23 juni: Zomerfeest!

IMG_0475

Op 23 juni nodigen we u graag weer uit voor ons jaarlijks zomerfeest. Ook dit jaar zijn we weer welkom bij Staatsbosbeheer.

Om 15.30 uur starten we met een Algemene Ledenvergadering, waarin we u op de hoogte stellen van onze activiteiten. Rond 16.00 uur is er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje en zal de fluisterboot weer wat rondjes doen! Het feest eindigt om 19.00 uur.

We hopen u allen te zien op 23 juni!

Laat u even weten of u komt?

Tot 23 juni bij Staatsbosbeheer, Westbroeksebinnenweg 5, Tienhoven

 

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen

Tienhoven Toont!: doet u mee?

Schermafbeelding 2018-05-28 om 12.48.30Zaterdag 29 september 2018 gaat de 11e editie Tienhoven Toont van start met een nieuwe frisse uitstraling. Een dag vol creativiteit in het dorp, waarvan u kunt mee genieten. De speciale vlaggen van Tienhoven Toont geven aan waar u alles kunt vinden. De activiteiten bestaan uit KUNST op allerlei gebied, KLANK van muziek en verhalen, en KLEUR die alle deelnemers aan deze dag geven. Kom genieten van al dit moois, te voet, met de fiets of anderszins. De schitterende omgeving geeft deze dag een kleurrijke uitstraling.

Wilt u meedoen met uw hobby, verzameling, muziek etc, meld u dan voor 1 juli aan via info@tienhoventoont.nl.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

25-8 Evenement Maarsseveense Plassen

 De gemeente heeft een vergunning verleend voor:

Evenement het houden van een sportfestival met braderie op het terrein van de Maarsseveense Plassen aan de Herenweg 53 in Maarssen op 25 augustus 2018.

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Linda van Dort nieuwe wijkwethouder

linda van dort

Foto: GroenLinks Stichtse Vecht

Linda van Dort (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder van Tienhoven, dus ook van Maarsseveen-Molenpolder. Wij kijken uit naar een goede samenwerking!

Geplaatst in Gemeente, Politiek | 1 reactie

Bewonersvereniging blij met intenties coalitieakkoord

Schermafbeelding 2018-04-27 om 16.20.40Het bestuur van de bewonersvereniging is verheugd over het coalitieakkoord dat de VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en het CDA hebben gesloten. Dit akkoord is basis is voor het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht voor de komende vier jaar.

Samenwerken met bewoners
Wij zijn verheugd dat het nieuwe bestuur de ambitie heeft om op een betere manier samen te werken met inwoners en met organisaties als onze bewonersvereniging. Uit het akkoord:

  • “De behoefte aan inspraak en meepraten van en door onze inwoners neemt toe, al dan niet verenigd in wijkraden, wijkcommissies, dorpsraden of andere samenwerkingsverbanden. Wij gaan ons beleid hierop aanpassen en nog verder verbeteren. Uitgangspunt is dat inwoners worden gehoord en serieus worden genomen. Dit betekent dat wij weten waar zorgen en enthousiasme over ons beleid bij onze inwoners zitten. Hier passen wij onze communicatie en uitleg op aan. Wij denken vanuit het belang van de inwoner en wij denken in oplossingen en kansen.”
  • “We willen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan de wijk- en dorpsraden als men dat op prijs stelt. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de burgers en geven invulling aan de nieuw gekozen bestuursstijl. We willen absoluut geen blauwdruk opleggen maar maatwerk en flexibiliteit toepassen, afhankelijk van de wijk of kern. We stellen voor om in breed overleg, in samenwerking met de raad, de structuur van de wijk- en dorpsraden te moderniseren. Mede gelet op de brede wens om meer regie en meer zeggenschap onder de inwoners te realiseren.”
  • “Wij willen samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en de aanwezige kennis in onze samenleving benutten. Dit bestuur zal een nieuwe relatie met de inwoners en organisaties aangaan bij het bereiken van de gemeenschappelijke doelen. Er moet een sfeer ontstaan waarin men elkaar succes gunt en wederzijds respect ontstaat voor ieders bijdrage. Ambities en verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld met inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen, goed overleg en duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. De gemeenschappelijke doelen moeten ook bereikt worden in nauwe samenwerking met onze buurgemeenten, provincie en het rijk.

Ambities die ons gebied raken
Verder heeft het bestuur ambities die ons gebied rechtstreeks raken, en die wij van harte ondersteunen:

  • Over woningbouw in de gemeente: “Wij kiezen ervoor niet te bouwen buiten de rode contouren.
  • Over de Zuilense Ring: “Wij pleiten actief richting de andere overheden dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen en streven naar de WHO-norm van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Daarnaast spannen we ons in om voor de N230 80 km/u te realiseren.”
  • Over toerisme: “Wij gaan voor kwaliteitstoerisme en geen massatoerisme en gaan de integrale visie Toerisme en Recreatie hierop actualiseren. Daarmee geven wij gehoor aan de zorgen die er leven over de kwetsbaarheid van het landschap, de aantasting van de monumenten, de lasten voor eigenaren en de overlast voor bewoners.”

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder rekent op een vruchtbare samenwerking met het nieuwe college en de gemeenteraad!

Lees hier het Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018-2022

Geplaatst in Gemeente, Politiek | Een reactie plaatsen

Toxische algen in water Maarsseveense Plassen

30728972_1513570195419209_8848544618820665344_oNa klachten van bewoners over een smerige algenlaag in het water in de sloot en de trekgaten, heeft Waternet laten weten dat het gaat om toxische algen. Daar kun je dus beter niet in zwemmen. Waar de algen vandaan komen, is niet bekend. Bewoners geven aan dit nog nooit eerder gezien te hebben.

Als het te erg wordt, plaatst Waternet waarschuwingsborden bij de openbare zwemplaatsen. Het bestuur van het Waterschap AGV, waar dit water onder valt, heeft besloten om verder geen maatregelen te nemen.

Geplaatst in Maarsseveense Plassen, waterschap | Een reactie plaatsen

Drie evenementen bij de Maarsseveense Plassen

De gemeente heeft vergunning gegeven voor drie evenementen bij de Maarsseveense Plassen: 25 mei ‘Ecstatic Dance’ op het naturistenterrein en 17 juni & 9 september vlooienmarkt op het parkeerterrein. Bezwaar maken kan nog als u dat wilt.

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen