Zorgen over bouwplannen Westbroekse Binnenweg

Een bericht van de direct omwonenden

De ruimte-voor-ruimte-regeling voor de kassen van dhr. v Eck.

Deze kassen liggen op een vreemde plek, omdat ze in 2001 in de vergunning zijn aangevraagd als “het bouwen van een kas achter Gageldijk 121.”
Al jaren zijn we in afwachting van het plan van dhr. v Eck, om de kassen rendabel te maken, welke hij uit een faillissement in 2013 heeft gekocht.
In 2016 waren er allerlei activiteiten gaande, zoals opslagruimte voor Wawollie, waar wij als omwonenden bezwaar tegen hebben ingediend en in een hoorzitting in 2017 daarin ons gelijk hebben gehaald. Deze kavel werd een postzegelbestemming en bij nieuwe plannen, zou dhr. v Eck met omwonenden in samenspraak tot consensus komen, voordat het plan bij de gemeente zou worden ingediend.
Dhr van Eck, kwam in 2018 met een nieuw plan voor 12 woningen, hetgeen afgewezen werd en waarbij de gemeente en provincie aangaf, dat de ruimte voor ruimteregeling, geen ruimte biedt voor zoveel woningen. Twee a drie woningen pasten wel in de regeling toentertijd. We waren dan ook verbaasd, toen we in juli dit jaar op de hoogte werden gesteld, van het complete uitgewerkte plan van dhr. van Eck met 4 grote woningen en op de plek van de kassen een veld met zonnepanelen.

We hebben als omwonenden een gesprek aangevraagd met de wethouder ruimtelijke ordening dhr. F van Liempdt, maar hij heeft niet gereageerd. Op 17 augustus was J Broeke, beleidsmedewerker van omgevingsvergunningen, wel bereid om onze vragen te beantwoorden. Het werd ons duidelijk dat het plan van dien aard is dat en de provincie en de gemeente gecharmeerd waren van de inpassing van woningbouw in dit poldergebied met de ruimte voor het zonneveld. Om die reden kan dhr. van Eck, 4 woningen bouwen. Een doorslaggevende rol speelt de inpassing in het landschap met herbeplanting van streekeigen struiken en knotbomen rondom de woningen, herstel van de oude sloot, het boerderij-erf karakter van de woningen en het verdwijnen van de kassen. Dit laatste speelt een bepalende rol, omdat de Hollandse waterlinie nu werelderfgoed is geworden en dat een vrij zicht van 900 meter schootsveld vanaf Fort de Gagel weer een rol speelt in de ruimtelijke ordening. Verdekt opgestelde zonnepanelen hebben dan de voorkeur voor een grote en gezichtsbepalende kas in de kop van de polder.

Wat half september ter inzage ligt is een bestemmingsplanwijziging. Een wijziging dat uiteindelijk ruimte geeft om dit plan, exact zoals is geschetst, mogelijk te maken. Er zit geen ruimte in voor afwijkingen. Ook de herinrichting, bouwvormen, materialen, het karakter en uitstraling van het geheel is maatgevend en bepalend. Een toekomstige eigenaar kan daar geen afwijkende nieuwe invulling aan geven.
Als het bestemmingplan is goedgekeurd, dan begint het bodemonderzoek voor de woningen t.b.v. funderingen, heien, boren etc. Dan worden de huizen ontworpen en komt er de volgende fase van vergunningen. Ook hier is weer inzage in en een bezwaarperiode van 6 weken. Evenals de aanleg van de twee zonnevelden.

Als omwonenden vragen we ons af:

  • Moeten we de openheid van de polder, met ruimte voor reeën, vogels, kikkers en padden, (waaronder de beschermde soorten, de heikikker en de rugstreeppad), niet behouden, i.p.v. de hele zuidkant van de Westbroekse Binnenweg vol te bouwen. De gemeente was van mening dat doorzichtplekken in het buitengebied van belang zijn. 
  • Welke impact heeft zo’n groot zonneveld dichtbij zodra er een piekopbrengst is op zonnige dagen en ‘het net’, dit niet kwijt kan. Wordt dan onze kleinschalige particuliere stroomopbrengst geblokkeerd?
  • Daarbij zijn er vragen over de veiligheid van zo’n groot zonneveld, dat er bij schade zware metalen in de grond terecht kunnen komen. Wie is hiervoor verantwoordelijk, ook wat betreft afvoer van de panelen als ze niet meer worden gebruikt, of in gebreke zijn.
  • Het is niet duidelijk wat ‘de lichtoverlast’ is, bij weerkaatsing van het zonlicht voor de omwonenden en zicht op de polder vanaf de Burg. Huydecoperweg en vanaf het Fort.

Namens de direct omwonenden,

Maria Hoenderboom

uit: herziening bestemmingsplan Maarsseveense plassen en omg. 2018. S. Lutters
Deelgebied: De polder Binnenweg
Dit gebied is een open weidegebied met op dit moment nog een duidelijke agrarische functie. De bebouwingsdichtheid is hier laag. Zeker aan de noordzijde van de Westbroekse Binnenweg. Deze zijde geeft nog een weids uitzicht op het dorp Westbroek en de bossen van het Gooi. Dit weidse uitzicht dient bewaard te blijven. Gezien vanaf de Burg. Huydecoperweg wordt de horizon van de polder Binnenweg onderbroken door langgerekte glastuinbouw. De Burg. Huydecoperweg loopt tot aan het fort De Gagel. Het is gewenst de polder Binnenweg voor zover hij nog open is open te houden.

Dit bericht werd geplaatst in Westbroekse Binnenweg. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s