kandidaatsbestuursleden worden uitgenodigd. Op die dag wordt onderling bepaald wie welke rol in het ‘nieuwe’ bestuur invult.

Bewonersfeest:
Er wordt afgesloten met een groot applaus voor de Commissie Sociaal die dit zomerfeest heeft georganiseerd! Daarna genieten de bewoners van een gezamenlijke borrel met een hapje en een rondvaart in het prachtige gebied.

Geplaatst in Bewonersvereniging, Zomerfeest | Een reactie plaatsen