Verkeer

Het verkeer is een onderwerp dat velen in ons gebied bezighoudt en ook zorgen baart. Het is dan ook een vast onderwerp van gesprek in de overleggen tussen de vereniging en de gemeente.

Onderwerpen:

  • Snelheid. Er wordt vaak hard gereden (helaas vooral ook door bewoners, blijkt in de praktijk…).
  • Hoeveelheid verkeer. Door vestiging van meer bedrijven en uitbreiding van de openingstijden komt er steeds meer verkeer.
  • Sluipverkeer. Vooral op de Herenweg en de Gageldijk een probleem als de Zuilense Ring vol staat.
  • Vrachtverkeer. Een punt van aandacht op de smalle wegen.
  • Fietsveiligheid. Idem.
  • Parkeren. Vooral bij de recreatieparken een item, daar wordt veel op de weg en op de fietspaden geparkeerd. Apart aandachtspunt voor wanneer het schaatsweer is: mensen parkeren overal maar niet of nauwelijks op de parkeerplaats bij de plas…